Загальна інформація

Додаткова інформація

 

Центр міжнародної освіти (ЦМО) організовує виконання таких завдань:

- планування та організація усіх видів діяльності, пов’язаних з набором та навчанням іноземних громадян;

- збір інформації, що стосується міжнародної освітньої діяльності, та її розповсюдження в ІФНТУНГ;

- моніторинг ринку освітніх послуг у різних регіонах світу для розроблення стратегії набору іноземних громадян на навчання до ІФНТУНГ;

- підготовка, організація, документальне оформлення та надання перекладацьких послуг під час візитів зарубіжних делегацій і окремих осіб, пов’язаних з навчанням іноземних студентів;

- налагодження та підтримання контактів з посольствами іноземних держав в Україні, посольствами України за кордоном, з міжнародними освітніми організаціями та агентствами, закладами освіти інших держав;

- створення мережі партнерів для залучення на навчання іноземних громадян завдяки встановленню контактів і укладанням угод з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами;

- підготовка профорієнтаційної продукції для іноземних абітурієнтів (рекламних проспектів, презентацій, відеофільмів), розповсюдження інформації про спеціальності та умови вступу на навчання до ІФНТУНГ;

- координація роботи з інститутами та кафедрами університету щодо розробки навчально-методичних матеріалів для іноземних студентів;

- вивчення передових освітніх технологій в галузі підготовки іноземних студентів, консультування викладачів кафедр університету з питань організації навчання іноземних студентів.