Оголошення

Додаткова інформація

 

                                       УВАГА!     

Опитування стосовно формату навчання в осінньому семестрі 2023-2024 навчального року
https://forms.gle/8Xg4mKyjeHLD2Pbg9

                                      ГРАФІК

ліквідації академічних заборгованостей студентами інституту інженерної механіки (по кафедрі зварювання)

                        з 01.04.2023 р. 

                                       ГРАФІК

ліквідації академічних заборгованостей (перездач) студентами інституту інженерної механіки

                           (по кафедрі зварювання)

                        з 13.02.2023 р. по 01.04.2023р.

                       

                                     РОЗКЛАД

занять з підготовки магістрів, зарахованих 31.10.2022

            спеціальність 131- Прикладна механіка                     
                             група ПМЗм-22-1

Графік консультацій, ліквідації академічних заборгованостей (перездач) студентами  з 01.06.2022 р.

 

Графік перездач по каф. ЗВ з 07.02.22 по 28.02.22.jpg

jpg

29.12.2020р. захищаються такі студенти кафедри ЗВ


1 Андрейків Богдан Олегович, ст. гр. ПМЗм-19-1
Тема магістерської роботи: «Дослідження впливу технологічних
параметрів на геометричні розміри шва при зварюванні трубопроводів з
низьколегованих сталей в захисних газах».
Керівник: к.т.н., доцент Панчук М. В.


2 Жовнір Дмитро Володимирович, ст. гр. ПМЗм-19-1
Тема магістерської роботи: «Розроблення зносостійких покриттів на основі
високо марганцевої сталі зміцненої тугоплавкими сполуками».
Керівник: к.т.н., доцент Присяжнюк П. М.


3 Радомський Олександр Володимирович, ст. гр. ПМЗм-19-1
Тема магістерської роботи: Розроблення системи автоматизованого
моніторингу напружено-деформованого стану трубопроводів та конструкцій
Керівник: к.т.н., доцент Матвієнків О. М.

4 Волочій Дмитро Михайлович, ст. гр. ПМЗм-19-1
Тема магістерської роботи: Розробка математичної моделі процесу
високотемпературного деформування кераміки на основі нітриду кремнію.
Керівник: к.т.н., доцент Гнилиця І. Д.


5 Забава Дмитро Анатолійович, ст. гр. ПМЗм-19-1
Тема магістерської роботи: Інженерні підходи до зупинки тріщин (з позицій
механіки руйнування) в конструкціях.
Керівник: к.т.н., доцент Василик А.В.


6 Квич Лев Петрович, ст. гр. ПМЗм-19-1
Тема магістерської роботи: «Вдосконалення технологічного процесу
виготовлення відвалу бульдозера та оцінювання структури ножа відвалу після
його наплавлення зносостійким матеріалом».
Керівник: к.т.н., доцент Біщак Р. Т


7 Матейко Василь Вікторович, ст. гр. ПМЗмз-19-1
Тема магістерської роботи: «Виявлення впливу довготривалої експлуатації на
закономірності руйнувань сталі газопроводу».
Керівник: к.т.н., доцент Біщак Р. Т.

8 Плаксій Любомир Ігорович, ст. гр. ПМЗмз-19-1
Тема магістерської роботи: «Підвищення довговічності замків бурових труб
методом наплавлення порошковими електродними матеріалами».
Керівник: д.т.н., професор Шлапак Л.С.


9 Дорошенко Дмитро Русланович, ст. гр. ПМЗм-19-1
Тема магістерської роботи: «Оптимізація режимів зварювання при виконанні
ремонтних робіт газопроводу зі сталі 17Г1С».
Керівник: д.т.н., професор Шлапак Л.С.


10 Сичов Сергій Іванович, ст. гр. ПМЗм-19-1
Тема магістерської роботи: «Дослідження залишкових напружень у зварних
швах при ремонті газопроводу електромагнітним методом».
Керівник: д.т.н., професор Шлапак Л.С.


https://meet.google.com/jpj-qiqg-hiq - посилання для приєднання на онлайн
конференцію до захисту магістерських робіт.
Початок 11.00 год.

 

24.12.2020р. захищаються такі студенти кафедри ЗВ

 

1. Дяків Ярослав Васильович, ст. гр. ПМЗм-19-1

Тема магістерської роботи: «Оцінювання впливу технології наплавлення сталі 35Г2 порошковими електродними матеріалами на властивості поверхневих шарів».

Керівник: к.т.н., доцент Біщак Р. Т.

2. Бандура Юрій Володимирович, ст. гр. ПМЗм-19-1

Тема магістерської роботи: «Особливості зварювання пластмас нагрітим газом».

Керівник: к.т.н., доцент Панчук М. В.

3. Федів Андрій Анатолійович, ст. гр. ПМЗм-19-1 

Тема магістерської роботи: «Вплив потоку захисного газу на формування зварного шва».

Керівник: к.т.н., доцент Матвієнків О. М.

4. Федорищак Назарій Ігорович, ст. гр. ПМЗм-19-1 

Тема магістерської роботи: «Підвищення ресурсу роботи ходових коліс кранових механізмів за рахунок використання покращеного наплавлювального матеріалу».

    Керівник: к.т.н., доцент Гнилиця І. Д.

5. Шологон Василь Богданович, ст. гр. ПМЗм-19-1 

Тема магістерської роботи: «Формування структури і властивостей зносостійких електродугових покриттів із реакційних сумішей Ме/В4С».

Керівник: к.т.н., доцент Присяжнюк П. М.

6. Тус Дмитро Ігорович, ст. гр. ПМЗм-19-1 

Тема магістерської роботи: «Дослідження триботехнічних властивостей дискретного твердо мастильного покриття».

Керівник: доцент Бурда М. Й.

 

         https://meet.google.com/aat-wtwx-znx - посилання для приєднання на онлайн конференцію захисту магістерських робіт.

Початок 11.00 год.