Attention! NEW Educational Program"INTERNATIONAL HOTEL AND TOURISM STUDIES"

Additional Information

МГТБ  МГТБ

У 2020 році у навчально-науковому інституті "Інститут природничих наук та туризму" започаткована нова освітня програма "Міжнародний готельно-туристичний бізнес" в межах спеціальності 242 Туризм. Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців для успішного здійснення професійної діяльності у сфері рекреації і туризму, міжнародного готельно-туристичного бізнесу.

У 2021 році на цю освітню програму оголошено набір студентів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень  МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ.

Перелік предметів у сертифікаті ЗНО для вступу на освітню програму:

Предмет Вага оцінки
ЗНО
з відповідних
предметів
Вага середнього
балу документа
про повну загальну
освіту
Українська мова та література 0,2 0,1
Іноземна мова 0,4
Історія України або математика, або  біологія,
​​​​​​​або географія, або фізика, або хімія.

0,3

 

 

Згідно наказу ректора ІФНТУНГ № 320 від 09.12.2020 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання фахових дисциплін, спрямованих на поглиблення фахових компетентностей.

Основні етапи вибору:
1) ознайомлення з процедурою вибору з 8.02 по 14.04. 2021 р.
2) голосування студентів за дисципліни з 15.04 по 01.05. 2021 р. шляхом подання паперових чи електронних заяв до дирекціїї "Інституту природничих наук і туризму".

ВИБІРКОВІ
блоки професійно орієнтованих дисциплін
 
для студентів другого року навчання

Анотації Блок 1 "Міжнародний туризм":

https://drive.google.com/file/d/19WnCiJxQQM5F9hxNBUQErjRQuwL0tE__/view?usp=sharing

Анотації Блок 2 "Готельний бізнес":

https://drive.google.com/file/d/1hBt1ynf83dOSs6cA5-cdIr7Rfo7oGDtN/view?usp=sharing

Форма для голосування за вибіркові блоки:

https://forms.gle/UUGbLgAc6dg6v4Yj7