General Information

Additional Information

Студенти інституту

    Інститут природничих наук і туризму (Геологорозвідувальний факультет) заснований у 1951 році при Львівському політехнічному інституті. У 1957 році кафедри факультету увійшли до складу Нафтового факультету, а у 1964 році, після утворення Івано-Франківської філії Львівського політехнічного інституту, факультет був вдруге виділений в окремий структурний підрозділ. З 19.02.2015 року при факультеті утворену кафедру економічної геології, а Геологорозвідувальний  факультет реорганізовано у Навчально-науковий інститут "Інститут геології та геофізики". З 27.08.2018 року Інститут геології та геофізики перейменовано у Інститут природничих наук і туризму. У інституті здійснюється підготовка фахівців за наступними спеціальностями: "101 - Екологія", "103 - Науки про Землю", "183 - Технології захисту навколишнього середовища" та "242 - Туризм" рівнів вищої освіти "Бакалавр" і "Магістр", з отриманням відповідного ступеня вищої освіти "бакалавр" та "магістр". За рівнем вищої освіти "бакалавр" підготовка ведеться протягом чотирьох років, а за "магістр" - 1,5 року. У 2019 році у інституті буде здійснюватись набір на підготовку фахівців за рівнем вищої освіти "магістерський" на спеціальності "103 Науки про Землю" за освітніми програмами: "Геологія нафти і газу", "Геофізика", "Геоінформатика" та "Інженерна геологія і гідрогеологія"; на спеціальності "101 Екологія" - за освітньою програмою "Екологія"; на спеціальності "183 Технології захисту навколишнього середовища" - за освітньою програмою "Технології захисту навколишнього середовища"; на спеціальності "242 Туризм" - за освітніми програмами: "Туризм" та "Міжнарподний готельно-туристичний бізнес". Для навчання студентів у інституті та на випускних кафедрах є комп'ютерні класи, де майбутні фахівців оволодівають сучасними комп'ютерними системами обробки та аналізу геолого-геофізичної інформації, оцінюють стан навколишнього середовища та прогнозують вплив об’єктів господарювання на довкілля, розробляють оптимальні маршрути туристичних подорожей та відпочинку. У інституті спільно із фірмою Шлюмберже створено тренажерний комп'ютерний клас, де студенти навчаються роботі із сучасними комп'ютерними програми Petrel, PetroMod, Promax, IP, IC.

​​​​​​​Petrel

За міжнародною програмою стажування "IAESTE" студенти інституту кожного року проходять стажування у наукових та навчальних закладах багатьох країн світу, а саме: Польщі, Німеччини, Франції, Словенії, Греції, Канади, Норвегії, Великобританії.

AGH

Реалізовуючи принципи "Болонської конвенції" з 2011 року студенти інституту "БЕЗКОШТОВНО" навчаються за рівнем вищої освіти "магістр" у Краківській Гірничо-Металургійній Академії імені Станіслава Сташиця (Республіка Польща). Навчання проводяться згідно угоди про надання двох дипломів, яка передбачає отримання студентами двох дипломів ступеня вищої освіти "магістр", один вітчизняний інший європейський. Студенти також проходять практику у Європейських геологічних, геофізичних та екологічних фірмах, а також туристичних та готельно-відпочинкових комплексах, де можуть влаштуватись і на роботу за фахом, адже Європейський диплом дає їм можливість приймати участь на Європейському ринку праці. Навчальні та виробничі практики студенти інституту проходять на підприємствах нафтогазового, екологічного та готельно-туристичних комплексах України, Європи, Азії, Америки та Австралії. Випускники коледжів, які отримали ОКР молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями навчаються у інституті за ОП "бакалавр" зі скороченою програмою, яка триває 1 рік 10 місяців (окрім спеціальності 242 Туризм - 2 роки 10 місяців).