Вибіркові дисципліни

Додаткова інформація

Реалізація прав здобувачів на вільний вибір дисциплін здійснюється згідно з «Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін» (наказ ректора № 338 від 21.12.2019 р.) і передбачає обрання фахових дисциплін, що передбачено в освітньо-професійній програмі у «Дисципліни із кафедрального каталогу» і спрямовано на поглиблення фахових компетентностей.

Увага: для здійснення вибору потрібна авторизація на виданій Вам електронній пошті університету (ваше ім'я@nung.edu.ua).

 

Вибіркові дисципліни за ОПП "Екологія" 2020р.

група ЕКО-20-1, ЕКОз-20-1, ЕКО-21-1, ЕКОз-21-1, ЕКО-22-1, ЕКОз-22-1

Цикл 1 Професійно-орієтовані дисципліни (Інженерна екологія)
Рекультивація порушених земель ЕКО
Інженерна геологія і гідрохімія ЗІГГ
Фізико-хімічні методи дослідження навколишнього середовища ЕКО
Біотехнології ЕКО
Прогнозування викидів в атмосферне повітря ЕКО
Екологія нафтогазового комплексу ЕКО
Технології захисту водних ресурсів ЕКО
Якість та методи очищення компонентів довкілля ЕКО
Фізичні поля природного та техногенного походження ГБГ
Екологічна паспортизація ЕКО
Цикл 2 Професійно-орієтовані дисципліни (Організація природокористування)
Основи наукових досліджень ЕКО
Рекреаційні ресурси та курортологія ЕКО
Геохімія навколишнього середовища ЕКО
Регіональна екологія ЕКО
Популяційна екологія ЕКО
Екосистемологія ЕКО
Основи екологічної геофізики та радіоекології НГГ
Екологічна токсикологія ХІМ
Оцінка показників життєвого циклу продукції ЕКО
Комп`ютеризовані системи екологічної інформації ЕКО

Форма для здійснення вибору (завантажити)

 

Вибіркові дисципліни на 2021/2022, 2022/2023 н.р.

Спеціальність 101 «Екологія» (магістр) за ОПП 2020

група ЕКОм-20-1, ЕКОмз-20-1, ЕКО-21-1, ЕКОз-21-1

Вибірковий блок 1.1 ("Екологічний контроль") 
Державне регулювання в сфері
охорони навколишнього середовища
Екологічне інспектування ЕКО
Екологічна стандартизація і сертифікація ЕМТД
Організація дослідних, виробничих та наукових лабораторій якості довкілля ЕКО
Вибірковий блок 1.2 ("Управління природоохоронною діяльністю")
Студентський науковий семінар ЕКО
Управління проектами в екології ЕКО
Міжнародне екологічне право СН
Екологічний менеджмент та адміністрування МіА
Вибірковий блок 1.3 ("Екологічна безпека")
Екологічна безпека промислових комплексів ХІМ
Геопросторове планування територій ЕКО
Охорона праці в галузі ТЗНС
Екологічні ризики ЕКО
Вибірковий блок 1.4 ("Екологічна діджиталізації")
Основи web-дизайну КСМ
Інформаційні технології в екології ЕКО
Комп'ютерна графіка в екології ІКГ
Спеціалізовані комп'ютерні системи в екології ЕКО

Форма для здійснення вибору (завантажити)

Вибіркові дисципліни на 2021/2022, 2022/2023 н.р.

Спеціальність 101 «Екологія» (магістр) за ОПП 2020

група ЕКОм-21-1, ЕКОмз-21-1

Вибірковий блок 1.1 ("Екологічний контроль") 
Державне регулювання в сфері
охорони навколишнього середовища
Екологічне інспектування ЕКО
Екологічна стандартизація і сертифікація ЕМТД
Організація дослідних, виробничих та наукових лабораторій якості довкілля ЕКО
Вибірковий блок 1.2 ("Управління природоохоронною діяльністю")
Студентський науковий семінар ЕКО
Управління проектами в екології ЕКО
Міжнародне екологічне право СН
Екологічний менеджмент та адміністрування МіА
Вибірковий блок 1.3 ("Екологічна безпека")
Екологічна безпека промислових комплексів ХІМ
Геопросторове планування територій ЕКО
Охорона праці в галузі ТЗНС
Екологічні ризики ЕКО
Вибірковий блок 1.4 ("Екологічна діджиталізації")
Основи web-дизайну КСМ
Інформаційні технології в екології ЕКО
Комп'ютерна графіка в екології ІКГ
Спеціалізовані комп'ютерні системи в екології ЕКО

Форма для здійснення вибору (завантажити)