ІФНТУНГ підписав з енергетичними компанія одразу дві угоди про співпрацю

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу підписав  одразу дві угоди про співпрацю з енергетичними компанія  ТОВ «СТЕМ СОЛАР» та ТОВ «Прикарпатенерготрейд».

3На думку ректора ІФНТУНГ Ігоря ЧУДИКА, це вимога часу – орієнтуватись на виклики енергетичного сектору та працювати на його розвиток в освітній та науковій1 сфері з урахуванням енергетичного переходу на «чисті» джерела енергії: «Університет нафти і газу, який донедавна позиціонувався як ЗВО, який працює здебільшого з вуглеводнями, готовий до розширення освітніх програм та покращення якості існуючих задля підготовки кваліфікованих фахівців для енергетичного сектору. Для цього ми залучаємо до співпраці профільні підприємства та компанії, які допомагають сформувати такого фахівця, який би після закінчення ІФНТУНГ міг одразу приступити до своїх обов’язків, без додаткових курсів та навчань. У нас є практика оренди у підприємств відповідного обладнання, на якому студенти навчаються, проходження виробничих практик. Перспективним студентам, які себе добре зарекомендували на підприємствах, надається можливість навчатись за дуальною формою – поєднувати навчання та роботу».

Перед підписанням Угоди сторони обговорили шляхи реалізації  положень, які  передбачають вдосконалення освітнього процесу ЗВО, покращення якості підготовки4 здобувачів вищої освіти за освітньої програмою.  Серед іншого виокремили факультативний курс читання лекцій фахівцями ТОВ «СТЕМ СОЛАР» та ТОВ «Прикарпатенерготрейд» з дисциплін професійної підготовки, а також створення  резерву та подальшого працевлаштування на наявні вакантні місця випускників університету.

Варто зазначити, що керівники компаній-випускники ІФНТУНГ високо оцінили рівень знань, які отримали в університеті та які дозволили їм зробити успішну кар’єру. Вони висловили впевненість у тому, що співпраця буде взаємовигідною, адже дуже зацікавлені у кваліфікованих кадрах. Тож попереду – залучення до проведення навчального процесу й практичної підготовки фахівців, а також до дорадчих органів при інститутах для допомоги гарантам ОП.

Хоча, зі слів гаранта освітньої програми «Інженерія відновлюваної енергетики», доц. кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики Віталія ЦИХА, ще до підписання Угод ці компанії співпрацювали з ІФНТУНГ у сфері працевлаштування студентів освітніх програм «Інженерія відновлюваної енергетики» бакалаврського рівня та «Енергетичний менеджмент» магістерського рівня. «Більше того, директор СТЕМ Солар Андрій ПРОНІН вже залучений до розробки проекту удосконаленої ОП, що дозволить в рамках навчання орієнтуватися на потреби роботодавців, а в рамках укладеного договору буде можливість використовувати компанії-партнери як бази практики для наших студентів на виробництві», - стверджує гарант ОП «Інженерія відновлюваної енергетики».

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4