IEM History

Additional Information

Підготовка фахівців-економістів у Івано-Франківську була започаткована у 1966 році на базі спочатку філії Львівської політехніки, а з 1967 року — Івано-Франківського інституту нафти і газу. За понад 50 років діяльності підготовлено близько 9 тисяч фахівців економічного та управлінського профілю, які працюють  практично у всіх галузях економіки країни, освітній та науковій,банківській та податковій сферах.

Історія Інституту як відокремленого структурного підрозділу університету бере початок з 1992 року, коли на базі кафедри економіки і організації нафтової та газової промисловості було створено факультет економіки та менеджменту. Його деканом став канд. екон. наук, доц. О.І. Лесюк. Набір студентів тоді здійснювався за спеціальностями «Економіка нафтогазової промисловості» і «Економіка машино- та приладобудування».

У 2003 р., згідно з рішенням ректорату і Вченої ради, в ІФНТУНГ на базі факультету економіки та менеджменту було створено факультет економіки та підприємництва (декан – канд. екон. наук, доц. В.Д. Никифорук) та відокремлено факультет управління галузевим і регіональним економічним розвитком (декан – канд. екон. наук, доц. В. П. Петренко).

дирекція

У 2012 році було створено Інститут економіки та управління в нафтогазовому комплексі шляхом об’єднання факультету економіки та підприємництва та факультету управління галузевим і регіональним економічним розвитком. Директором інституту було обрано д-ра екон. наук, проф. Л. Т. Гораль, а заступниками – канд. екон. наук, доц. Л. С. Войтків та Л.С.Вербовську. 

Наказом ректора Університету № 119 від 14 травня 2018 р. Інститут економіки та управління в нафтогазовому комплексі був перейменований в Інститут економіки та менеджменту (ІЕМ). З вересня 2018 року Інститут економіки та менеджменту очолює доктор екон. наук, проф. О. Г. Дзьоба.

​​​​​​​Гораль

Л. Т. Гораль
Директор Інституту економіки та управління
в нафтогазовому комплексі
(2012-2018 рр.)

Дзьоба​​​​​​​
О. Г. Дзьоба
Директор Інституту економіки та менеджменту
(2018- по даний час)

Нині в Інституті навчаються 840 студентів. Інститутом економіки та менеджменту забезпечується підготовка висококваліфікованих фахівців не тільки для потреб України, але і таких країн як Туркменістан, Узбекистан, Азербайджан, Білорусь, Німеччина, Гвінея, Конго, Туреччина, Еквадор.

Інститут налагодив співпрацю з провідними вишами Європи та світу з метою проведення стажування студентів, аспірантів, докторантів,  наукової співпраці, а саме: Гданським політехнічним університетом, Поморською академією в Слупську (Польща), Технологічним університетом м. Кошице (Словаччина), університетами Мюнхена (Німеччина), Ріджайни (Канада) та ін.

Студенти-магістри ІЕМ мають унікальну можливість безоплатно навчатись за магістерськими програмами подвійних дипломів у Краківській гірничо-металургійній академії імені С. Сташіца (Польща) й ІФНТУНГ та отримати дипломи магістра європейського та вітчизняного зразків.
 

Корпус ІЕМ

Корпус ІЕМ