Історія інституту

Додаткова інформація

 

Головний корпус

       Інститут нафтогазової інженерії розпочав свою діяльність 1 вересня 2014 р. Проте його історія і традиції сягають кінця XIX ст., коли в Технічній академії м. Львова (з 1877 р. – Полі­технічна школа, з 1921 р. – Львівська політехніка) було започатковано підготовку технічних спеціаліс­тів для нафтогазової галузі Галичини. В 1898 р. ство­рено спеціальність «Буріння й видобування нафти», а в  1917 р. у складі механічного факультету відкрито нафтовий відділ. У грудні 1944 р., після відновлення роботи в структурі Львівського політехнічного інсти­туту (ЛПІ), створено нафтовий факультет, на якому здійснювалася підготовка студентів за такими спеці­альностями: «Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ», «Геофізичні методи пошуків та розвідки корисних копалин», «Буріння нафтових і газових свердловин», «Розробка й експлуатація нафтових і газових родовищ», «Машини та обладнання нафто­газових промислів», «Хімічна технологія переробки нафти та газу», «Економіка й організація нафтової та газової промисловості».

        Упродовж років відкривалися нові спеціаль­ності: «Проектування та експлуатація нафтогазо­проводів, газосховищ» (1960), «Спорудження нафто­газопроводів, газосховищ і нафтобаз» (1961). Таким чином, підготовку інженерних кадрів всіх нафтогазо­вих спеціальностей було зосереджено на нафтовому факультеті.

       1 вересня 1963 р., згідно з Наказом МВ і ССО УРСР №465 від 24 серпня 1963 р., нафтовий факультет разом зі студентами, кафедрами, лабораторіями, обладнанням, устаткуванням і геологічним музеєм було переведено до Івано-Франківського філіалу ЛПІ. Вже в Івано-Франківську нафтовий факуль­тет трансформувався і дав путівку в життя трьом факультетам.

       1 вересня 1964 р., згідно з Наказом МВ і ССО УРСР № 194 від 15 квітня 1964 р., факультет поді­лено на два: геологорозвідувальний (ГРФ) та газо- нафтопромисловий (ГНПФ), а в 1967 р. створено факультет нафтогазопроводів (ФНГП), який очолив доц. В. М. Глоба.

       На газонафтопромисловому факультеті зали­шилися наступні спеціальності: «Буріння нафтових і газових свердловин», «Розробка та експлуата­ція нафтових і газових родовищ»; а на факультеті нафтогазопроводів: «Проектування та експлуатація нафтогазопроводів, газосховищ і нафтобаз» та «Спо­рудження газонафтопроводів, газосховищ і наф­тобаз».

       Великий внесок у розвиток нафтогазової освіти зробили:

- декани газонафтопромислового факультету: доценти А. О. Федоров (1963-1967), Є. І. Стетюха (1967-1970), В. П. Банатов (1970-1971), Ю. Г. Гаген (1971-1972), Є. П. Майдан (1972-1979), О. В. Тищенко (1979-1984), І. А. Васько (1985-1996), Б. М. Малярчук (1996-1999), проф. Я. С. Коцкулич (1999-2009), доц. О. Ю. Витязь (2009-2014 рр.)

Декани ГНПФ

 - декани факуль­тету нафтогазопроводів: проф. В. М. Глоба (1976– 1981), доценти Г. М. Лисяний (1981-1986), В. В. Бакаев (1987), Т. А. Мартинюк (1987-2008), В. П. Лісафін (2008-2014).

Декани ФНГП

 

        Всього за час існування двох факультетів підготов­лено понад 15 500 спеціалістів та магістрів. Але з метою концентрації наукового потенціалу вчених, у межах однієї структури, для виконання завдань, пов’язаних з підготовкою висококваліфікованих фахівців, більш ефективної організації навчального процесу, згідно з Ухвалою Вченої ради університету та Наказом № 77 від 25 червня 2014 р., шляхом реорганізації газонафтопромислового факультету та факультету нафтога­зопроводів було створено Інститут нафтогазової інже­нерії (ІНГІ).