Вибіркові дисципліни

                                              Вибіркові дисципліни на 2021/2022 н.р.

                         Спеціальність 103 «Науки про Землю» для другого (магістерського) рівня 

1

Комп'ютерне моделювання у програмному комплексі ANSYS

2

Нафтогазова термінологія та системи вимірювання за стандартами API

3

Басейновий аналіз

4

Комплексне дослідження нафтогазоносності територій

5

Оцінка ризиків у геологорозвідувальному процесі

6

Літологія природних резервуарів нафти і газу

7

Геологічне та структурне моделювання природних об’єктів

8

Нафтогазопошукова геохімія

9

Нафтогазоносні провінції світу

10

Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ

Анотації вибіркових дисциплін