Підручники, посібники, монографії

Додаткова інформація

 

Оцінка впливів на навколишнє середовище: навч. посібник / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2014. – 284 с. ISBN 978-966-8969-54-6

 

 

У навчальному посібнику на основі порівняльного аналізу процедур з оцінки впливів на навколишнє середовище у провідних країнах світу та інвестиційних установ обґрунтовано етапи виконання цієї процедури для України: скринінг, скоупінг, альтернатива, участь громадськості, оцінка екологічної ситуації, які повинні виконуватись до початку проектування техногенного об’єкту і супроводжувати процес його будівництва та експлуатації.

Навчальний посібник адресується студентам першого (бакалавр) та другого (магістр) рівня вищої освіти за спеціальностями 101-Екологія та 183-Технології захисту навколишнього середовища, а також спеціалістам у галузі охорони навколишнього середовища та викладачам ЗВО.

 

 

 

Системний аналіз якості навколишнього середовища: підручник / Т. А. Сафранов, Я. О. Адаменко, В. Ю. Приходько, Т. П. Шаніна, А. В. Чугай, А. В. Колісник; за ред. проф. Т. А. Сафранова  і  проф. Я. О. Адаменко. – Одеса : Екологія, 2015. – 244 с. ISBN 978-617-7046-16-4

 

 

Висвітлені теоретичні основи, інструменти та методи системного аналізу якості навколишнього середовища, принципи оцінки стану та якості природних і антропогенно-змінених екосистем, методи забезпечення якості навколишнього середовища, підходи до екологізації антропогенної діяльності.

Може використовуватись студентами при вивченні дисципліни «Системний аналіз якості навколишнього середовища», яка є важливою стадією вивчення дисциплін циклу природничо-наукової, професійної та практичної підготовки магістрів-екологів.

 

 

 

 

Гідрологія: навч. посібник / Л. М. Архипова, Я. О. Адаменко – Івано-Франківськ: О. М. Голіней, 2015. – 275 с. ISBN 978-966-694-255-8

 

 

 

У навчальному посібнику викладено курс лекцій, лабораторних та практичних робіт, адаптованих для екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Містить систему понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи – базове підґрунтя з метою створення уявлень про водне середовище, гідросферу, місце в ній людини. Призначений для здобуття фундаментальних гідрологічних знань та умінь, якими повинен володіти студент, що вивчає науки про Землю.

 

 

 

 

 

 

Методологія та організація наукових досліджень в екології : підручник / О. М. Адаменко, Н. О. Зоріна; – Івано-Франківський націон. технічн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2015. – 172 с. – ISBN 978-966-8969.