Публічні обговорення

Проєкти освітньо-професійних програм є відкритими для обговорення та отримання зауважень та пропозицій усіх стейкхолдерів. 

 

Усі пропозиції просимо надсилати до 01.02.2022р на електронну скриньку кафедри ГРН 

grn@nung.edu.ua 

В темі листа вказати "Пропозиції до ОПП".

 

 

Освітньо-професійна програма “ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ” 

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

 

Освітньо-професійна програма “ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ” 

Другого (магістерського) рівня вищої освіти