Практика студентів


Перелік тем магістерських робіт, які не можуть бути прийняті до захисту в екзаменаційній комісії кафедри менеджменту та адміністрування зі спеціальності  073 – «Менеджмент» (ОПП «Менеджмент та адміністрування») 2023/2024н.р як такі, що виконувались студентами у 2018/2022рр.


Виробнича практика (метод. вказівки, магістр) ОП «Менеджмент та адміністрування».

Виробнича практика (метод. вказівки, магістр) ОП «Проєктний менеджмент».

Переддипломна практика (метод. вказівки, магістр) ОП «Менеджмент та адміністрування».

Переддипломна практика (метод. вказівки, магістр) ОП «Проєктний менеджмент».


Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи

Переддипломна практика (метод. вказівки, бакалавр)

Виробнича практика (метод. вказівки, бакалавр)

З переліком  баз практики можна ознайомитись на сайті навчального відділу ІФНТУНГ 
в розділі 14 Практична підготовка здобувачів