Вступнику

 

1

Інжиніринг зварювальних технологій

бакалавр

Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»

 Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Програма спрямована на набуття студентами професійних знань, умінь та навичок для успішного здійснення діяльності в галузях пов'язаних зі зварювальним виробництвом і технологіями.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Майбутні фахівці можуть працювати на посадах інженера зі зварювання, інженера механіка, інженера технолога, інженера конструктора, у галузях пов’язаних зі зварювальними технологіями та зварювальним виробництвом, а саме: машинобудівні підприємства; підприємства енергетичної галузі; підприємства нафто-газового комплексу; комунальні підприємства; проектні організації та ін.

Перспектива працевлаштування:

Фахівці зі зварювання вже багато років успішно працюють в різних галузях промисловості нашої країни та за кордоном. Зокрема на таких підприємствах нашого регіону:

 • ПРАТ «Івано-Франківськцемент»
 • ТОВ «Техмаш»
 • ТОВ «КалушСтальБуд»
 • УМГ «Прикапаттрансгаз»
 • ДП «63-й котельно-зварювальний завод»
 • АТ «Укргазвидобування»

Відомі випускники

 • Карпаш Андрій Михайлович – к.т.н. – директор ТОВ «Науково-виробнича фірма «Зонд», м. Івано-Франківськ
 • Луцак Дмитро Любомирович – к.т.н., провідний інженер-програміст у компанії Jumar Technology Limited
 • Філіпчук Олександр Олександрович – к.т.н., менеджер збору, підготовки та транспортування вуглеводнів, департаменту наземної інфраструктури АТ «Укргазвидобування»
 • Іванов Олександр Олександрович – к.т.н., викладач спеціальних дисциплін Фахового коледжу електронних приладів ІФНТУНГ
 • Корпан Олег – начальник ремонтно-механічного цеху ПРАТ «Івано-Франківськцемент»

Контактні дані

oleh.matvienkiv@nung.edu.ua, +380505646751, к.т.н., доцент Матвієнків Олег Михайлович

2

Архітектура та містобудування

бакалавр

Спеціальність: 191 «Архітектура та містобудування»

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Мета освітньої програми полягає у поглибленні професійної підготовки студента, в наданні йому фундаментальних і професійно-орієнтованих знань, умінь, навичок, компетентностей, необхідних для успішного виконання професійних завдань, в здійсненні наукових досліджень у сфері архітектури та містобудування, в підготовці до здійснення керівних функцій у вищих навчальних закладах, науково-дослідних і експериментальних проектних закладах.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Освітньо-професійна програма орієнтована на набуття студентами професійних знань, умінь і навичок для успішного здійснення діяльності в сфері архітектури та містобудування.

Посади згідно класифікатору професій України. Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010 бакалавр зі спеціальності 191 Архітектура та містобудування підготовлений для таких посад:

 • - Архітектор;
 • - Архітектор з реставрації пам'яток архітектури та містобудування
 • Відповідно до статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" після здачі атестаційних екзаменів для підтвердження наявності відповідних обсягів професійних знань, умінь та навичок і отримання кваліфікаційного сертифіката архітектора може здійснювати професійну діяльність у сфері, пов’язаній зі створенням об’єктів архітектури, здійснювати архітектурний нагляд. За умови отримання виробничого досвіду може працювати на посаді керівника відповідних підрозділів.

Відомі випускники

 • Оксана Савчук - Sputnik Architecture Urbanism Research. Rotterdam, Netherlands;
 • Катерина Путько - Архітектор Domix Młoszowa /Краків;
 • Євген Єфіменко - співзасновник студії графічного дизайну Brendari
 • Прокопців Павло - AMB Arkitekter, Oslo, Norway

Контактні дані

kafap@nung.edu.ua, к.т.н., професор Василишин Ярослав Васильович

банер

Будівництво та цивільна інженерія

бакалавр

Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Головною метою кафедри є забезпечення викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін освітньо-професійної програми за спеціальністю 192"Будівництво та цивільна інженерія"; проведення практик, наукової, навчальної, інноваційної, методичної, виховної роботи з метою надання якісних освітніх послуг, які відповідають сучасним стандартам вищої освіти. На кафедрі можуть поєднуватись різні форми підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування учасників освітнього процесу.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Випускники кафедри БУД працюють в будівельних підприємствах різних форм власності, підприємствах комунального господарства, в державних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також засновують власний бізнес та ведуть підприємницьку діяльність. Впродовж навчання широко використовується практична підготовка та стажування на підприємствах, технології дистанційного навчання, інтерактивні методи та елементи дуальної освіти. Постійно розширюється база практик, в тому числі на підприємствах, де згодом наші випускники отримують можливість працевлаштування.

Перспектива працевлаштування

Згідно Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) випускник може працювати на посадах: 1223.2 – Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві: − виконавець робіт; − майстер будівельних та монтажних робіт; 1476 – Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами; 1491 – Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві; 2142.2 – Інженери в галузі цивільного будівництва: − інженер з нагляду за будівництвом; − інженер з проектно-кошторисної роботи; − інженер-будівельник; − інженер-будівельник з реставрації пам'яток архітектури та містобудування; − інженер-проектувальник (цивільне будівництво); 2149.2 – Інженер з охорони праці; 3112 – Технік-будівельник: − доглядач будови − кошторисник; − технік з архітектурного проектування; − технік санітарно-технічних систем; 3151 – Інспектори з будівництва та пожежної безпеки: − інспектор з контролю за технічним утриманням будинків.

Контактні дані

(Завідувач кафедри)+38 (0342)57-24-04, д.т.н., професор Артим Володимир Іванович

 

3

Геодезія та землеустрій

бакалавр

Спеціальність: 193 «Геодезія та землеустрій»

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Метою освітньої програми є поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у студента наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фудаментальній та професійній сфері.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

геодезичне забезпечення вишукування, будівництва та експлуатації будівельних споруд; • виконання робіт у галузі інженерної геодезії та інженерно-геодезичного моніторингу; • геодезична зйомка із застосуванням сучасних електронних геодезичних приладів; • інженер з управління та обслуговування автоматизованих систем з цифрового моделювання місцевості; • інженерно-геодезичне забезпечення будівельних, землевпорядних, кадастрових робіт; • управління топографо-геодезичною та картографічною діяльністю; • адміністратор геоінформаційних систем; • фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу; • управління земельними ресурсами; • земельно-оціночні роботи: експертна грошова оцінка земельних ділянок та іншого нерухомого майна, нормативна грошова оцінка землі; • землевпорядні та земельно-кадастрові роботи.

Перспектива працевлаштування

Кафедра геодезії та землеустрою ІФНТУНГ вже впродовж п’яти десятиліть проводить підготовку фахівців галузі геодезії та землеустрою. Випускники кафедри працюють не лише на території України, але й далеко за її межами (Канада, Польща, Саудівська Аравія, США).

Після завершення навчання перед молодим спеціалістом відкриваються можливості працевлаштування в:

 • органах місцевого самоврядування;
 • спеціалізованих та ліцензованих геодезичних і землевпорядних організаціях; будівельних компаніях;
 • гірничодобувних підприємствах;
 • установах і організаціях з питань обліку, використання та охорони земель;
 • підприємствах, які займаються діяльністю у сфері земельних відносин (купівля-продаж земельних ділянок та об’єктів нерухомості);
 • топографо-геодезичних та геологорозвідувальних експедиціях.

Відомі випускники

 • Гаврилишин Ігор Михайлович – випускник 2009 р., начальник відділу містобудівного кадастру управління планування територій та містобудівного кадастру Департаменту містобудування і архітектури Івано-Франківської міської ради;
 • Когутяк Ігор Мирославович – випускник 2000 р., ФОП, Голова правління Товариства геодезистів та землевпорядників Прикарпаття;
 • Мельников Юрій Іванович – випускник 2006 р., директор ТОВ «Турон-ІФ»: діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії;
 • Приймак Дмитро Павлович – випускник 2009 р., директор ТОВ «ГЕОГРУП», керівник Івано-Франківського обласного підрозділу Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців землеустрою України»;
 • Рудий Максим Романович – випускник 1995 р., геодезична компанія, м. Едмонтон, Канада.

Контактні дані

(Завідувач кафедри:)+38 (0342) 50-66-10, д.г.н., професор Приходько Микола Миколайович

4

Геоінформаційні системи та технології

бакалавр

Спеціальність: 193 «Геодезія та землеустрій»

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Мета: Підготовка фахівців, що володіють загальними та фаховими компетентностями у сфері геодезії та землеустрою, що спрямовані на здатність до розв'язання складних спеціалізованих задач з геодезії та землеустрою, природничих наук та інших, пов'язаних із використанням, проектуванням, розробкою геоінформанійних систем, застосуванням сучасного геоінформаційного програмного забезпечення для збору, обробки та аналізу просторових даних.

 

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Основними напрямками майбутньої діяльності фахівців даної спеціальності будуть: аналіз та обробка просторово-координованої інформації; розробка картографічного забезпечення для окремих галузей народного господарства; моделювання просторово-розподілених даних; побудова спеціалізованих ГІС; розробка та супровід інформаційних систем; інформаційне забезпечення геологічних, інженерно-геологічних та екологічних досліджень; інформаційне забезпечення діяльності нафтогазових підприємств. Аналіз потреб геодезичної, геологічної, екологічної, нафтогазової галузей у фахівцях, які б володіли зазначеними напрямками, засвідчує гостру потребу у спеціалістах з ГІС-технологій.

Перспектива працевлаштування

До числа основних потенційних замовників відносяться : Головне управління держгеокадастру в Івано-Франківській області; ДП “Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”; відповідні галузеві департаменти органів місцевого самоврядування; підприємства, установи та організації геодезичного та землевпорядного профілю будь-яких організаційно-правових форм; науково-дослідні організації і установи; ІТ компанії (проєкти, пов'язані із створенням, аналізом і обробкою просторових даних).

Відомі випускники

ОКСАНА ПОНА. Рік випуску – 2017. компанія «Кайлас АЕРО/ГІС технології» (м.Київ) Гурська Наталя 2017 Hitachi Energy, м. Краків (Польща), Senior Product Engineer Федів Юлія 2017 ТзОВ “Інтелліас Консалтинг“, CRM Engineer Худик Вікторія 2014 Департамент “Архітектури та містобудування” м. Івано-Франківськ, заступник директора

Контактні дані

+380342504761, Завідувач кафедри – д. г.-м. н., проф. Кузьменко Едуард Дмитрович

4

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

бакалавр

Спеціальність: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Мета: Підготовка професіоналів, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що передбачає застосування теорій і методів фізики та інженерних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, здатних до практичної реалізації отриманих знань в науці, виробництві та бізнесі.

 

Сфера діяльності майбутнього фахівця

це підприємства електроенергетичного комплексу, електротехнічні та електромеханічні служби організацій; – виробництво, передача, розподілення та перетворення електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах та системах; електротехнічне устаткування, електромеханічне та комутаційне обладнання, електромеханічні та електротехнічні комплекси та системи.

Перспектива працевлаштування

Студенти після завершення навчання можуть працювати на посадах: інженер-електрик, технік-проєктувальник, електрик дільниці, електрик цеху,   електромеханік, енергетик, енергетик виробництва, енергетик дільниці, енергетик цеху, енергодиспетчер,  технік з експлуатації вітроенергетичних установок, технік з експлуатації гідроенергетичних установок  технік з експлуатації сонячних енергетичних установок, технік-електрик, технік-енергетик

Контактні дані

+380342727172, Завідувач кафедри ЕЕМ, доцент, к. т. н., Курляк Петро Омелянович

7

Зварювання та споріднені технології

магістр 

Спеціальність:131 «Прикладна механіка»

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Формування особистості фахівця, здатного вирішувати типові та складні непередбачувані завдання і проблеми комплексного характеру в галузі механічна інженерія, спеціальності прикладна механіка. Забезпечити підготовку професіоналів здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі прикладної механіки на основі розробки та впровадження інноваційних технологій зварювання та конструкцій складально-зварювального технологічного оснащення, в сферах машинобудівного виробництва, викладацької та науково-дослідницької діяльності.

 

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Майбутні фахівці можуть працювати на посадах головного інженера зі зварювання, головного механіка, науковим співробітником, викладачем університетів та вищих навчальних закладів, інженера технолога, інженера конструктора, у галузях пов’язаних зі зварювальними технологіями та зварювальним виробництвом, а саме: машинобудівні підприємства; підприємства енергетичної галузі; підприємства нафто-газового комплексу; комунальні підприємства; проектні організації та ін.

Фахівці зі зварювання вже багато років успішно працюють в різних галузях промисловості нашої країни та за кордоном. Зокрема, на таких підприємствах:

 • ПРАТ «Івано-Франківськцемент»
 • ТОВ «Техмаш»
 • ТОВ «КалушСтальБуд»
 • УМГ «Прикапаттрансгаз»
 • ДП «63-й котельно-зварювальний завод»
 • АТ «Укргазвидобування»

Відомі випускники

 • Карпаш Андрій Михайлович – к.т.н. – директор ТОВ «Науково-виробнича фірма «Зонд», м. Івано-Франківськ
 • Луцак Дмитро Любомирович – к.т.н., провідний інженер-програміст у компанії Jumar Technology Limited
 • Філіпчук Олександр Олександрович – к.т.н., менеджер збору, підготовки та транспортування вуглеводнів, департаменту наземної інфраструктури АТ «Укргазвидобування»
 • Іванов Олександр Олександрович – к.т.н., викладач спеціальних дисциплін Фахового коледжу електронних приладів ІФНТУНГ
 • Корпан Олег – начальник ремонтно-механічного цеху ПРАТ «Івано-Франківськцемент»

Контактні дані

(Гарант: +380507204665, к.т.н., доцент Біщак Роман Теодорович

Master

Геодезія

магістр

Спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Мета освітньої програми - забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців для практичної, управлінської та науково-дослідної діяльності в сфері геодезії, які здатні розв’язувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру.

Цілі освітньої програми полягають у підготовці конкурентоспроможних фахівців у галузі геодезії, які здатні створювати сучасні наукові знання, розв’язувати складні спеціалізовані завдання виробничої, наукової, педагогічної та науково- інноваційної діяльності. ОП призначена для підготовки фахівців, які використовуючи сучасні геодезичні прилади і технології, зможуть забезпечити супровід проектних і будівельних робіт, геодезичного забезпечення землевпорядних та геологічних вишукувань, виконання топографічних знімань, геодезичного моніторингу будівель та споруд, а також картографічного забезпечення геопросторової структури України. Відповідно до цього в ОП передбачене вивчення сучасних геодезичних технологій таких як, ГНСС, ДЗЗ та ГІС, а також методів інженерної геодезії та фотограмметрії. Для засвоєння вказаних технологій у навчанні використовують електронні тахеометри, цифрові нівеліри, ГНСС-приймачі, лазерний сканер, квадракоптер, електронні рулетки, комп’ютерні програми тощо.

Одержані компетентності студенти зможуть використати для наукової роботи, у будівельних і проектних організаціях, структурах Держгеокадастру та виконання землевпорядних робіт. Особливістю є надання більшої уваги інженерно-геодезичним роботам.

Магістри можуть проходити переддипломну виробничу практику на провідних виробничих підприємствах галузі, а також навчатися за програмою подвійних дипломів в Краківській гірничо-металургійній академії імені Станіслава Сташиця (AGH, Польща).

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Магістр з геодезії охоплює такі сфери діяльності:

 • - наукові співробітники: науковий співробітник з геодезії; науковий співробітник-консультант (геодезія); науковий співробітник (приладобудування); науковий співробітник-консультант (приладобудування);
 • - інженери: інженер з впровадження нової техніки та технологій, інженер геодезист, інженер картограф, інженер з об'єктивного контролю;
 • - керівники виробництва;
 • - керівник виробничого підрозділу;
 • - викладачі університетів та вищих навчальних закладів;
 • - асистент, викладач вищого навчального закладу.

Перспектива працевлаштування

Головний акцент сучасної сфери геодезії зміщуються у бік зростання ролі підвищення точності і якості геодезичних робіт для супроводу проектних і будівельних робіт, геодезичного забезпечення землевпорядних та геологічних вишукувань, виконання топографічних знімань, геодезичного моніторингу будівель та споруд, а також картографічного забезпечення геопросторової структури України.

Відомі випускники

 • Ольга Король – заступник начальника відділу землеустрою, використання та охорони земель Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області;
 • Євген Ільків Юрійович – доцент кафедри геодезії та землеустрою ІФНТУНГ;
 • Олена Кравець – доцент кафедри геодезії та землеустрою ІФНТУНГ;
 • Денис Кухтар – доцент кафедри геодезії та землеустрою ІФНТУНГ;
 • Володимир Романюк – доцент кафедри геодезії та землеустрою ІФНТУНГ;
 • Михайло Семанишин – (провідний спеціаліст управління самоврядного контролю Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради;
 • Вікторія Бербець – керівник приватного підприємства "ГеоУкрПроект"
 • Дмитро Приймак – директор Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕОГРУП", керівник Івано-Франківського обласного підрозділу Всеукраїнської громадської організації "Асоціація фахівців землеустрою України"
 • Ярослав Демчук – ФОП, досвідчений геодезист з багаторічним стажем.

Контактні дані

(Консультанат) +380978058179, к. т. н., доцент Ільків Євген Юрійович

Master

Землеустрій та кадастр

магістр

Спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій"

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Мета ОП «Землеустрій та кадастр» – забезпечити фундаментальну теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих кадрів, здатних до розв’язання складних професійних задач дослідницького й інноваційного характеру в галузі землеустрою та кадастру. Програма спрямована на розв’язання прикладних задач в галузі землеустрою та кадастру, опанування методів наукових досліджень й використання сучасних технологій (зокрема ДЗЗ, лазерного 3D-сканування, GNSS та GIS) для планування збалансованого розвитку територіальних об’єктів, раціонального використання та охорони земель Карпатського регіону України. Надається можливість: отримати фахову освіту в поєднанні з можливостями розвитку соціальних навичок; проходження практики на провідних виробничих підприємствах, організаціях та установах галузі; навчання за програмою подвійних дипломів в Краківській гірничо-металургійній академії імені Станіслава Сташиця (AGH, Польща).

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Почесна в минулому, потрібна сьогодні, ще більш актуальна в майбутньому. Професія землевпорядника завжди користувалася шаною, адже вона присвячена безцінному скарбу – землі. Землевпорядник – це фахівець з організації ефективного використання, відновлення та охорони земель. Професія надзвичайно цікава, багатогранна і творча адже землевпорядник – це той, хто впорядковує землю, а від його проектних рішень залежать майбутні обриси оточуючого нас ландшафту.

Фахівці за освітньою програмою затребувані фактично у всіх галузях економіки, особливо в тих, де є потреба у постійному вирішенні земельно- майнових питань:

 • сільське господарство;
 • промисловість;
 • будівництво;
 • енергетика;
 • управління;
 • та ін.

Перспектива працевлаштування

Аналіз потреб на ринку праці засвідчує гостру потребу у спеціалістах із землеустрою та кадастру.

До числа основних потенційних замовників належать:

 • структурні підрозділи Держгеокадастру України;
 • проектні і науково-дослідні інститути землеустрою;
 • спеціалізовані, ліцензовані землевпорядні організації;
 • земельно-оціночні організації;
 • сільські, селищні, міські та районні ради;
 • містобудівні та архітектурні організації;
 • підприємства, пов'язані з купівлею-продажем земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

Відомі випускники

 • Ігор КОГУТЯК – голова правління Товариства геодезистів та землевпорядників Прикарпаття.
 • Ігор ГАВРИЛИШИН – начальник відділу містобудівного кадастру управління планування територій та містобудівного кадастру Департаменту містобудування і архітектури Івано-Франківської міської ради;
 • Дмитро ПРИЙМАК – директор ТОВ «ГЕОГРУП», керівник Івано-Франківського обласного підрозділу Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців землеустрою України»;
 • Галина ТКАЧУК – начальник відділу землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області;
 • Вікторія БЕРБЕЦЬ – керівник приватного підприємства «ГеоУкрПроект».

Контактні дані

mykola.prykhodko@nung.edu.ua,+380342506610, Гарант освітньої програми – завідувач кафедри геодезії та землеустрою д. геогр. н., професор Приходько Микола Миколайович

Master

Оцінка землі та нерухомого майна

магістр

Спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій"  

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Головною метою освітньої програми «Оцінка землі та нерухомого майна» є підготовка фахівців для розв’язання складних професійних задач і проблем з акцентом на критичному мисленні, інноваційній діяльності та дослідницькій роботі. Особливістю освітньої програм є те, що випускники володіють комплексом фахових знань з обліку та оцінки земель та нерухомого майна на різних рівнях, здатні ідентифікувати об’єкти нерухомості та розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі їх оцінювання, вміють ефективно виконувати завдання, які орієнтовані на дослідження особливостей функціонування ринку землі та нерухомого майна, мають комунікаційні, інформаційні, концептуальні навички, розвинуте критичне мислення,потребу в постійному інтелектуальному самовдосконаленні, що відповідає вимогам до компетенцій сучасного фахівця з оцінки землі та нерухомого майна.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Незалежний оцінювач майна – це професійний, фаховий, сертифікований експерт, який проводить розрахункові, вишукувальні і аналітичні роботи. Ціллю є визначення ринкової вартості майна, що буде реально відображати всі особливості оцінюваного об’єкту, а також ситуації на ринку України (враховуючи економічну і політичну ситуацію).

Найпоширенішими випадками, коли потрібно проведення експертної оцінки є:

 • всі нотаріальні операції з нерухомістю;
 • оцінка нерухомого майна у державній або в комунальній власності для передачі її в оренду чи приватизації;
 • пред’явлення незалежної оцінка майна у суді;
 • бухгалтерський та податковий облік на підприємствах всіх форм власності;
 • оцінка інтелектуальної власності та цінних паперів;
 • визначення вартості майна при страхуванні та інші.

Всі ці напрямки є цікавими, особливими і перспективними. Кожен з них використовує лише йому притаманні методи та процедури та потребує кваліфікованих спеціалістів.

Перспектива працевлаштування

Професійний оцінювач може працювати в спеціалізованих структурах, які займаються оцінкою, як приватного так і державного сектору економіки.

До них належать як власне оціночні фірми, так і відповідні відділи у банківських, фінансово-консалтингових установах, агенціях нерухомості.

Також відділи оцінки є і в державних органах влади (Фонді державного майна України, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру), муніципальних структурах.

Відомі випускники

 • Хміль Наталія – фахівець з нерухомості БК«Цитадель»;
 • Гладун Іванна – фахівець з нерухомості, агентство нерухомості «Надійність»;
 • Родзінська Ольга –ТОВ «ВААР» (землевпорядні та землеоціночні роботи);
 • Шамрай Світлана – ТОВ «Геогруп» (землевпорядні та землеоціночні роботи);
 • Адамович Марія – ТОВ «Інтелектуальний геодезичний альянс» м.Київ.

Контактні дані

Гарант освітньої програми- perovichl@ukr.net,+380676488840, к.т.н., доцент Перович Леся Львівна

Master

Геоінформаційні системи та технології

магістр

Спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій"

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Метою освітньої програми є підготовка фахівців у сфері геодезії, землеустрою та геосистемного моніторингу навколишнього середовища, здатних вирішувати комплексні професійні завдання з широким використанням сучасних геоінформаційних систем і технологій, шляхом поєднання високого рівня фахової підготовки з формуванням у студента широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Програма надає можливість проходження практики на провідних виробничих підприємствах, організаціях та установах галузі, а також отримання подвійного диплому в рамках діючої угоди про співпрацю університету з Краківською гірничо-металургійною академією імені Станіслава Сташиця (AGH, Польща).

На сьогодні геоінформаційні системи (ГІС) є одним із найбільш перспективних і динамічних напрямків ІТ-галузі, оскільки значна частина інформації, яка використовується у людській діяльності, має просторову прив'язку. Тому застосування геоінформаційних систем і технологій стає невід'ємною частиною професійного функціонування багатьох підприємств і організацій, а це в свою чергу значно розширює можливості працевлаштування майбутніх випускників. Яскравими прикладами проєктів, де використання ГІС є незамінним, є планування розбудови міст, захист навколишнього середовища, управління транспортною інфраструктурою, інформаційний супровід аграрного сектору та багато інших.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Магістр з геоінформаційних систем і технологій – це фахівець, який поєднує компетентності у сфері геодезії, землеустрою з предметною областю геоінформаційних систем і технологій.

Основні напрямки діяльності майбутніх фахівців:

 • аналіз та обробка просторово-координованої інформації;
 • розробка картографічного забезпечення для окремих галузей народного господарства;
 • моделювання просторово-розподілених даних;
 • побудова спеціалізованих ГІС;
 • розробка та супровід інформаційних систем;
 • інформаційне забезпечення геологічних, інженерно-геологічних та екологічних досліджень;
 • інформаційне забезпечення діяльності нафтогазових підприємств.

Перспектива працевлаштування

Аналіз потреб геодезичної, геологічної, екологічної, нафтогазової, будівельної та інших галузей засвідчує гостру потребу у спеціалістах з ГІС-технологій.

До числа основних потенційних замовників відносяться:

 • Головне управління держгеокадастру в Івано-Франківській області;
 • ДП “Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”;
 • відповідні галузеві департаменти органів місцевого самоврядування;
 • підприємства, установи та організації геодезичного та землевпорядного профілю будь-яких організаційно-правових форм;
 • науково-дослідні організації і установи;
 • ІТ компанії (проєкти, пов'язані із створенням, аналізом і обробкою просторових даних).

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

 • Науковий співробітник (обчислювальні системи);
 • Адміністратор бази (гео)даних;
 • Технік-програміст (геозадачі);
 • Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища;
 • Геодезист;
 • Картограф;
 • Аналітик з комп'ютерних систем;
 • Інженер-програміст (програміст (база даних), програміст прикладний);
 • Фахівець з інформаційних технологій;
 • Фахівець з комп'ютерної графіки, науковий співробітник (картографія, топографія).

Відомі випускники

 • Гурська Наталя – Senior Product Engineer у Hitachi Energy (Краків, Польща);
 • Пона Оксана – директор ТОВ “Кайлас АЕРО/ГІС технології”.

Контактні дані

(Консультант)+380662082555, к.т.н., доцент Давибіда Лідія Іванівна

4

Електротехнічні системи електроспоживання

магістр

Спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Мета: Підготовка професіоналів, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що передбачає застосування теорій і методів фізики та інженерних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, здатних до практичної реалізації отриманих знань в науці, виробництві та бізнесі.

 

Сфера діяльності майбутнього фахівця

це підприємства електроенергетичного комплексу, електротехнічні та електромеханічні служби організацій; – виробництво, передача, розподілення та перетворення електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах та системах; електротехнічне устаткування, електромеханічне та комутаційне обладнання, електромеханічні та електротехнічні комплекси та системи.

Перспектива працевлаштування

Студенти після завершення навчання можуть працювати на посадах: інженер-електрик, технік-проєктувальник, електрик дільниці, електрик цеху,   електромеханік, енергетик, енергетик виробництва, енергетик дільниці, енергетик цеху, енергодиспетчер,  технік з експлуатації вітроенергетичних установок, технік з експлуатації гідроенергетичних установок  технік з експлуатації сонячних енергетичних установок, технік-електрик, технік-енергетик

Контактні дані

+380342727172, Завідувач кафедри ЕЕМ, доцент, к. т. н., Курляк Петро Омелянович

2

Архітектура та містобудування

магістр

Спеціальність: 191 «Архітектура та містобудування»

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Мета освітньої програми полягає у поглибленні професійної підготовки студента, в наданні йому фундаментальних і професійно-орієнтованих знань, умінь, навичок, компетентностей, необхідних для успішного виконання професійних завдань, в здійсненні наукових досліджень у сфері архітектури та містобудування, в підготовці до здійснення керівних функцій у вищих навчальних закладах, науково-дослідних і експериментальних проектних закладах.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Освітньо-професійна програма орієнтована на набуття студентами професійних знань, умінь і навичок для успішного здійснення діяльності в сфері архітектури та містобудування.

Посади згідно класифікатору професій України. Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010 бакалавр зі спеціальності 191 Архітектура та містобудування підготовлений для таких посад:

 • - Архітектор;
 • - Архітектор з реставрації пам'яток архітектури та містобудування
 • Відповідно до статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" після здачі атестаційних екзаменів для підтвердження наявності відповідних обсягів професійних знань, умінь та навичок і отримання кваліфікаційного сертифіката архітектора може здійснювати професійну діяльність у сфері, пов’язаній зі створенням об’єктів архітектури, здійснювати архітектурний нагляд. За умови отримання виробничого досвіду може працювати на посаді керівника відповідних підрозділів.

Відомі випускники

 • Оксана Савчук - Sputnik Architecture Urbanism Research. Rotterdam, Netherlands;
 • Катерина Путько - Архітектор Domix Młoszowa /Краків;
 • Євген Єфіменко - співзасновник студії графічного дизайну Brendari
 • Прокопців Павло - AMB Arkitekter, Oslo, Norway

Контактні дані

kafap@nung.edu.ua, к.т.н., професор Василишин Ярослав Васильович

банер

Будівництво та цивільна інженерія

магістр

Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Головною метою кафедри є забезпечення викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін освітньо-професійної програми за спеціальністю 192"Будівництво та цивільна інженерія"; проведення практик, наукової, навчальної, інноваційної, методичної, виховної роботи з метою надання якісних освітніх послуг, які відповідають сучасним стандартам вищої освіти. На кафедрі можуть поєднуватись різні форми підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування учасників освітнього процесу.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Випускники кафедри БУД працюють в будівельних підприємствах різних форм власності, підприємствах комунального господарства, в державних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також засновують власний бізнес та ведуть підприємницьку діяльність. Впродовж навчання широко використовується практична підготовка та стажування на підприємствах, технології дистанційного навчання, інтерактивні методи та елементи дуальної освіти. Постійно розширюється база практик, в тому числі на підприємствах, де згодом наші випускники отримують можливість працевлаштування.

Перспектива працевлаштування

Згідно Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) випускник може працювати на посадах: 1223.2 – Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві: − виконавець робіт; − майстер будівельних та монтажних робіт; 1476 – Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами; 1491 – Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві; 2142.2 – Інженери в галузі цивільного будівництва: − інженер з нагляду за будівництвом; − інженер з проектно-кошторисної роботи; − інженер-будівельник; − інженер-будівельник з реставрації пам'яток архітектури та містобудування; − інженер-проектувальник (цивільне будівництво); 2149.2 – Інженер з охорони праці; 3112 – Технік-будівельник: − доглядач будови − кошторисник; − технік з архітектурного проектування; − технік санітарно-технічних систем; 3151 – Інспектори з будівництва та пожежної безпеки: − інспектор з контролю за технічним утриманням будинків.

Контактні дані

(Завідувач кафедри)+38 (0342)57-24-04, д.т.н., професор Артим Володимир Іванович

 

8

Енергетичний менеджмент

магістр

Спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".

Більше інформації...

Сайт кафедри

Мета освітньої програми

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців з енергетичного менеджменту, здатних до: розроблення та впровадженню систем енергетичного менеджменту на підприємствах; проведення обстежень з енергетичного аудиту промислових об’єктів, будівель та споруд; створення та реалізації програм і заходів з енергозаощадження; дослідницької діяльності з розробки, впровадження, модернізації та управління енергоефективними технологіями.

Сфера діяльності майбутнього фахівця

Сфера діяльності майбутнього магістра з енергетичного менеджменту – підприємства генерування, передачі і розподілу електроенергії, енергосервісні підприємства з виконання енергетичного аудиту, промислове виробництво, комунальні підприємства, науково-дослідні установи, проектні організації, навчальні заклади і ін. Магістерську підготовку орієнтовано на: вивчення процесів перетворення енергії в електро та теплоенергетичному обладнанні об'єктів енергетики, промисловості, комунального господарства та житлово-комунального сектору; виконання завдань з енергетичного аудиту та розробку систем енергетичного менеджменту; використання нетрадиційних (альтернативних) технологій отримання енергії, сучасних систем обліку та оцінки параметрів якості енергії; набуття практичних навичок моделювання та симулювання установок і систем генерування, передачі та споживання енергії, управління проектами з підвищення енергоефективності.

Перспектива працевлаштування

Висококваліфіковані фахівці з енергетичного менеджменту працюють в багатьох галузях енергетики, промисловості, комунальних підприємствах та науково-проектних організаціях і попит на них постійно зростає. Після завершення навчання магістри можуть працювати на посадах: менеджер (управитель) з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер), експерт із енергозбереження та енергоефективності, консультант із енергозбереження в будівлях, консультант із енергозбереження та енергоефективності, експерт із енергоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії, професіонал з управління проектами та програмами. На даний час кафедра тісно співпрацює з ТОВ «СТЕМ СОЛАР» та ТОВ «Прикарпатенерготрейд».

Контактні дані

petro.raiter@nung.edu.ua, Райтер Петро Миколайович, професор кафедри ІВТ, гарант освітньо-професійної програми