Загальна інформація

    Інститут створений у 2012 році шляхом об'єднання двох факультетів: механічного і механіко-технологічного. У 1964 році на базі нафтового факультету Львівського політехнічного університету у м. Івано-Франківську був створений механічний факультет. Механіко-технологічний факультет був виділений із складу механічного факультету, як окремий підрозділ, у 1990 році. В інституті здійснюється підготовка фахівців у галузях знань :"Механічна інженерія", "Виробництво та технології" і "Транспорт"  за першим -бакалаврським, другим – магістерським та третім – доктор філософії рівнями вищої освіти. За першим рівнем освіти підготовка бакалаврів проводиться за спеціальностями: 131-Прикладна механіка, 133 - Галузеве машинобудування, 185 - Нафтогазова інженерія та технології, 274 - Автомобільний транспорт  та освітніми програмами:  "Прикладна механіка", "Інженерія мехатронних систем", “Обладнання нафтових і газових промислів“, "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання". "Підйомно-транспортні та будівельні машини та облпднання' .

Підготовка магістрів здійснюється за спеціальностями: "Прикладна механіка", "Нафтогазова інженерія і технології", "Автомобільний транспорт" та освітніми програмами: "Комп'ютеризовані і роботизовані технології машинобудування","Обладнання нафтових і газових промислів", "Автомобільний транспорт".

Інститут об'єднує 5 кафедр, чотири з яких (нафтогазових машин та обладнання, автомобільного транспорту, комп'ютеризованого машинобудування, технічної механіки,інженерної та компютерної графіки) — випускові і одна кафедра (фізико-математичних наук) — загальнотехнічні.

Навчальний процес на кафедрах інституту забезпечують 1 академік НАН України, 22 докторів наук, професорів, 439 доцентів, кандидатів технічних наук, у тому числі 6 лауреатів Державної премії у галузі науки і техніки, 4 асистенти. Щорічний набір на денну форму навчання за держзамовленням складає близько 180 студентів. Підготовлено більше 12000 фахівців, які працюють на керівних та інженерних посадах в нафтогазовій та суміжних галузях України і за кордоном. 

                                            рк     

У складі кафедр інституту функціонують навчальна науково-дослідна лабораторія бурового обладнання на базі діючої бурової установки "Уралмаш НБО-Д", навчальні лабораторії бурового та нафтогазопромислового устаткування, будови автотранспортних засобів, теплових двигунів, технічної експлуатації автомобілів, металорізального устаткування, робототехнічних комплексів у тому числі верстатів із ЧПУ. Під час навчання студенти інституту одержують навички роботи по 3D -моделюванню, працюючи  на ліцензованих програмних продуктах AutoCad, SOLIDWORKS,ANSYS, PowerSHARE, SprutCAM.

                

Навчаються керувати роботами, навчаються об'єднувати вузли точної механіки з електронними, що забезпечують проектування і виробництво якісно нових модулів, систем  і машин. Одержують додаткові робітничі професії – моториста бурової установки, слюсаря з ремонту нафтогазового обладнання, автомобілів, слюсаря – складальника, водія категорій "В", "С".

За міжнародними програмами обміну студенти інституту щорічно стажуються у наукових та навчальних закладах Польщі, Румунії:  Технічний університет Клуж-Напока, Університет нафти і газу у Плоєшті, Сілезький технологічний університет. Навчаються у Польщі за програмою подвійних дипломів в Гірничо-Металургійній академії  ім. С. Сташиця у Кракові. Навчальні та виробничі практики студенти інституту проходять на сучасних підприємствах нафтогазового комплексу, машинобудівної галузі України та у провідних зарубіжних фірмах (Halliburton, Weatherford, Schlumberger, Baker hughes.) 

В інституті навчається біля 700 студентів.

1    1