Про організацію навчального процесу в університеті

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, з метою збереження життя та здоров’я здобувачів вищої освіти та співробітників університету, на виконання постанови КМУ № 1236 від 9 грудня 2020 року (зі змінами) та на підставі рішення ректорату від 7 жовтня 2021 року:

з  11 жовтня по 13 жовтня 2021 року навчання з усіх видів навчальних занять (лекції, практичні, лабораторні роботи тощо) для здобувачів вищої освіти денної форми навчання всіх рівнів здійснювати з використанням дистанційних технологій згідно розкладу.

Докладніше про організацію навчального процесу