Студентський науковий гурток - перший крок у науку й професію

 Денис ГЕВКАЧ, студент групи ІП-22-3 кафедри інженерії програмного забезпечення Інституту інформаційних технологій в межах роботи наукового гуртка «Сучасні інформаційно-програмні інновації» під керівництвом к.т.н., доцента Романа ВОВКА взяв участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси» (ІМТСК-2024). 

Організаторами конференції є не лише українські установи, а й зарубіжні ЗВО, серед яких Міністерство освіти і науки України, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, АТ Міжнародний університет інформаційних технологій (Алмати, Республіка Казахстан), Національний авіаційний університет, Університет економіки та права «КРОК», Jan Długosz University (Częstochowa, Poland), Словацький технічний університет (Братислава, Словаччина). Тож апробація результатів студентських досліджень відбулася на міжнародному рівні. 

Студент представив доповідь на тему: Особливості управління проєктами розробки програмного забезпечення. У дослідженні розкрито сутність управління класичними проєктами та наведено основні обмеження, що їх стосуються; стратегії управління ризиками проєктів, комунікаціями; визначено принципи інтеграції процесів управління змінами; розглянуто проблематику управління в контексті програмних проектів; наведено аналіз найефективніших стратегій і методів, що сприяють успішному їх завершенню.

Agile, Scrum чи Kanban? Для PMа, підготовленого в ІФНТУНГ, будь-яка з сучасних методологій під силу. У доповіді було наведено й охарактеризовано особливості проєктів розробки програмного забезпечення, які відрізняють їх від інших, такі як гнучкість вимог, масштабування, безперервна інтеграція та розгортання, тестування, командна робота. Особливу увагу було приділено важливості комунікації та співпраці між учасниками проєкту, а також використанню сучасних методологій управління для  покращення внутрішньої динаміки команди та реагування на зміни вимог у реальному часі.

Загалом, доповідь була корисною для наукового дискурсу з питань управління проєктами розробки програмного забезпечення, а чітка структура, глибокий аналіз та практичне спрямування зробили її цінним ресурсом для фахівців у сфері програмної інженерії та менеджменту проєктами.

 

  • 1
  • 2