Загальна інформація

       Кафедра архітектури та містобудування здійснює підготовку студентів за першим(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти за спеціальністю 191 “Архітектура та містобудування” освітня програма   “Архітектура та містобудування”

        Підготовка бакалаврів складається з двох частин: обов`язкової і вибіркової, які в свою чергу діляться на дисципліни загальної підготовки, професійної підготовки, професійно-орієнтовані та дисципліни вільного вибору студента.

        З періоду створення кафедри викладачі та студенти займаються дослідженнями архітектури Прикарпаття та міста Івано-Франківська, а також перспективами розвитку міст, селищ та рекреаційних гірських зон. У проектних та науково-дослідних роботах представлений пошук вирішення актуальних проблем з історії та теорії архітектури і суміжних дисциплін, в тому числі, з охорони пам`яток.

         Науковий напрям кафедри - вивчення особливостей та характерних рис архітектури Українських Карпат та відтворення їх у архітектурних вирішеннях.

         Викладачі кафедри крім того, що керують науково-пошуковими проектними роботами студентів, проводять власні наукові дослідження та виконують проектні роботи.

Наукові дослідження і творчі розробки проводяться за напрямами:

  • архітектура житлових та громадських споруд;​​​​​​​
  • архітектурні теорії в сучасному проектуванні;
  • генеза рекреаційної архітектури;
  • архітектурна організація рекреаційного простору Українських Карпат;
  • дослідження історико-архітектурної спадщини міст Західної України;
  • архітектура сакральних споруд та комплексів.

      Викладачі кафедри працюють над розробленням навчально-методичної літератури, монографій, беруть участь у міжнародних наукових конференціях та конгресах, підвищують свій рівень кваліфікації у закордонних ВНЗ. Із власної ініціативи викладачі кафедри проводять навчально-освітні екскурсії зі студентами по всій Україні та Європі.

Угода про співпрацю з Київським міжнародним університетом     

        31 грудня 2020 року підписана угода про співпрацю з Київським міжнародним університетом. В рамках угоди планується сприяння інтеграції освітнього процесу і потреб ринку праці, позицій роботодавців у сфері архітектури, будівництва та містобудування, підвищення якості підготовки фахівців, ефективності науково-дослідної роботи, впровадження в освітній процес інноваційних технологій.

Угода про співпрацю з Національним університетом водного господарства та природокористування   

       23 листопада 2017 року підписана угода про співпрацю з Національним університетом водного господарства та природокористування. В рамках угоди планується залучення вчених та студентів до участі в наукових, науково-методичних семінарах, конференціях, олімпіадах, конкурсах,  проведення навчальних практик студентів та стажування викладачів, проведення спільних науково-дослідних робіт дослідження.