І Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Публічне управління та адміністрування в Україні: євроінтеграційний поступ»

Шановні колеги! 

Запрошуємо до участі у І Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю “Публічне управління та адміністрування в Україні: євроінтеграційний поступ» вчених, викладачів, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, політичних діячів, докторантів, здобувачів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». 

Конференція відбудеться 31 травня 2024 року в гібридному форматі. 

Робочі мови конференції: українська та англійська. 

Реєстрація учасників конференції здійснюється до 25 травня 2024 року за посиланням:  http://surl.li/rzwsl 

Участь у роботі конференції – безоплатна 

Усі учасники Конференції отримають сертифікат про участь.

Тематика секцій: 

Секція № 1. Політико-правові та організаційні аспекти реформування публічного управління та адміністрування в Україні. 

Секція № 2. Організація діяльності органів публічного управління та адміністрування щодо забезпечення національної безпеки Україні. 

Секція № 3. Механізми професіоналізації органів публічного управління та адміністрування: вітчизняний та європейський досвід. 

Секція № 4. Шляхи адаптації діяльності органів публічного управління та адміністрування до стандартів Європейського Союзу. 

Секція № 5. Формування комунікативної компетентності публічних службовців. 

Матеріали конференції буде видано в електронному збірнику тез після проведення конференції. 

Програму і Збірник матеріалів Конференції буде розміщено на офіційних веб-сайтах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 

Зміст тез доповідей має відповідати тематиці конференції. В іншому разі матеріали не розглядаються та авторам не повертаються. Тези учасника конференції в разі потреби можуть редагуватися організаційним комітетом. 

Адреса оргкомітету: 

76010, м. Івано-Франківськ-10, вул. Короля Данила, 13, кімн. 1222, кафедра публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 

Контактні телефони (0342) – 75-47-50; 75-47-41. 

Координатор: д. філос. н, професор Дмитро ДЗВІНЧУК.

Технічні вимоги до змісту й оформлення матеріалів  + докладніша інформація про організаторів – в Інформаційному листі.