Наукова діяльність

Додаткова інформація

конференція

ЗАПРОШЕННЯ (Ua), INVITATION (Eng)

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ (Ua)PROGRAM (Eng)

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ (Ua) 

 

 

 1. Наукові дослідження кафедри екології ведуться у наступних напрямках:

 2. Стратегічна екологічна оцінка (СЕО);
 3. Оцінка впливу на довкілля (ОВД);
  Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) народногосподарських об'єктів;
 4. Комп'ютерні системи екологічного моніторингу й екологічної безпеки держави, регіону, адміністративних областей і районів, міст і промвузлів, окремих об'єктів;
 5. Екологічна оцінка нетрадиційних енергоресурсів: вітру, води, біогазу, сонячної, геотермальної й інших видів альтернативної енергетики;
 6. Оцінки природно-ресурсного потенціалу;
 7. Проєкти граничнодопустимих викидів (ГДВ) та скидів (ГДС), інвентаризація джерел викидів;
 8. Екологічні моделі моделювання наслідків повеней та паводків Карпатського регіону;
 9. Екологічне оцінювання впливу електромагнітних, акустичних, радіаційних та вібраційних полів на уроекосистеми.

На кафедрі екології започаткована Наукова Школа «Раціональне використання та захист природи» під керівництвом доктора геолого-мінералогічних наук, професора, академіка трьох Академій Наук, лауреата Державної премії СРСР Олега Максимовича Адаменка. Під його керівництвом захищено 10 докторських та понад 20 кандидатських дисертацій.

Викладачі кафедри приймають активну участь у міжнародних проектах.

На кафедрі екології діє студентський науковий гурток, де під керівництвом викладачів студенти III-V курсів проводять наукові дослідження, результати яких використовуються при курсовому та дипломному проектуванні, у магістерських роботах та підготовці доповідей на наукові конференції та написанні наукових статей для публікації.

 1. Публікації викладачів кафедри екології з студентами за:

Щороку студенти-екологи приймають участь у міжвузівській студентській науково-практичній конференції. Викладачами кафедри щорічно з числа студентів, які приймають участь у науково-технічній конференції студентів, відбираються один або два студенти, які представляють спеціальність на другому етапі міжвузівської студентської науково-технічної конференції.

Щорічно студенти спеціальності 101-Екологія у II-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Екологія», «Екологічна безпека», «Технології захисту навколишнього середовища» та посідають призові місця по групі вищих технічних навчальних закладів, як у командному, так й індивідуальному заліку.

З 2021 року при кафедрі екології організований Центр прогнозування та попередження техногенно-гідроекологічної небезпеки Прикарпаття. Основними функціями Центру є оцінка гідроекологічних процесів у басейнах рік Дністра, Тиси, Сірета та ін. та дослідження взаємозв’язків та взаємозалежностей між природними та антропогенними чинниками, які в умовах глобального потепління приводять до періодичних катастрофічних паводків з глибокими трансформаціями ландшафтів, змінами інфраструктури, а іноді і з людськими жертвами.

 1. Публікації викладачів кафедри екології в наукових виданнях за:
 2. Список наукових праць викладачів кафедри екології, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор за:
 3. Грамоти і сертифікати викладачів
 4. Звіт про науково-дослідну роботу кафедри екології: