Практична підготовка магістрів ОП Облік і оподаткування

19.06 гарант ОП Облік і оподаткування другого (магістерського) рівня вищої освіти доц. Савчук Т. В. провела консультацію до переддипломної практики студентів першого року навчання.

Практика є надзвичайно важливою складовою підготовки студентів-магістрів з обліку та оподаткування. Вона допомагає студентам застосувати теоретичні знання, отримані в ІФНТУНГ, у реальних робочих ситуаціях. Практика допомагає студентам зрозуміти, як облік та оподаткування впливають на прийняття рішень і як вони співпрацюють з іншими функціями бізнесу, можливість навчатися в реальному робочому середовищі, розвинути навички, необхідні для успішної кар'єри.

Практика дозволяє студентам побудувати цінні професійні контакти. Вони можуть спілкуватися з фахівцями з обліку та оподаткування, отримати поради і відповіді на свої питання. Це може виявитися корисним у майбутньому при пошуку роботи або професійному розвитку.

Загалом, практика грає важливу роль у формуванні професійних компетенцій студентів-магістрів з обліку та оподаткування. 

  • он-лайн зустріч
  • 2
  • 3
  • 4