Дисципліни, методичне забезпечення

 

Професорсько-викладацьким персоналом кафедри читаються такі навчальні дисципліни:

 

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня:

Спеціальність 051 - Економіка бізнесу

Основи нафтогазової справи.

РП  КЛ

 

Спеціальність 103 - Науки про Землю

Геологія та нафтогазоносність морських надр

Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ

Геолого-промислові дослідження в свердловинах

Геологорозвідувальна справа

Економічна геологія

Математичні методи в нафтогазовій геології

Менеджмент у нафтогазовій справі

Нафтогазова гідрогеологія

Нафтогазоносні провінції світу

Нафтогазопромислова геологія

Основи геології нафти і газу

Основи гідрогеології та інженерної геології

Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ

Прогнозування нафтогазоносності надр

 

Спеціальність 184 - Гірництво

Нафтогазовагеологія

Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ

 

Спеціальність 185 - Нафтогазова інженерія та технології

Нафтогазова геологія/Petroleum Geology

РП КЛ

 

Підготовка родовищ нафти і газу до розробки/Preparation of oil and gas fields for development

 

Для здобувачів другого (магістерського) рівня:

Спеціальність 103 - Науки про Землю

Актуальні проблеми в нафтогазовій геології

Геологiчнi основи розкриття та випробування пластів

Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ

Наукові дослідження в геології

Нафтові та газові родовища України

Нетрадиційні джерела вуглеводневих ресурсів

Оцінка ресурсів нафти і газу

Підземні сховища газу України

Підрахунок запасів нафти і газу

Прикладна геохімія нафти і газу

Прикладна гідрогеологія 

Сучасні напрямки геологорозідувальних робіт на нафту і газ

 

Для здобувачів третього (доктор філософії) рівня:

Спеціальність 103 - Науки про Землю

Методи геологічних досліджень та обробка їхніх результатів

Наукові основи пошуків нетрадиційних джерел вуглеводнів

 

Робочі програми 

Дипломне проєктування (магістри)

Дипломне проєктування (бакалаври)

Анотації дисциплін кафедри 

 

АТЛАС РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ УКРАЇНИ

 

Методична робота на кафедрі проводиться шляхом написання та видання підручників, навчальних посібників, довідників, конспектів лекцій, лабораторних практикумів, методичних вказівок до вивчення дисциплін:

 

Актуальні проблеми в нафтогазовій геології

1. Актуальні проблеми нафтогазової геології. Навчальний посібник для студентів спеціальності “Геологія нафти і газу”. – Івано-Франківськ: Факел, 2001. – 183 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=25249

2. Актуальні проблеми нафтогазової геології: метод. вказівки для самост. вивч. дисципліни / Б. Й. Маєвський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 23 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=200326

3. Актуальні проблеми нафтогазової геології : навч. посіб. / Б. Й. Маєвський, С. С. Куровець, О. Є. Лозинський ; Маєвський Б. Й., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 240 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=388982

 

Геологічні  основи розкриття і випробування продуктивних горизонтів

1.  Нафтогазопромислова геологія. Підручник. Орлов О.О., Євдощук М.І., Омельченко В.Г., Трубенко О.М., Чорний М.І.К., Наукова думка. 2005 –425 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=135194

2.  Геологічні основи розкриття і випробовування продуктивних пластів. Чорний М.І., Чорний О.М.Конспект лекцій. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2010 – 101 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=232195

3. Геологічні основи розкриття і випробування продуктивних пластів : навч. посіб. / М. І. Чорний, О. М. Чорний, І. М. Метошоп, І. М. Кузів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 306 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=369103

4.  Геологічні основи розкриття і випробування продуктивних пластів” Чорний М.І., Чорний О.М. Методичні вказівкидля студентів спеціальності геологія нафти і газу. 2-ге видання – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2010.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=232194

5.  Геологічні основи розкриття і випробування продуктивних пластів . Чорний М.І., Чорний О.М. Лабораторний практикум  – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2009.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=198974

 

Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ

1. Нафтогазопромислова геологія : навч. посіб. / В. С. Іванишин. – Львів, 2003. – 648 с.

 http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=76736

2. Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ : підручник / О. О. Орлов, Д. Д. Федоришин, В. Г. Омельченко ; Орлов О. О., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 293 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=292110

3. Нафтогазопромислова геологія: підручник / О. О. Орлов, М. І. Євдощук, В. Г. Омельченко . – К. : Наук. думка, 2005. – 432 с.

 http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=135194

 

Геологія і нафтогазоносність морських надр

1. Геологія і нафтогазоносність морських надр: Підручник. Трубенко О. М., Маєвський Б. Й., Куровець С.С., Омельченко В. Г. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011, 232 с.​ 

 http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=299674

2. Нафтогазоносні провінції світу. Б.Й. Маєвський, М.І. Євдощук, О.Є. Лозинський.– К.: Наук-думка, 2002 – 403с.  

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=26058

3.  Геологія і нафтогазоносність морських надр. О.М. Трубенко. Лабораторний практикум, 3-е видання зі змінами і доповненнями. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ,  2021. – 54 с.

 

4.  Геологія і нафтогазоносність моря. О.М. Трубенко. Лабораторний практикум. Івано-Франківськ, 2010. – 52 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=223216

5 . Геологія і нафтогазоносність моря. Л.С. Мончак, О.М. Трубенко.  Конспект лекцій. Івано-Франківськ, 2010. – 83 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=224567

 

Геолого-промислові дослідження свердловин

1.  Геолого-промислові дослідження свердловин. Манюк М.І.: Конспект лекцій.- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.- 95с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=231070

2.  Геолого-промислові дослідження свердловин.  Манюк М.І.: Методичні вказівки.- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 18с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=231072

3 .  Геолого-промислові дослідження свердловин. Манюк М.І. : Лабораторний практикум.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 30с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=231073

4 Нафтопромислова геологія. / О. О. Орлов, М. І. Євдощук, В. Г. Омельченко, О. М. Трубенко, М. І.  Чорний. – К.: Наукова думка, 2005. – 426 с.

 http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=135194

5. Нафтогазова гідрогеологія. Підручник для ВНЗ/В. В. Колодій, І. В. Колодій, Б. Й. Маєвський.– Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 184 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=188663

 

Геологорозвідувальна справа

1. Геологорозвідувальна справа: гірничі, підривні, бурові роботи : підручник / К. Л. Ларін, Г. Ф. Виноградов, В. С. Шабатін. – К. : Либідь, 1996. – 336 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=76200

2.  Геологорозвідувальна справа : конспект лекцій / Т. В. Здерка., Ярема А.В., Бойко А.П. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 176 с

 

3. Геологорозвідувальна справа : конспект лекцій / Т. В. Здерка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 258 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=344167

4. Геологорозвідувальна справа : лаб. практикум / Т. В. Здерка, Б. Й. Маєвський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 58 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=311634

5. Геологорозвідувальна справа: лаб. практикум / Т. В. Здерка, Б. Й. Маєвський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 58 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=298453

6. Геологорозвідувальна справа: лабораторний практикум / Т. В. Здерка, Н. П. Хованець. – 2-ге вид., доп. та виправл. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 60 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=447914

7. Геологорозвідувальна справа: метод. вказ. для сам. вивчення дисц. / Т. В. Здерка, Н. П. Хованець. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 38 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=447915

 

Геологія нафти і газу

1. Геологія нафти і газу : метод. поради / О. Є. Лозинський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2010. – 34 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=239636 

2.  Нафтогазоносні провінції світу: підручник / Б. Й. Маєвський, М. І. Євдощук, О. Є. Лозинський. – К. : Наук. думка, 2002. – 408 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=26058

3.  Основи геології нафти і газу : підручник / Л. С. Мончак, В. Г. Омельченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 276 с.

 http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=98741

4. Геологія нафти і газу : лабораторний практикум / О. Є. Лозинський, М. І. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 35 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=290846

 

Геолого-економічна  оцінка нафтових і газових родовищ

1. Геолого-економічна  оцінка нафтових і газових родовищ: навчальний посібник / Г. І. Рудько, І. Р. Михайлів. – Київ-Чернівці : Букрек, 2021. – 431 с. 

 

2. Економічна оцінка гірничого капіталу нафтогазових компаній: монографія / Я. С. Витвицький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. – 431 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=163886

3. Оцінка ефективності інвестицій у розвідку і розробку нафтових родовищ : монографія / Я. С. Витвицький, У. Я. Витвицька, І. М. Метошоп, І. Р. Михайлів ; Витвицький Я. С., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 248 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=122966

 

Економічна геологія 

1. Витвицький Я.С. Економіка нафтогазорозвідувальних робіт. Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2004. – 324 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=95305

2. Організація і планування операційної діяльності нафтогазових підприємств. Навчальний посібник Витвицьний Я.С, Андрійчук І.В., Лесюк О.І., Витвицька У.Я., Чарковський В.М. - Івано-Франківськ-ІФНТУНГ.2009,- 364 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=233121

3. Економічна геологія : лабораторний практикум / І. Р. Михайлів, А. П. Мазур. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 96 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=441561

4. Економічна геологія: метод. вказ. до курсової роботи / І. Р. Михайлів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 31 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=440812

 

Менеджмент в нафтогазовій справі

1. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – Львів : Львів. політехніка, 2002. – 228 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=96627

2. Менеджмент: теоретичні засади та прикладні аспекти : конспект лекцій / О. Є. Кузьмін, Л. С. Ноджак, О. Г. Мельник. – Львів : Львів. політехніка, 2006. – 152 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=198572

3. Основи менеджменту: підручник / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2003. – 608 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=66866

4. Організація і планування операційної діяльності нафтогазових підприємств: навч. посіб. / Я. С. Витвицький, І. В. Андрійчук, О. І. Лесюк ; Данилюк М. О., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 364с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=233121

 

Нафтові і газові родовища України

1. Актуальні проблеми нафтогазової геології : навч. посіб. / Б. Й. Маєвський, С. С. Куровець, О. Є. Лозинський ; Маєвський Б. Й., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 240 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=388982

2. . Нафтогазоносні провінції світу. Маєвський Б.Й., Євдощук М.І., Лозинський О.Є. . – Київ: Наукова Думка, 2002. – 405 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=26058

3. Бітумонафтогазогеологічне районування, нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України : монографія / О. О. Орлов, І. М. Фик, В. С. Боднарчук, А. П. Мазур. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 540 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=418890

4. Нафтові і газові родовища та ПСГ України : метод. вказівки / О. О. Орлов, А. П. Мазур, Т. В. Калиній. – 2-ге вид. зі змін. та допов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 26 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=231904

5. Нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України  : конспект лекцій. Ч. 1 / О. О. Орлов, А. П. Мазур, Т. В. Калиній. – 2-ге вид. зі змін. та допов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 139 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=231903

6. Нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України : конспект лекцій. Ч. 2 / О. О. Орлов, А. П. Мазур, Т. В. Калиній. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 99 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=231902

7. Нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України : конспект лекцій. Ч. 3 / О. О. Орлов, А. П. Мазур, Т. В. Калиній. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 62 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=231897

8. Нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України : лабор. практикум / О. О. Орлов, Н. В. Дубей. – 2-ге вид., переробл. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 59 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=231851

9. Нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України : лабор. практикум / О. О. Орлов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 49 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=90289

10. Нафтові і газові родовища  України  : Методичні вказівки для вивчення дисципліни.  / А. В. Ярема – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 21 с.

 

Нафтогазова геологія 

1. Нафтогазопромислова геологія та гідрогеологія. Ляху М.В., Михайлів І.Р., Манюк М.І. : підручник, Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2015- 306 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=454660

2. Нафтогазопромислова геологія: Підручник /За ред. О.О. Орлова. – Київ: Наукова думка, 2005. – 432 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=135194

3. Основи геології нафти і газу : підручник / Л. С. Мончак, В. Г. Омельченко ; Адаменко О. М., рец. – 2-ге вид., випр. та допов. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 284 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=416853

3. Основи геології нафти і газу. Мончак Л.С., Омельченко В.Г. – Івано-Франківськ: Факел, 2004.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=98741

4. Нафтогазова геологія. Лабораторний практикум. Артим І.В., Михайлів І.Р.  – Івано-Франківськ: Факел. – 2021, 27с.

 

5. Нафтогазова геологія. Лабораторний практикум. Михайлів І.Р., Мула Г.М.  – Івано-Франківськ: Факел. – 2017, 89с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=435696

6. Нафтогазова геологія. Михайлів І.Р., Лозинський О.Є. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014, 41с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=231889

 

Нафтогазова геологія та промислова геофізика 

1. Основи геології нафти і газу. Мончак Л.С., Омельченко В.Г. – Івано-Франківськ: Факел, 2004.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=98741

2. Нафтогазопромислова геологія і гідрогеологія. Ляху М.В., Михайлів І. Р., Манюк М. І. : підручник, Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2015 – 304с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=454660

3. Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ : підручник / О. О. Орлов, Д. Д. Федоришин, В. Г. Омельченко ; Орлов О. О., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 293 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=292110

 

Нафтогазопромислова геологія і гідрогеологія

1. Прогнозування, пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ  : підручник / Б. Й. Маєвський, О. Є. Лозинський, В. В. Гладун, П. М. Чепіль. – К. : Наук. думка, 2004. – 448 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=99060

2. Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ : конспект лекцій / О. Є. Лозинський, Б. Й. Маєвський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. – 124 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=93482

3. Пошуки та розвідка нафтових та газових родовищ : метод. вказівки для вивч. дисципліни / М. І. Манюк. – 2-ге вид. зі змін. і допов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 22 с.

  http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=231068

4. Пошуки та розвідка нафтових та газових родовищ: лаб. практикум / М. І. Манюк. – 2-ге вид. зі змін. і допов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 43 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=231069

 

Нафтогазопромислова геологія

1.  Нафтогазопромислова геологія: підручник / О. О. Орлов, М. І. Євдощук, В. Г. Омельченко. – К. : Наук. думка, 2005. – 432 с.

 http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=135194 

2.  Нафтогазопромислова геологія : навч. посіб. / В. С. Іванишин. – Львів, 2003. – 648 с.  

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=76736

3. 3.  Нафтогазопромислова геологія : курсова робота / А. В. Ярема. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 21 с. – (Каф. геології та розвідки нафтових і газових   родовищ).

 

Нафтогазова гідрогеологія

1. Нафтогазова гідрогеологія: підручник / В. В. Колодій, І. В. Колодій, Б. Й. Маєвський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. – 148 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=188663

2. Нафтогазова гідрогеологія : конспект лекцій /Н.В. Дубей, М. В. Ляху. – 3-е вид. зі змінами і доповненнями. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 104 с.

 

3. Нафтогазова гідрогеологія: лабораторний практикум / Н.В. Дубей, М. В. Ляху,  – 4-е видання зі змінами і доповненнями. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 77 с.

4. Нафтогазова гідрогеологія : конспект лекцій / М. В. Ляху. – 2-ге вид. зі змінами і доповненнями. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 103 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=226577

5. Нафтогазова гідрогеологія: Лабораторний практикум / М. В. Ляху, І. Р. Михайлів. – 2-ге видання зі змінами і доповненнями. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 69 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=226593

6. Нафтогазова гідрогеологія : метод. вказівки / М. В. Ляху. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. – 29 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=147164

 

Нафтогазоносні провінції світу

1. Нафтогазоносні провінції світу: підручник / Б. Й. Маєвський, М. І. Євдощук, О. Є. Лозинський. – К. : Наук. думка, 2002. – 408 с.  

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=26058

2. Нафтогазоносні провінції : лаборатор. практикум / Б. Й. Маєвський, М. І. Манюк, В. Р. Хомин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 61 c.

 http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=224504

3. Нафтогазоносні провінції світу : методичні вказівки для вивчення дисципліни / А. В. Ярема. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 30 с.  

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=448574

4. Нафтогазоносні провінції світу: лабораторний практикум / А. В. Ярема. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 82 с.  http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=456101

 

Наукові дослідження в геології 

1. Основи наукової творчості: Чорний М.І., Трубенко О.М. конспект лекцій. - Івано-Франківськ, 2004 р. - 77с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=96211

2. Основи наукових досліджень: конспект лекцій / М.І. Чорний, О.М. Трубенко, О.М. Чорний - Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2010. – 77 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=222131

3. Актуальні проблеми нафтогазової геології : навч. посіб. / Б. Й. Маєвський, С. С. Куровець, О. Є. Лозинський ; Маєвський Б. Й., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 240 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=388982

4. Основи наукових досліджень. Чорний М.І., Чорний О.М.  Методичні вказівки. – Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 39 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=198571

 

Нетрадиційні джерела вуглеводневих ресурсів

1. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : монографія: у 8 кн. Кн. 2 : Західний нафтогазоносний регіон / Ю. З. Крупський, І. М. Куровець, Ю. М. Сеньковський ; Нац. акціонерна компанія "Нафтогаз України". – К. :Ніка-Центр, 2014.  400с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=437773

2. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : монографія: у 8 кн. Кн. 1 : Нетрадиційні джерела вуглеводнів: огляд проблеми / І. М. Куровець, В. А. Михайлов, О. Ю. Зейкан ; Нац. акціонерна компанія "Нафтогаз України". –К. : Ніка-Центр, 2014. – 208 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=437765

3. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : монографія: у 8 кн. Кн. 8 : Теоретичне обґрунтування ресурсів нетрадиційних вуглеводнів осадових басейнів України / В. А. Михайлов, С. Г. Вакарчук, О. Ю. Зейкан. – К. : Ніка-Центр, 2014. – 280 с.

 http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=438058

4. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: монографія: у 8 кн. Кн. 4 : Східний нафтогазоносний регіон: аналітичні дослідження / В. А. Михайлов, С. А. Вижва, В. М. Загнітко. – К. : ВПЦ Київський університет, 2014. – 215 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=438043

5. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: монографія: у 8 кн. Кн. 5 : Перспективи освоєння ресурсів сланцевого газу та сланцевої нафти Східного нафтогазоносного регіону України / В. А. Михайлов, С. А. Вижва, В. М. Загнітко . – К. : ТОВ ВТС ПРИНТ, 2013. – 240 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=438044

6. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: монографія: у 8 кн. Кн. 6 : Перспективи освоєння ресурсів газу ущільнених порід у Східному нафтогазоносному регіоні України / В. А. Михайлов, С. А. Вижва, В. М. Загнітко . – К. : ТОВ ВТС Принт, 2014. – 208 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=438045

7. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: монографія: у 8 кн. Кн. 3 : Південний нафтогазоносний регіон / В. А. Михайлов, І. М. Куровець, Ю. М. Сеньковський. – К. : ВПЦ Київський університет, 2014. – 222 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=438005

 

Основи гідрогеології та інженерної геології

1. Гідрогеологія та інженерна геологія : навч. посіб. / Н. В. Дубей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 262 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=276602

2. Прикладна гідрогеологія лабораторний практикум / Н. В. Дубей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 39 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=456078

3. Прикладна гідрогеологія: методичні вказівки / Н. В. Дубей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 25 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=457442

4. Прикладна гідрогеологія: конспект лекцій / Н. В. Дубей. – Івано-Франківськ :ІФНТУНГ,2019. – 60 с.

 http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=457444

 

Основи геології нафти і газу

1. Основи геології нафти і газу : підручник / Л. С. Мончак, В. Г. Омельченко ; Адаменко О. М., рец. – 2-ге вид., випр. та допов. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 284 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=416853

2. Основи геології нафти і газу : підручник / Л. С. Мончак, В. Г. Омельченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 276 с.

 http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=98741

3. Геологія нафти і газу : лаборатор. практикум / О. Є. Лозинський, Л. С. Мончак, О. М. Трубенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 68 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=76836

4. Геологія нафти і газу [Текст] : метод. поради / О. Є. Лозинський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. – 39 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=148296

 

Оцінка ресурсів нафти і газу

1. Оцінка ресурсів нафти і газу: конспект лекцій / М. В. Ляху. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 92 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=450025

2. Оцінка ресурсів нафти і газу [Текст] : лабораторний практикум / М. В. Ляху. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 56 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=451608

3. Оцінка ресурсів нафти і газу [Текст] : методичні вказівки для сам. вивчення дисц. / М. В. Ляху. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 42 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=450020

 

Підрахунок запасів нафти і газу

1. Підрахунок запасів нафти і газу: підручник / Г. І. Рудько, М. В. Ляху, В. І. Ловинюков; Рудько Г. І., ред. – К.-Чернівці : Букрек, 2016. – 592 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=427208

2. Нафтогазопромислова геологія: підручник / О. О. Орлов, М. І. Євдощук, В. Г. Омельченко. – К. : Наук. думка, 2005. – 432 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=135194 

3. Підрахунок запасів нафти газу : конспект лекцій / М. В. Ляху. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 320 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=179914

4. Підрахунок запасів нафти і газу: лабораторний практикум / М. В. Ляху. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. – 161 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=124120

4. Підрахунок запасів нафти і газу: метод. вказівки з курсового проектування/ М. В. Ляху. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2018. – 31 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=200710

 

Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ

1. Прогнозування, пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ : підручник / Б. Й. Маєвський, О. Є. Лозинський, В. В. Гладун, П. М. Чепіль. – К. : Наук. думка, 2004. – 448 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=354088

2Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ : лабораторний практикум / О. Є. Лозинський, Н.В. Дубей  – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 92 с.

 

3. Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ : курс. проект. для студ. спец. 6.040103 - "Геологія" / О. Є. Лозинський, С. С. Куровець. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2010. – 31 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=188667

4Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ : лабораторний практикум / О. Є. Лозинський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2006. – 117 с.

 http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=137738

5. Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ: методичні вказівки для вивч. дисципліни / О. Є. Лозинський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 36 с.

 http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=232916

6. Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ: курсове проєктування, методичні поради / О. Є. Лозинський, Н.В. Дубей  – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 31 с.

 

Прикладна гідрогеологія 

1. Прикладна гідрогеологія лабораторний практикум / Н. В. Дубей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 39 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=456078

2. Прикладна гідрогеологія: методичні вказівки / Н. В. Дубей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 25 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=457442

3. Прикладна гідрогеологія: конспект лекцій / Н. В. Дубей. – Івано-Франківськ :ІФНТУНГ,2019. – 60 с.

 http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=457444

 

Прикладна геохімія нафти і газу

1. Основи прикладної геохімії нафти і газу: підручник / Л. С. Мончак, О. М. Трубенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. – 247 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=184970

2. Прикладна геохімія нафти і газу: лабораторний практикум / Л. С. Мончак, О. М. Трубенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. – 26 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=62175

3. Прикладна геохімія нафти і газу : лаб. практикум / Л. С. Мончак, О. М. Трубенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 27 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=222514

4. Прикладна геохімія нафти і газу: метод. вказ. для сам. вивчення дисципліни / Л. С. Мончак, О. М. Трубенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. – 41 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=437139

 

Прогнозування нафтогазоносності надр

1. Прогнозування, пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ  : підручник / Б. Й. Маєвський, О. Є. Лозинський, В. В. Гладун, П. М. Чепіль. – К. : Наук. думка, 2004. – 448 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=99060

2. Прогнозування нафтогазоносності надр: лаб. практикум / Б. Й. Маєвський, Н. В. Дубей, Т. В. Здерка, О. Є. Лозинський, І. Р. Михайлів  – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 57 с.

 

3. Прогнозування нафтогазоносності надр: методичні вказівки / Б. Й. Маєвський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 21 с. 

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=99886

4. Прогнозування нафтогазоносності надр : методичні вказівки для самост. вивч. дисципліни / Б. Й. Маєвський. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 21 с.

http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=224507

 

 

Дипломування здобувача ступеня бакалавра: метoдичні поради. - Мережеве електронне видання. ІФНТУНГ, 2021. – 25 с.