ЦІКАВЕ ПРО НАФТУ І ГАЗ

 

НАВЧИТЕСЯ ВИ У НАС, ЯК ШУКАТИ НАФТУ Й ГАЗ, І ЯК ЇХ ВИДОБУВАТИ  ТА ДОБРЯЧЕ ЗАРОБЛЯТИ ! :)

Нафта / газ є надважливими корисними копалинами та їхня роль як основних енергоносіїв збережеться ще десятки років, а як сировини для хімічної промисловості — вічно. Звідси випливає, що робота в цій сфері затребувана та забезпечена як сучасним фахівцям, так і їхнім дітям, внукам, правнукам.

Всі нафто / газодобувні компанії України та світу мають шалені прибутки, оскільки нафту / газ продають не за принципом рентабельності (отримання певного відсотку прибутку від собівартості), а за принципом кон’юнктури (попит – пропозиція). А це в рази більше від собівартості видобування. Звідси випливає, що персонал таких компаній високооплачуваний.

Освітньо-професійна програма «Геологія нафти і газу» забезпечує здобуття фахових компетенцій і передбачає:

Захоплюючий та цікавий процес навчання:

- у спеціалізованих кабінетах і лабораторіях,

- безпосередньо на нафтогазових промислах,

- у національному геологічному музеї,

- на базі практики в Карпатах.

Можливість проявити свою індивідуальність шляхом:

- здобуття додаткових компетенцій з нафтогазової,

- справи на свій розсуд,

- стажування в навчальних закладах Європи та Канади,

 -участі в громадських організаціях та спортивних гуртках.

Орієнтація на студента:

- можливість дуального чи дистанційного навчання,

- озроблення дипломної роботи на зацікавлену тему,

- можливість самостійного вибору дисциплін,

- навчання за системою подвійних дипломів (AGH, Польща).

Опанування сучасними геоінформаційними системами для:

- створення графічних геологічних моделей,

- формування  спеціальних баз даних,

- оцінки перспектив нафтогазоносності територій,

- підрахунку запасів нафти і газу в родовищах тощо.

Великі перспективи кар’єрного зростання, оскільки є велика диференціація посад, в таких компаніях (установах):

  українських (НАК "Нафтогаз України", НАК "Надра

України", ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укргазвидобування"),

- в іноземних (British Petroleum, Schlumberger, Shell,

Shevron, Delivering Geoscience Leadership) та ін.,

- в наукових установах та закладах вищої освіти.

Підготовка геолога-нафтовика/газовика, на відміну від підготовки фахівців інших спеціалізацій, широкопрофільна.

Ви отримуєте фундаментальну підготовку з різноманітних нафтогазогеологічних дисциплін, таких як:

Основи нафтогазової геології (геологія нафти і газу)

Нафтогазоносні провінції світу

Прогнозування нафтогазоносності надр

Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ

Запаси та ресурси нафти і газу

Нафтогазопромислова геологія

Нафтогазова гідрогеологія

Геолого-економічні ризики

Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ

Геологія i нафтогазоносність морських надр

Комп'ютерне моделювання нафтогазоносних об'єктів

Геолого-промислові дослідження в свердловинах

Експлуатація нафтових і газових свердловин

Інтенсифікація видобутку нафти і газу

Окрім нафтогазогеологічних дисциплін студенти-геологи отримують знання із суміжних дисциплін, дотичних до професії, а саме: геофізики, буріння, видобування нафти / газу, економіка, н/г менеджмент.

Цікаве про нафту 

Факти про нафту