Зміни визначають перспективи

Порядок денний Конференції трудового колективу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, що відбулась в режимі онлайн під головуванням першого проректора ІФНТУНГ Олега Мандрика, сформувався навколо двох основних питань – внесення змін до Статуту та до Колективного договору закладу вищої освіти.

Перше питання висвітлив провідний юрисконсульт університету Олег Квасниця. Відповідно до діючого законодавства України та Наказу МОН України від 9 вересня 2021 р., були запропоновані та погоджені з колективом зміни до Статуту. Зокрема, його було доповнено в частині забезпечення функціонування української мови як державної. Також делегати конференції підтримали зміну назв навчально-наукових інститутів. Ухвалені рішення будуть подані до МОН України  у встановленому порядку.

З другого питання доповідав голова профспілкового комітету університету Олександр Білоцький. Він повідомив, що цього року відбулося підписання галузевої угоди між МОН України та Центральним комітетом профспілки працівників освіти та науки України. Це, відповідно, потягнуло за собою зміни до Колективного договору. Новий буде укладено в грудні, а з проєктом можна буде ознайомитися на сайті університету.

Нараз йшлося про навантаження й індивідуальні робочі плани науково-педагогічних працівників, а також можливість для непедагогічних працівників університету виконувати викладацьку роботу в межах основного робочого часу. Делегати конференції підтримали й ще одну важливу пропозицію – з огляду на болючу проблему тривалої пандемії COVID-19, забезпечити матеріальну допомогу працівникам ІФНТУНГ, які перенесли це захворювання.

 

  • 1
  • 2
  • 11