Перелік освітніх програм

       Відповідно до Закону України «Про освіту», ст. 7 та Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», ст. 21,  мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

      Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти. У закладах освіти відповідно до освітньої програми одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу. За бажанням здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни.

      В університеті за кількома освітніми програмами дисципліни викладаються англійською мовою: за першим (бакалаврським) рівнем – освітньо-професійна програма «Комп`ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп`ютерна інженерія», освітньо-професійна програма «Видобування нафти і газу» спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології»; за другим (магістерським) рівнем – освітньо-професійна програма «Бізнес-економіка» спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійна програма «Видобування нафти і газу» спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології».

КАТАЛОГ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ