Спеціальності

Додаткова інформація

В інституті здійснюється підготовка фахівців у галузях знань "Механічна інженерія", "Виробництво та технології" та "Транспорт" за спеціальностями:

 

1. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 185 -  НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

   Освітня програма –  Обладнання нафтових і газових промислів

4   3  3

2. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 133 -  ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

    Освітня програма  - Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання 

 

                      1         3

                     

3. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - 132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Освітня програма - Реновація деталей машин та конструкцій

4. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 131 –  ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

   Освітня програма  - Прикладна механіка,

   Освітня програма  - Інженерія мехатронних систем

   Освітня програма -  Інжинірінг зварювальних технологій

 

3    3       4

5.  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 274 –  АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

   Освітня програма – Автомобільний транспорт 

 

1    1   3

================================================================================================================================

Більше інформації за посиланням приймальної комісії: https://nung.edu.ua/pk

================================================================================================================================