09. Методичні розробки

Методичні розробки та посібники кафедри архітектури та містобудування

 1. Лукомська З.В., Скрипин Т.В., Поліщук Л.К., Василишин Я.В., Козак О.Н. Архітектурне проектування. Ч.І: методичні рекомендації. Ч.I. – Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 46 с.
 2. Поліщук Л.К., Скрипин Т.В., Василишин Я.В., Лукомська З.В., Козак О.Н. Архітектурне проектування. Індивідуальний житловий будинок. Ч. ІІ: методичні рекомендації. Ч.IІ. – Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 45 с.
 3. Скрипин Т.В., Поліщук Л.К., Василишин Я.В., Лукомська З.В., Козак О.Н. Архітектурне проектування. Рекреаційні споруди та комплекси: методичні рекомендації. Ч.IІІ. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 46 с.
 4. Лукомська З.В., Скрипин Т.В., Родіна І.М., Василишин Я.В. Архітектурна графіка: практикум. – Ч.I. – Івано-Франківськ: Факел. – 2009. – 37 с.
 5. Юрчишин Г.М. Регіональна архітектура та мистецтво Прикарпаття: навч. посібник. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. –  180 с.
 6. Поліщук, Л. К., Родіна І.О., Новицька О.Р. Основи об'ємно-просторової композиції: метод. посібник. Ч. 1. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 100 с. 
 7. Волинська О. С. Художня освіта Галичини: навч. посіб. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 236 с.
 8. Юрчишин Г.М., Вах І.С. До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя. Сторінки історії церкви Гуцульщини Чернівці: «Колір-Друк», 2012. – 136 с.
 9. Федунків З.Б. Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 74 с.
 10. Поліщук Л. К.,Родіна І.О., Новицька О.Р. Основи об'ємно-просторової композиції: об'ємна форма: курс. проектування. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 18 с.
 11. Веркалець І. М. Історія садово-паркової архітектури: конспект лекцій. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 60 с.
 12. Веркалець І. М. Ландшафтна архітектура: метод. рекомендації. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 40 с.
 13. Скрипин Т.В. Еволюція житла: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 310 с.
 14. Василишин Я.В., Юрчишин Г.М., Козак О.Н., Смадич І.П., Веркалець І.М. Мале місто: практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 38 с.
 15. Лукомська З.В., Лукомська Г.В. Реконструкція багатоповерхового житлового будинку: методичні вказівки до курсової роботи. – Івано-Франківськ: Факел, 2013. – 26 с.
 16. Мелкомукова М. Г., Борсук Н.Г. Рисунок, живопис, скульптура. Види та жанри живопису: метод. вказівки. Ч. 1. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 23 с.
 17. Юрчишин Г.М. Регіональне мистецтво та архітектура Прикарпаття. Частина 2. Івано-Франківська архітектурна школа. Історія, сучасний стан та особливості методологічних підходів. –  Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. – 180 с.
 18. Чубінський Я., Василишин Я.В., Поліщук Л.К., Лукомська З.В., Новицька О.Р., Скрипин Т.В., Веркалець І.М., Лукомська Г.В. Курортно-рекреаційна спадщина Карпатського регіону в архітектурній освіті. Міжнародний українсько-польський науково-дослідний проект (2009 – 2013) - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 175 с.
 19. Лукомська З.В. Архітектурно-містобудівна спадщина західної України. Частина І. Історико-архітектурний розвиток міста Івано-Франківська (Станіславова): конспект лекція. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 84 с.
 20. Юрчишин Г.М., Полутренко У.Б. Архітектурна екологія: конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 106 с.
 21. Василишин Я.В., Олійник Є.П., Козак О.Н., Смадич І.П. Мале місто: курсове проектування. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 27 с.
 22. Юрчишин Г.М., Козак О.Н., Смадич І.П. Сакральна архітектура: курсове проектування. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 37 с.
 23. Василишин Я.В., Олійник Є.П., Козак О.Н., Смадич І.П. Житлове утворення: курсове проектування. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 37 с.
 24. Новицька О. Р. , Веркалець І.М., Стисло О.В. Архітектурна композиція: метод. вказівки. Ч.1: Тектоніка конструктивних систем.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 80 с.
 25. Габрель М.М., Юрчишин Г.М. Просторовий потенціал в архітектурно-урбаністичному проектуванні: навч. посіб. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 314 с.
 26. Василишин Я.В., Олійник Є.П., Козак О.Н., Смадич І.П. Вертикальне планування житлового утворення: курсове проектування. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 21 с.
 27. Юрчишин Г.М., Козак О.Н., Смадич І.П. Конструкції християнських храмів та комплексів: курсове проектування. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 39 с.
 28. Мелкомукова М. Г., Борсук Н.Г. Техніки та матеріали живопису: метод. вказівки. Ч. 1. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 46 с.
 29. Новицька О. Р. Історія архітектури та містобудування: методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни. Ч. 1 : Архітектура та містобудування античності. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 37 с.
 30. Лукомська З.В., Василишин В.Я. Основи реконструкції та реставрації архітектурних комплексів: навчальний посібник. – Івано-ФранківськЯ: ІФНТУНГ, 2016. – 136 с.
 31. Лукомська З.В., Поліщук Л.К. Реконструкція та модернізація архітектурних комплексів. Концепція реконструкції та модернізації кварталу: методичні вказівки. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 39 с.
 32. Поліщук Л.К. Теорія архітектурного формоутворення. Критика архітектури: методичні вказівки. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 75 с.
 33. Лукомська З.В., Лукомська Г.В. Архітектурна екологія. Методичні вказівки для практичних занять. – Івано-Франківськ: Факел, 2016. – 65 с.
 34. Веркалець І. М. Дизайн архiтектурного середовища: конспект лекцiй. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 51 с.
 35. Василишин Я. В., Обиночна З.В. Інженерне обладнання будівель і споруд: метод. вказ. для виконання практичних та розрахункових робіт з розділів "Опалення" та "Вентиляція". – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 46 с.
 36. Обиночна З. В.Інженерний благоустрій території і транспорт: метод. вказ. для виконання практичних робіт. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 25 с.
 37. Волинська О. С. Історія мистецтв: метод. вказ. до практичних занять та сам. роботи студентів. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 40 с.
 38. Скрипин Т.В. Рекреаційні споруди та комплекси. Принципи та методи архітектурної організації. Навчальний посібник (затверджено Вченою радою ун-у пр. 01/584 від. 02.03. 2018 р.). – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017 – 185 с.
 39. Козак О.Н., Смадич І.П. Інженерна підготовка території під забудову: методичні вказівки для самостійної роботи. Частина 1. Вертикальне планування – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 22 с.
 40. Лукомська З.В., Боднар О.В. Архітектурне матеріалознавство: методичні вказівки. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 30 с.
 41. Мелкомукова М. Г., Борсук Н.Г. Техніки та матеріали живопису: методичні вказівки для практичних занять. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 104 с.
 42. Капак М.М., Полутренко У.Б. Законодавство та архітектурно-проектна справа. Методичні вказівки. – Івано-Франківськ: ІФНУНГ, 2018. – 60 с.
 43. Василів Х.В., Боднар О.В., Голубчак К.Т., Полутренко У.Б. Архітектурне проектування малої архітектурної форми. Методичні вказівки до курсового проектування. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 70 с.
 44. Борсук Н.Г., Мелкомукова М.Г. Рисунок гіпсової голови : методичні вказівки для практичних занять. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. 28 с.
 45. Василів Х.В., Федунків З.Б., Боднар О.В. Каталог дипломних проєктів. Вибрані роботи 2012 - 2014 рр. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 63 с.
 46. Федунків З.Б. Історія української архітектури : методичні вказівки до практичних занять. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 28 с.
 47. Федунків З.Б. Загальна історія архітектури і містобудування. Доба середньовіччя : методичні вказівки до практичних занять. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 19 с.
 48. Скрипин Т.В., Василів Х.В., Голубчак К.Т., Боднар О.В, Капак М.М. Дипломне проектування. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи спеціальність 191 Архітектура та містобудування. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 52 с.
 49. Лукомська Г.В. Конструкції будівель та споруд: методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 22 с.
 50. Козак О.Н., Смадич І.П. Проектування міських транспортних систем. Ч. 1 Дороги і транспорт: методичні вказівки для практичної роботи. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 20 с.
 51. Василишин Я.В., Василишин В.Я. Нарисна геометрія та інженерна графіка. Проєкційне креслення: збірник тестових завдань. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 76 с.
 52. Голубчак К.Т.  Архітектурне проектування рекреаційного комплексу. Духовно-реколекційний центр: методичні вказівки для виконання курсового проєкту. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 42 с.
 53. Голубчак К.Т.  Основи 3D-моделювання та візуалізації архітектурних об’єктів. Початок роботи в програмі Archicad. Інтерфейс програми: методичні вказівки для практичних занять. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 24 с.
 54. Лукомська З.В., Федунків З.Б.  Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України. Альбом пам'яток архітектури м. Івано-Франківська. Частина 1. Зразки творчих робіт до виконання практичної роботи. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 46 с.
 55. Василишин Я.В., Василишин В.Я. Нарисна геометрія та інженерна графіка. Тіні точки, лінії плоскої фігури: збірник тестових завдань. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 23 с.
 56. Василишин Я.В., Василишин В.Я. Нарисна геометрія та інженерна графіка. Проекції з числовими позначками: навчальний посібник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 75 с.
 57. Обиночна З.В. Архітектурне проектування рекреаційного комплексу. Реабілітаційний центр іпотерапії.: методичні вказівки для виконання курсового проекту. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 44 с.
 58. Обиночна З.В.  Архітектурна композиція, графіка, макетування. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з розділу «Проєкт об’ємно-просторової форми». – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. –  40 с.
 59. Лукомська З.В., Поліщук Л.К., Андрусяк У.Б., Скрипин Т.В., Лукомська Г.В.  Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України. Альбом пам’яток архітектури м. Івано-Франківська. Частина 2. Зразки творчих робіт до виконання практичної роботи. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 38 арк.
 60. Лукомська З.В., Лукомська Г.В. Архітектурне проєктування. Частина 1. Навчальний посібник "Ордер та його складові елементи". – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. - 92 с.
 61. Федунків З.Б. Інвентаризація Пнівського замку (за результатами експедиції обстеження Пнівського замку 3-5 липня 20217 р.). Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, : ІФНТУНГ, 2022. – 143 с.
 62. Василишин Я.В., Василишин В.Я. Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 81 с.
 63. Голубчак К.Т., Обиночна З.В. Основи 3D-моделювання та візуалізації архітектурних об’єктів. Базові принципи роботи з двовимірними зображеннями у середовищі програми Graphisoft  Archicad. Реквізити проєкту. Методичні вказівки для практичних занять. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 23 с.
 64. Василишин Я.В., Василишин В.Я. Методологія та організація наукових досліджень. Збірник тестових завдань. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 50 с.
 65. Смадич І.П., Василишин Я.В., Капак М.М. Основи ВІМ-технологій в проєктуванні. Створення інформаційної моделі житлового будинку в програмному середовищі Autodesk Revit. Методичні вказівки для практичних занять. –  Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 25 с.
 66. Обиночна З.В., Голубчак К.Т. Технології і матеріали в дизайні сучасного інтер’єру. Проектування інтер’єрів у закладах громадського харчування. Методичні вказівки для практичних занять. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 78 с.
 67. Скрипин Т.В. Архітектурно-просторова організація рекреаційного середовища. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи. –  Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 67 с.
 68. Борсук Н.Г., Мелкомукова М.Г. Архітектурний елемент. Капітелі архітектурних ордерів. Методичні вказівки для практичних занять. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. - 24 с.
 69. Василишин Я.В., Василишин В.Я. Архітектурне матеріалознавство. Конспект лекцій. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 88 с.
 70. Лукомська З.В. Пам'ятки архітектури міста Івано-Франківська. Альбом пам'яток архітектури міста Івано-Франківська. Частина 1. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 116 аркушів
 71. Федунків З.Б., Поліщук Л.К. Історико-архітектурний розвиток житлових споруд. Методичні вказівки до практичних занять. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 14 с.
 72. Мелкомукова М.Г., Борсук Н.Г. Альбом зарисовок. Вибрані роботи. Методичні вказівки до навчальної практики. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. - 82 с.
 73. Скрипин Т.В. Рекреаційні споруди та комплекси. Принципи та методи архітектурної організації : Навчальний посібник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2024. - 211 с.