Дисципліни вільного вибору

 

                                              

 

Дисципліни вільного вибору на 2023/2024 н.р.

Здобувач вибирає дисципліни вільного вибору із двох каталогів:

– дисципліни із загальноуніверситетського каталогу (перехід на каталог)

– професійні (фахові) дисципліни із кафедрального каталогу.

        Згідно наказу ректора ІФНТУНГ №329 від 01.12.2023 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін із кафедрального каталогу передбачає обрання профільованих блоків, які включають фахові дисципліни і спрямовані на поглиблення фахових компетентностей. 

       Основні етапи вибору дисциплін із кафедрального каталогу:

1) дирекція інституту, гарант ОПП та куратори груп інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком профільованих блоків шляхом перегляду анотацій та/або робочих програм дисциплін;

3) голосування здобувачів за вибір блоку дисципліни за професійним спрямуванням шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

     

 

Кафедральний каталог вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін кафедри нафтогазової геофізики для здобувачів 2023 р. вступу 

Студенти обирають 3 дисципліни (5 кредитів кожна) для вивчення у ІІ семестрі

Форма для здійснення вибору (бланк заяви)

Семестр

Назва дисципліни

ЕСТS/год

Форма контролю

Анотація

Робоча програма

2

1. Вторинне розкриття пластів нафтогазових родовищ

5/150

Диф. залік

Анотація

Робоча програма

2. Екологічна геофізика

5/150

Диф. залік

Анотація

Робоча програма

3. Інформаційна система  геофізичного контролю розробки нафтогазових родовищ

5/150

Диф. залік

Анотація

Робоча програма

4. Петрофізичні основи комплексної інтерпретації даних ГДС

5/150

Диф. залік

Анотація

Робоча програма

5. Просторова і морська сейсморозвідка

5/150

Диф. залік

Анотація

Робоча програма

6. Особливості дослідження складнопобудованих колекторів геофізичними методами

5/150

Диф. залік

Анотація

Робоча програма

 

 

 

Кафедральний каталог вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін кафедри нафтогазової геофізики для здобувачів 2022 р. вступу

Студенти обирають:

- у 5 семестрі 2  дисципліни (4 кредити, диф. залік; 4 кредити, екзамен)

- у 6 семестрі 2 дисципліни (4 кредити, диф. залік; 4 кредити, екзамен)

- у 7 семестрі  2 дисципліни (3 кредити, диф. залік; 4 кредити, диф. залік)

- у 8 семестрі 2 дисциплін (4 кредити, екзамен; 4 кредити, екзамен)

Форма для здійснення вибору (бланк заяви)

Семестр

Назва дисципліни

ЕСТS/год

Форма контролю

Анотація

Робоча програма

5

Основи підрахунку запасів нафти і газу

4/120

Диф. залік

Анотація

Робоча програма

або

 

 

 

 

Нормативно-правове регулювання надрокористування

4/120

Диф. залік

Анотація

Робоча програма

 

Нафтогазопромислова геологія

4/120

Екзамен

Анотація

Робоча програма

або

 

 

 

 

Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ

4/120

Екзамен

Анотація

Робоча програма

6

Геологорозвідувальна справа

4/120

Екзамен

Анотація

Робоча програма

або

 

 

 

 

Закінчування та випробування свердловин

4/120

Екзамен

Анотація

Робоча програма

 

Технологія проведення ГДС

4/120

Диф. залік

Анотація

Робоча програма

або

 

 

 

 

Геофізичні лабораторії та станції

4/120

Диф. залік

Анотація

Робоча програма

7

 

3/90

Диф. залік

Анотація

Робоча програма

або

 

 

 

 

 

3/90

Диф. залік

Анотація

Робоча програма

 

 

4/120

Диф. залік

Анотація

Робоча програма

або

 

 

 

 

 

4/120

Диф. залік

Анотація

Робоча програма

8

 

4/120

Екзамен

Анотація

Робоча програма

або

 

 

 

 

 

4/120

Екзамен

Анотація

Робоча програма

 

 

4/120

Екзамен

Анотація

Робоча програма

або

 

 

 

 

 

4/120

Екзамен

Анотація

Робоча програма

 

 

Кафедральний каталог вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін кафедри нафтогазової геофізики для здобувачів 2021 р. вступу

Виробнича практика

Кваліфікаційна робота

Акустичні методи дослідження у свердловинах

Вибухово-прострілкові роботи у сведловинах

Гравірозвідка

Магніторозвідка

Електричні і магнітні методи досліджень у свердловинах

Електророзвідка

Комплексна інтерпретація даних геофізичних досліджень

Спеціальні дослідження у свердловинах

Комп`ютерне моделювання геофізичних полів

Технологія проведення ГДС

Обробка і інтерпретація даних ГДС

Радіоактивні методи дослідження у свердловинах

Сейсморозвідка

Теорiя пружних хвиль

Ядерна геофізика та радіометрична розвідка

 

Кафедральний каталог вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін кафедри нафтогазової геофізики для здобувачів 2020 р. вступу

Виробнича практика

Бакалаврська робота

Буріння свердловин

Елементна база та функціональні особливості геофізичних приладів

Загальний курс ГДС

Петрофізика

Теорiя пружних хвиль

Алгоритмічна інтерпретація

Апаратура і технологія ГДС

Нафтогазопромислова геологія

Оптимізація комплексу ГДС

Вивчення розрізів свердловин

Електричні і магнітні методи

Обробка і інтерпретація даних ГДС

Радіоактивні та інші неелектричні методи

Ядерна геофізика та радіометрична розвідка

 

 

 

Назва дисципліни

Семестр

ЕСТS/год

Рік вступу

Форма контролю

Анотація

Робоча програма

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

   

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 Геофізичні дослідження горизонтальних свердловин

3

3/90

2022

Диф. залік

Анотація

Робоча програма

 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

   

 

Додаткову інформацію можете знайти за посиланням на відповідній сторінці навчального відділу ІФНТУНГ

Інстукція щодо електронного кабінету студента: тут