Загальна інформація

 

Львівський період (1922-1963 р.р.)

       У 1922 р. у Львівській політехніці (з 1939 р. – Львівський політехнічний інститут (ЛПІ), нині – національний університет «Львівська політехніка») відкрито кафедру «Буріння і видобування нафти». Кафедра функціонувала впродовж 1922-1941 р.р. У воєнні роки процес навчання у ЛПІ було перервано. У 1945/1946 н.р. відновлено роботу кафедри «Буріння і видобування нафти». У 1946/1947 н.р. організовано кафедру «Експлуатація нафтових і газових свердловин». У 1947/1948 н.р. після реорганізації структури нафтового факультету утворено кафедру «Розробка нафтових і газових родовищ». У 1959/1960 н.р., після чергової реорганізації нафтогазового факультету створена кафедра «Машини і обладнання нафтових і газових промислів», за якою закріплено нафтогазовидобувну спеціальність.

Івано-Франківський період (1964 – до сьогодні)

      У 1964 р., після  переведення нафтового факультету ЛПІ зі Львова до Івано-Франківська і організації тут філії ЛПІ, (з 1967 р. – Івано-Франківський інститут нафти і газу, нині – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) відкрито кафедру «Експлуатація нафтових і газових родовищ», яку у 1976 р. перейменовано у кафедру «Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ».    

       За роки функціонування кафедру очолювали: професор Юліан Фабіанський (1922-1936 р.р.); професор Станіслав Паращак (1937-1941 р.р.); доцент Жуков А. (1945-1946 р.р.); професор Єроменко Терентій Юхимович (1947-1958 р.р.); доцент Узумов Іван Григорович (1959-1963 р.р.); доцент Савенков Георгій Дементійович (1964-1980 р.р.); професор Акульшин Олексій Іванович (1980-1991 р.р.); професор Кондрат Роман Михайлович (з листопада 1991 р. до вересня 2015р.); професор Кондрат Олександр Романович (з вересня 2015 р. до сьогодні).

      Студентами за профілем кафедри є в основному громадяни України. За індивідуальними договорами навчаються також громадяни Російської Федерації, Білорусії, Туркменістану, Узбекистану, Грузії, Азербайжану. З 1992 р. кафедра здійснює підготовку фахівців з видобування нафти і газу з числа громадян дальшого зарубіжжя. Нині на денній формі навчаються 187 студентів-іноземців з 35 країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки, що становить третину студентів стаціонару. Навчання студентів здійснюється українською мовою, а для іноземних студентів організовано групи з англійською мовою викладання. Перший випуск спеціалістів із числа іноземних громадян відбувся у 1997 р., а у 1998 р. здійснено перший випуск  магістрів. У 1998 р. після закінчення аспірантури з очною формою навчання успішно захистив кандидатську дисертацію за профілем кафедри громадянин Пакістану Мухаммад Тарік.

      Перший випуск фахівців з видобування нафти і газу відбувся у 1949 р. у Львівському політехнічному інституті, а з 1965 р. здійснюється в Івано-Франківську. Починаючи з 1949 р., підготовлено близько 8000 спеціалістів і магістрів з видобування нафти і газу. Упродовж 1994-2013 р.р. 233 випускники отримали дипломи з відзнакою. За період з 1954 р. по 2014 р. 48 випускників захистили кандидатські дисертації, 10 випускників (Кондрат Р.М., Бойко В.С., Мартинців О.І., Шнерх С.С., Зарубін Ю.О., Дорошенко В.М., Ковалко М.П., Єгер Д.О., Сухін Є.І., Вольченко Д.О., Кондрат О.Р.) захистили докторські дисертації.

      Випускники кафедри працюють у всіх організаціях нафтогазової галузі України, де займають посади керівників, головних і провідних спеціалістів, викладачів, є державними службовцями, громадськими діячами і народними депутатами.

      Серед них такі відомі спеціалісти і науковці як Артемчук О.І., Білецький М.М., Бойко В.С., Будинка В.Ф., Власюк О.І., Гнатюк Р.О., Гнип М.П., Деркач М.П., Дорошенко В.М., Градюк Т.Ф., Єгер Д.О., Качмар Ю.Д., Ковалко М.П., Кондрат О.Р., Кондроат Р.М., Кривко Я.С., Купер І.М., Левицький Т.Л., Лісовий Г.А., Лилак М.М., Ліскевич Є.І., Макар Р.М., Максимів В.П., Мартинців О.Ф., Марчук Ю.В., Марчук Я.С., Натина П.М., Пеленичка Л.Г., Петраш І.М., Петриняк В.А., Петришак В.С., Попадюк Р.М., Резуненко В.І., Савків Б.П., Середницький Л.М., Слєсар П.Ф., Сухан В.С., Сухін Є.І., Тринога М.І., Хомин І.І., Чайковський Б.І., Шнерх С.С., Шуран Н.В., Янів В.Є. та багато інших. Значна кількість випускників працює за кордоном.

      В різний час працювали завідувачами лабораторій Луцик В.Г., Соловйов В.Д., Війтик А.О., секретарем кафедри – Бишук Є.О., Петраш Х.М., Спас Р.А., Сунцова В.І., Чопик М.В., Русиняк Л.С., Джус Г.Д., Гіна Л.Б.

      З 27 серпня 2018 року кафедра іменується як "Кафедра видобування нафти і газу".