Увага! Конкурс!

-

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

 

Завідувачів кафедр

 • зварювання (д.т.н., проф.)
 • вищої математики (д.н., проф.)
 • геології та розвідки нафтових і газових родовищ   (к.геол.н., доц. )
 • інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем (д.т.н., проф.)         
 • підприємництва та маркетингу (д.е.н., проф.)       
 • публічного управління та адміністрування (д.н. держ. упр.)      

 

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем

 • професора – 1 (д.т.н.)

Кафедра комп’ютерних систем і мереж:

 • доцента – 2 (к.т.н або доц.)  

Кафедра інженерії програмного забезпечення:

 • професора – 2 (д.т.н.)
 • доцентів –  1 (к.т.н., доц.); 1 (к.ф.-м.н., доц.)
 • асистентів – 2  

Кафедра прикладної математики:

 • доцент – 1 (к.т.н., доц.)
 • асистента – 1

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій:

 • доцент – 2 (к.т.н., доц.)         

Кафедра енергетичного менеджменту та технічної діагностики:

 • доцента – 1 (к.т.н., доц.)       

 

ІНСТИТУТ НАФТОГАЗОВОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Кафедра буріння свердловин:

 • доцентів – 3 (к.т.н. або доц.)

Кафедра вищої математики:

 • професора – 1 (д.н., проф. )
 • доцента – 0,5; 0,5 (к.ф.-м.н., доц.) 

ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ

Кафедра нафтогазових машин та обладнання:

 • доцента – 1 (к.т.н. або д-р філос. за спец.133 Галузеве машинобудування) 

Кафедра зварювання:

 • доцента –  1 (к.т.н., доц.)

Кафедра автомобільного транспорту:

 • доцентів –  1 (к.т.н.або д-р філос. за спец.133 Галузеве машинобудування)

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра менеджменту і адміністрування:

 • доцентів – 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75 (к.е.н., доц.)

Кафедра обліку та оподаткування:

доцентів – 1 (к.е.н., доц.); 1(к.е.н.)

Кафедра підприємництва та маркетингу

 • професора – 1 (д.е.н., проф.)

ІНСТИТУТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК І ТУРИЗМУ

Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ:

 • доцента – 2 (к.геол.н. або доц.)      

Кафедра загальної, інженерної геології та гідрогеології:

 • доцента – 1 (к.геол.н., доц. )           
 • старшого викладача – 1       

Кафедра нафтогазової геофізики:

 • доцента – 0,75 (к.геол.н., доц. )      

ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

Кафедра архітектури та містобудування:

 • старшого викладача – 1

Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики:

 • доцента – 1 (к.геол.н., доц.)

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки:

 • професора – 1 (д.н.)
 • доцентів – 2 (к.т.н., доц.)
 • асистентів – 2, 0,5    

Кафедра загальної та прикладної фізики:

 • старшого викладача – 0,75

ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Кафедра публічного управління і адміністрування:

 • доцентів – 1 (к.е.н.);1 (к.н.держ.упр.)           ;0,75 (к.ф.н.)

Кафедра філології та перекладу:

 • доцента – 1 (к.філ.н. за спец.10.02.15 – Загальне мовознавство)
 • доцента – 1  (к.філ.н. за спец. 10.01.01 – Українська література, доц. )           
 • доцента – 1  (к.філ.н. за спец.10.01.05 – Порівняльне літературознавство, доц. )

Кафедра англійської мови:

 • доцента – 1  (к.філ.н. за спец.10.02.04- Германські мови)
 • старшого викладача – 0,75
 • викладача – 0,5

Кафедра фізичного виховання та спорту:

 • старшого викладача – 1 (кандидат в майстри спорту з волейболу)
 • старшого викладача – 1 (І розряд з футболу)

 

Примітка: цифрами зазначена кількість ставок.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на ім’я ректора університету. До заяви додають такі документи: особистий листок з обліку кадрів, автобіографія, копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь, атестат про вчене звання, список наукових праць, навчально-методичних розробок та винаходів.

Термін подання заяв на участь у конкурсі – місяць від дня опублікування оголошення (22.04. 2021 р. - 22.05.2021 р.)

Звертатись до відділу кадрів – (0342)54-70-81 або до приймальні університету (0342) 54-72-66