Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення

За кафедрою геології та розвідки нафтових і газових родовищ закріплені чотири лабораторії, дві з яких є навчальними.

5313 – навчальна лабораторія нафтогазової гідрогеології. Використовується в навчальному процесі для проведення лабораторних робіт з дисциплін «Основи гідрогеології та інженерної геології» та «Нафтогазова гідрогеологія». Тут проводиться дослідження підземних вод та  пластових вод нафтових і газових родовищ, а саме визначаються фізичні та хімічні властивості (прозорість, колір, запах, густина, температура, мінералізація, рН – реакція середовища, Еh – окисно-відновний потенціал); визначаються вміст хлор-іонів, сумарний вміст кальцію і магнію (твердість води); загальна лужність (вміст карбонатів та гідрогенкарбонатів); вміст сульфат-іону. Визначається також вміст йоду і брому, нафтенових кислот у пластових водах нафтових і газових родовищ. Лабораторія забезпечена таким обладнанням:

 

Колбонагрівач (використовується для нагрівання рідин, розчинів тощо при виконанні лабораторних робіт)

  Колбонагрівач

 

Колориметр фотоелектричний КФК-2МП  (для визначення оптичної густини при визначенні вмісту нітратів)

kolorimetr

 

Фотоелектроколориметр ФЕК-74 (для визначення оптичної густини при визначенні вмісту нітратів)

Фотоелектроколориметр

 

Фототетриметр

fototetrimetr

 

Сушильна шафа

Shafa

 

Комплекти сит з діаметром отворів 0,25;0,5;1;2;5;10

syto

 

Аквадистилятор (використовується для дистиляції води)

dystylyutor

 

рН-метр мілівольтметр рН-121  (використовується для визначення рН - реакціі середовища та Еh - окисно-відновного потенціалу)

ph

 

Набір ареометрів АЗП-1 700-1840 (використовується для визначення густин природних вод, пластових вод)

aero

 

 

5311 – навчальна лабораторія каустобіолітів   ім. Порфір’єва В.Б.

Використовується в навчальному процесі для проведення лабораторних робіт з дисциплін «Основи геології нафти і газу» та «Прикладна геохімія нафти і газу». Тут проводиться дослідження нафт, зокрема визначення кінематичної в’язкості нафт при різних температурах; визначення густини нафти; визначення мінеральних домішок та вмісту води у нафтах; люмінесцентно-бітумінологічний аналіз гірських порід; хроматографічний аналіз вуглеводневих газів. Лабораторія забезпечена таким обладнанням:

 

Рефрактометр застосовують для визначення групового складу нафт рефрактометричним методом.

refraktometr

 

Ультратермостат – призначений для отриманні стабільної температури при лабораторних дослідженнях.

ultra

 

Установка для фракційної розгонки нафт – проводять фракційну розгонку нафт

ustanovka

 

Центрифуга – для визначення мінеральних домішок у нафтах.

centrifuga

 

 

5319 – газоаналітична лабораторія. Тут проводяться газогеохімічні дослідження при пошуково-розвідувальних роботах, на основі яких дається оцінка загазованості територій. Лабораторія забезпечена таким обладнанням:

 

Генератор водню використовується для генерації водню під час роботи газових хроматографів.

genrrator

 

Хроматограф ЛХМ-80 використовують для визначення компонентного складу газоповітряних сумішей

lhm

 

«Хром-5» використовують для визначення компонентного складу газоповітряних сумішей

hrom

 

Дегазатор – для дегазації.

gasator

 

 

 

5308  - Лабораторія комп'ютерної обробки геологічної інформації

Цифрові засоби мікроскопічних досліджень порід-колекторів:

mikro1

цифровий мікроскоп WEBBERS G50s 10,

Konus Аcademy

мікроскоп Konus Аcademy,

ССP Camera DCM500

 

ССP Camera DCM500, BIOREX-3 TRINOCULAR, PHOTO SYSTEM 3.2X(BIOREX)

CAMERA(USB2.0)DCM510.

Вони використовуються для дослідження тектонічної тріщинуватості порід-колекторів продуктивних горизонтів родовищ нафти і газу.