Коли наука окрилює і надихає

Днями завершився грант програми Дім Європи, який виграла та успішно реалізувала на базі лабораторій Сілезького технологічного університету доц. кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки ІАБЕ Надія ГАБЛЬОВСЬКА.  Грант, призначений на наукові дослідження, дав можливість науковиці ІФНТУНГ попрацювати над створенням експериментальних зразків нового контактного матеріалу без срібла та інших дорогих або токсичних матеріалів для контактів з низьким перехідним опором. Дослідження полягали у створенні самих композитів та дослідження їх фізико-механічних характеристик. Для цього потрібні були лабораторії зі спеціальним новітнім обладнанням, які погодився надати Сілезький технічний університет. Було отримано згоду від лабораторії матеріалознавства факультету машинобудування Сілезького технологічного університету в м. Ґлівіце (Польща)  про надання консультаційної та технічної підтримки запропонованого проекту та створення умов для проведення спільного лабораторного дослідження. Кваліфіковані працівники лабораторії добре знались на обладнанні та всіляко сприяли дослідженням. Викладачка ІФНТУНГ щиро вдячна колегам за неймовірну підтримку та отриманий досвід у сфері створення нових матеріалів та дослідження їх властивостей та характеристик.

Звітуючи на ХVIМіждисциплінарній науковій конференції «ТYGIEL 2024»  (Міждисциплінарність – ключ до розвитку), Надія ГАБЛЬОВСЬКА представила результати своїх досліджень, виконаних в межах гранту. У презентаційній доповіді «Розробка і дослідження нових матеріалів для контактів в автоматичних вимикачах  з бездуговою комутацією струму» вона продемонструвала весь цикл виконаних робіт, зокрема випробовування запропонованого нею складу контактного матеріалу в лабораторії структурного аналізу університету, які включали металографічний аналіз, дослідження хімічних і фізичних властивостей через зміни температури. Доведено, що такі контактні з'єднання можна застосовувати в багатоамперних вимикачах з бездуговою комутацією. 

Викладачка повернулась з досліджень окриленою та сповненою натхнення до продовження наукової роботи, що має не лише практичне значення, але й приносить задоволення. 

ДовідковоДім Європи – це програма для українців, які продовжують творити неможливе навіть в умовах війни. Вона фінансується ЄС і сприяє професійному та творчому обміну між українцями та їхніми колегами в країнах Європейського Союзу та Великобританії. Програма фокусується на різних професійних сферах: культура та креативні індустрії, освіта та робота з молоддю, соціальне підприємництво та медіа, а реалізується Goethe-Institut Україна.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10