Наукова діяльність

 

 

Науково-дослідна робота кафедри нафтогазових машин та обладнання проводиться за такими видами: індивідуальна наукова діяльність професорсько-викладацького складу (підготовка наукових публікацій, участь у науково-практичних конференціях і семінарах), робота над госпдоговірними тематиками та тематиками держбюджетного фінансування, підготовка наукових-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, організація науково-дослідної роботи студентів.

Основними напрямами наукової роботи кафедри нафтогазових машин та обладнання є:

  • підвищення надійності вузлів тертя бурового і нафтогазопромислового обладнання;
  • оцінка працездатності та підвищення довговічності насосних штанг;
  • підвищення рівня фонтанної безпеки під час буріння, експлуатації та ремонту свердловин;
  • розроблення обертачів безперервної дії колони склопластикових насосних штанг;
  • підвищення надійності бурильних труб під час буріння глибоких свердловин;
  • прогнозування ресурсу гібридних насосних штанг;
  • підвищення протикорозійної стійкості промислових нафтогазопро-водів та резервуарів;
  • розроблення магнітних ловильних пристроїв для очищення вибоїв свердловин від металу;
  • дослідження вібрацій у насосно-циркуляційному комплексі бурової установки;
  • моделювання гідравлічних зв'язків елементів свердловинної ежекційної системи;
  • забезпечення працездатності обладнання при транспортуванні газу в стиснутому стані;
  • підвищення енергоефективності приводів ШСНУ та збільшення ресурсу елементів обладнання;

            Останнім часом увагу викладачів кафедри було зосереджено на виконанні держбюджетної теми "Розробка наукових основ з'єднань з металополімерних композитних матеріалів та керування їх знософрикційними та втомними властивостями", а також госпдоговірних тематик:

  • "Навчання виробничого персоналу ТзОВ "Кубгаз", зайнятого освоєнням та ремонтом свердловин під тиском згідно затверджених програм" (ТзОВ "Кубгаз");
  • "Експериментальні дослідження властивостей дослідних зразків бандажів нафтогазопроводів в умовах експлуатації" (Український науково-технологічний центр, "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля");
  • "Експериментальні дослідження властивостей дослідних зразків насосних штанг після відновлення" ( ТзОВ ТАКТ).

Крім того, науково-педагогічні працівники кафедри взяли активну участь у виконанні окремих розділів Комплексної цільової програми ІФНТУНГ "Науково-організаційні засади нарощування видобутку вітчизняних нафти і газу та диверсифікації постачання енергетичних ресурсів для підвищення енергетичної безпеки України".

Результати науково-дослідних робіт доповідаються всеукраїнських і міжнародних конференціях, публікуються у статтях, використовуються у навчально-методичних розробках та навчальному процесі. Лише за період 2016 – 2019 рр. співробітники кафедри опублікували в Україні і за кордоном 291 наукову працю (у тому числі 9 монографій, 3 навчальних посібника, 104 наукових статті, 17 патентів та 158 тез доповідей міжнародних конференцій). Позитивною тенденцією є збільшення кількості статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних. Так, за звітний період опубліковано 42 статті (з них 21 в базі Scopus). Особливої уваги заслуговує факт підвищення індексу Гірша у всіх працівників кафедри.

При кафедрі працює аспірантура та докторантура, де готуються кадри найвищої кваліфікації за науковою спеціальністю 05.05.12 – машини і агрегати нафтової і газової промисловості. Тільки за останні 5 років захищено 6 докторських та 10 кандидатських дисертацій. Результати дисертаційних досліджень активно використовуються у навчальному процесі.

Кафедрою встановлено та підтримуються широкі наукові зв'язки з виробничими підприємствами нафтогазової галузі. Так, науково-технічна допомога та періодичні консультації надаються таким організаціям: ДП "Укргазвидобування", ПАТ "Укрнафта" (зокрема підрозділам НГВУ Долинанафтогаз, НГВУ Надвірнанафтогаз, НГВУ Охтирканафтогаз, Бориславська ЦБВО, НДПІ), ТОВ "Діскавері – бурове обладнання (Україна)", ДП "Завод обважнених бурильних і ведучих труб", ТОВ "Калуський трубний завод", ПП "Механік", ТзОВ "Кубгаз", ДТЕК Нафтогаз, НТП "Бурова техніка", ПАТ "Укртрансгаз" (зокрема УМГ "Прикарпаттрансгаз", УМГ "Львівтрансгаз").

Не менш широкими є зв'язки кафедри з освітніми закладами України та зарубіжжя: Гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца (Краків, Польща), Інститут нафти і газу (Краків, Польща), Технічний університет Клуж-Напока (Румунія), Університет М'амед Буггара (Бумердес, Алжир), Техаський інститут науки (США), Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка, Сумський державний університет, Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка, інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України, Дрогобицький коледж нафти і газу, Роменський коледж Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". Із названими закладами проводиться обмін навчальними програмами, проведення спільних наукових досліджень та публікація наукових статей, обмін лекціями від кращих викладачів, стажування студентів, аспірантів та викладачів. ​​​​​​​

​​​​​​​