Вода для майбутніх поколінь

Засідання науково-технічної ради Державного агентства водних ресурсів України, що відбулося в онлайн-форматі, об’єднало відомих науковців в обговоренні надважливого для держави питання – виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про розроблення Водної стратегії України на період до 2050 р., введеного в дію Указом Президента України від 23.03.2021 р. № 111/2021.1

Вага і значення цього документа  стають зрозумілими, якщо взяти до уваги ті екологічні проблеми, які намагається подолати країна. Це й ресурсо- та енергоємна економіка, й зношеність основних фондів промислової і транспортної інфраструктури, й недотримання природоохоронного законодавства, й недостатнє розуміння в суспільстві пріоритетів збереження навколишнього природного середовища та переваг сталого розвитку, й недоліки системи державного управління у сфері охорони навколишнього середовища, зокрема відсутність чіткого розмежування природоохоронних та господарських функцій. Вони тягнуть за собою далекосяжні наслідки – дефіцит водних ресурсів в окремих регіонах, нищівні повені, погіршення якості питної води тощо.

2Саме тому до їх розв’язання долучаються найпотужніші наукові установи країни – Інститут водних проблем і меліорації НААН, Український гідрометеорологічний інститут НАНУ, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, Інститут економіки та прогнозування НАНУ. Серед них також – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Представник ІФНТУНГ, перший проректор університету О.М.Мандрик, взяв активну участь в обговоренні пропозицій Національного університету водного господарства та природокористування щодо розробки Водної стратегії України на період до 2050 р., озвучених на засіданні його ректором, В.С.Мошинським, і підтримав їх разом із головою Держводагентства В.М.Шліхтою та іншими науковцями.

Результатом діяльності експертів галузі має стати документ, аналогів якому в Україні досі не було, що забезпечить розв’язання важливих екологічних питань як пріоритетних для національної політики та безпеки держави. До його розробки долучиться й ІФНТУНГ, у складі якого успішно працює Інститут природничих наук і туризму, зокрема фахівці кафедри екології; а також Басейнова рада Дністра, головою якої є проректор з наукової роботи ІФНТУНГ О.М.Мандрик. Тож попереду – багато праці, що стане основою екологічного добробуту майбутніх поколінь українців.

 

 

  • 1
  • 2