Конференція підведення підсумків конкурсу-захисту студентських наукових робіт з галузі «Нафтогазова промисловість» 2020/2021 н.р.

06 квітня 2021 р. відбулася у дистанційному режимі Конференція підведення підсумків конкурсу-захисту студентських наукових робіт з галузі «Нафтогазова промисловість» 2020/2021 н.р.
В роботі секції «Обладнання нафтогазової галузі» під керівництвом Романишина Любомира Івановича - директора інституту інженерної механіки, Бучинського Мирослава Яремовича - головного інженера ТОВ "Експертнафтогаз", стейкхолдера освітньо-професійної програми «Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання», Прозура Олександра Віталійовича - начальника виробничої бази Прилуки Управління нафтопромислових сервісів ПАТ "Укрнафта" прийняли участь 16 студентів-учасників та професорсько-викладацький склад з 9 закладів вищої освіти України.
   Експертна комісія відзначила високу активність учасників та рівень представлених робіт, їх актуальність для нафтогазової галузі.