Побігун Олена Володимирівна

Побігун О.В.
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

Прикладна екологія, інженер-еколог

Кваліфікаційний рівень

спеціаліст

Науковий ступінь

канд.геогр.н.

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри туризму, рекреації та регіонального розвитку

Наукові інтереси

Наукові інтереси - організація анімаційної діяльності в туризмі, геологічний туризм, екотуризм.

General Information

  В 1998 році закінчила Івано-Франківський інститут нафти і газу зі спеціальності прикладна екологія – 7.070805, інженер-еколог.
   В 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Геоекологічний моніторинг Карпатського регіону України як основа раціонального природокористування» у Львівському національному університеті ім.І.Я.Франка за спеціальністю Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів -11.00.11. Отримала атестат доцента в 2008 році.
   Стаж педагогічної роботи - 23 роки.
 

Діяльність за спеціальністю:

1) Член Івано-Франківської обласної організації Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні (2012-по т.ч.)

2) Член Академії технічних наук України (2020 р- по т.ч.)

3) Мережа знань Національної Туристичної Організації України ( 2021 –по т.ч.)

4) Спікер ІІ Зимової школи з підвищення кваліфікації «Науково-педагогічні працівники: особистісний розвиток, лідерство. Спеціальна тема: Дуальна освіта». Сертифікат

5) Член Івано-Франківського відділення Українського Географічного Товариства ( з 2022 р. - по т.ч)

 

Підвищення кваліфікації:

  1. Київ, UNDP Україна, Українська асоціація з розвитку та менеджменту бізнес освіти, Global Copmpact Network Ukraine, GIZ. Семінар-тренінг "Відповідальне партнерство. Бізнес та Освіта в контексті сталого розвитку", 4 жовтня 2019 року, Київ, сертифікат № 041019/60 від 04 жовтня 2019 р
  2. Програма навчального курсу «Підвищення цифрових компетентностей викладача: інструменти пакету Google Suite for Education для організації освітнього процесу та LMS Moodle – система керування самостійною роботою студентів та інструментами асинхронного навчання» (загальний обсяг 2кр./60 год), сертифікат № ЦПМ-20-000061 від 30 жовтня 2020 р
  3. Програма «Акредитація освітніх програм третього рівня вищої освіти. Дослідницька доброчесність» (загальний обсяг 4 кр./120 год), 06.02 – 03.04.2021 р.
  4. Програми он-лайн курсу «Ми відкриті» (як розвивати готельно-ресторанний бізнес у посткарантинні часи) для HoReCa від Coca-Cola, студія онлайн освіти EdEra, грудень 2020 р. (10 год).

       5. Курс 6 кроків до доброчесності: від теорії до практики. Офіс доброчесності НАЗК. Сертифікат 2022 р.

       6. Цикл тренінгів LIFECELL DIGITAL ACADEMY. ГО «Українська Асоціація Маркетингу» (30 год/1 кредит), сертифікат № 182 від 16 грудня 2021 р.

         7. Підвищення кваліфікації по програмі: «Науково-педагогічні працівники: особистісний розвиток, лідерство. Спеціальна тема: Дуальна освіта», обсяг програми: 240 год./ 8 кредитів ЄКТС, 04.02 – 20.05.2022 р. Сертифікат №  1129, Інноваційний університет

          8.  Стажування на кафедрі готельно-ресторанної та курортної справи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з 15 лютого 2022 року по 16 травня 2022 року тривалістю 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Тема «Викладання дисциплін зі сфери гостинності». Довідка

          9.    Он лайн семінар ЦІВО-2014 “ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ”, ТОВ “АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ”, 2 АКАДЕМІЧНІ ГОДИНИ (0,07 КРЕДИТИ ECTS), 23 червня 2022 р. Сертифікат

         10. Проект з розвитку співпраці бізнесу та освіти Uni-Biz Bridge, присвячений розвитку soft skills  ( 7 акад. годин)  21-22.11.2022 Сертифікат 

         11.   Навчальний тренінг-ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВИМІР, Softserve, Львів, 22 грудня 2022 р., 2 год. Сертифікат: серія TM №2022/02349

         12. Cвідоцтво про підвищення кваліфікації "Вивчення стурктури електронних курсів та основних видів ресурсів і діяльностей університетської навчальної платформи MOODLE"  (1 кредит) 10 березня 2023 р


 

 

Навчальна робота

Організація ресторанного господарства

Організація анімаційної діяльності

Стратегія сталого розвитку в туристичному бізнесі

Інноваційні технології в туристичному бізнесі

Туристичне країнознавство

Організація економподорожей

Організація власного ресторану

 

Наукова діяльність

Кандидатська дисертація на тему «Геоекологічний моніторинг Карпатського регіону України як основа раціонального природокористування», 2006 рік. Автореферат

 

Облікові записи в наукометричних базах даних:

ORCID: orcid.org/0000-0001-5387-1510

esearcherID: K-8444-2017

Scopus Author ID: 57191416660

Google Scholar

Web of Science ID: K-8444-2017

Участь в проектах:

1. Учасник міжнародного проекту ERASMUS+ 620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA EU-EaP Futbre avenues: boosting joint initiatives of academia and civil society in Ukraine Сертифікат

2.Участь у міжнародному проекті «Валоризація культурно-історичної спадщини через розвиток і промоцію Карпатського культурного шляху" HUSKROUA/1901/3/1/0005, 2021-2023. Наказ ІФНТУНГ №264 від 15.09.22

Переможець (ІІІ місце) у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі "Нафтова та газова промисловість" 2018 р. у номінації "Геологія, геофізика,екологія та геотуризм" Мельник А.М., гр. ТР-15 Диплом

Робота у складі журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2021-2022 н.р. 26.02.2022 р. Відділення наук про Землю, наказ № 84 від 22.02.2022 р.

 

 

Вибрані публікації

Публікації в наукометричних виданнях :

1. ECOLOGICAL AND MONITORING STUDIES OF OIL PRODUCTION TERRITORIES AND POSSIBILITY OF THEIR USE IN RECREATION. N. PobihunY. KorobeinykovaO. Pobihun and I. Iuras/Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. Conference Proceedings, Monitoring 2019, Kyiv, Nov 2019, Volume 2019, p. 1-5. Scopus. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.201903183 

2. .Mandryk O M,  Moskalchuk N R,  Arkhypova L M,  Pryhodko M M and Pobigun O V. Research quantitative indicators of the potential of solar energy in the Carpathian region of Ukraine. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 749 (2020). DOI: 10.1088/1757-899X/749/1/012033 (Scopus)

3. Oleh Mandryk, Nataliia Moskalchuk Liudmyla Arkhypova, Mykola Prykhodko and Olena Pobigun. Prospects of environmentally safe use of renewable energy sources in the sustainable tourism development of the Carpathian region of Ukraine. E3S Web Conf. 166 (2020) DOI: 10.1051/e3sconf/202016604005 (Scopus) 

4. Geography of visitors to the historical and cultural heritage of the Carpathian region and prospects for the growth of tourist flows. Liudmyla M. Arkhypova1, Yaroslava Korobeynikova1, Sofia Kachala1, Igor Vinnychenko2 Olena Pobigun1, Victoria I.Hryniuk1 . Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 31(2), 199–210 (2022) https://doi.org/10.15421/112219 Web of science

https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/907 посилання на статтю

5. Olena Pobihun, Yaroslava Korobeinykova, Olha Nykodiuk and Andriy Melnyk. Mechanisms for ensuring the environmental safety of tourist destinations. Published online: 30 June 2021 DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128009015.  Scopus

6. Geography of visitors to the historical and cultural heritage of the Carpathian region and prospects for the growth of tourist flows. Liudmyla M. Arkhypova1, Yaroslava Korobeynikova1, Sofia Kachala1, Igor Vinnychenko2 Olena Pobigun1, Victoria I.Hryniuk1 . Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 31(2), 199–210 (2022) https://doi.org/10.15421/112219 Web of science

7. Melnyk A., Melnyk N., Korobeinykova Y., Pobigun O., Ierko I. (2022): Position of Spain in the global tourism market: its competitive capacity and priorities. Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, vol. 5, no. 4, pp. 135–148. https://doi.org/10.16926/sit.2022.04.08  (Scopus)

8/ Hryniuk, V., Arkhypova, L., Kachala, S., Korobeynikova, Y., Pobigun, O., & Pokolodna, M. (2023). Assessment of the attractiveness of material objects of the historical and cultural heritage of the Carpathian region. Journal of Geology, Geography and Geoecology32(2), 266-275. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112325 (Scopus)

Публікації у фахових виданнях за кордоном і в Україні:

1. Oleg MANDRYK, Liudmyla ARKHYPOVA, Olena POBIGUN, Nataliia LATSYK. THE ESTABLISHMENT OF LOCAL ENERGY SOURCE AS THE ELEMENT OF TOURIST INFRASTRUCTURE IN CERTAIN CARPATHIAN REGIONS /JOURNAL OF NEW TECHNOLOGIES IN ENVIRONMENTAL SCIENCE. Kielce University of Technology, www.jntes.tu.kielce.pl. ISSN 2544-7017 - No. 2, Vol. 2, 2018, р. 98-106.

2. Побігун О.В. Категоризація садиб сільського зеленого туризму Івано-Франківської області як напрям екологізації туристичної діяльності/ Науково-технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористання», Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, № 1 (17), 2018 р., с.104-113. Режим доступу: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=450475

3. Olena V. POBIGUN Iuliia I. IURAS. ANALYSIS OF THE EFFECTS OF RENEWABLE ENERGY SOURCES WITHIN TOURIST DESTINATIONS. /JOURNAL OF NEW TECHNOLOGIES IN ENVIRONMENTAL SCIENCE. Kielce University of Technology, www.jntes.tu.kielce.pl. ISSN 2544-7017 - No. 1, Vol. 3, 2019,  р.36-43

4. O.Mandryk, L.Arkhypova, O.Pobigun,N.Latsyk.. Factors of spatial constraints and opportunities in the Carpathian region of ukraine for renewable energy projects/Науково-технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористання», Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, № 2 (18), 2018 р., с.50-58. Режим доступу: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=454799

5. Побігун О.В. ПРОГРАМА МОНІТОРИНГУ ВПЛИВІВ НЕТРАДИЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ У ТУРИСТИЧНИХ ЗОНАХ/ Науково-технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористання», Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, № 2 (20), 2019 р.,с.127-135 . Режим доступу: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=460614

6. Ярослава КОРОБЕЙНИКОВА, Олена ПОБІГУН. ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОЇ ТА МУЗЕЙНОЇ СПАДЩИНИ В ТУРИЗМІ (НА ПРИКЛАДІ ІВАНОФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ).Scientific Notes Ternopil National Volodymyr Hnatyuk Pedagogical University. Series: Geography. - Ternopil: SMP "Tayp". – № 2 (Issue 51). – 2021. – p.128-139.

7. Коробейникова Я.С., Побігун О.В. Антикризовий менеджмент у сфері готельного-ресторанного бізнесу в умовах пандемії Covid – 19. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»". № 1 (25), 2022. С.172-182. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2022-1(25)-172-182

 

Монографії:

1. Методологія екологічно безпечного використання відновлюваних джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону//колективна монографія за ред.. Л.М.Архипової [О.М.Мандрик, Л.М.Архипова, М.М.Приходько, Я.О.Адаменко, О.В.Побігун, Н.М.Москальчук, С.В.Качала] – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 298 с. ISBN 978-966-694-286-2

2. Організація анімаційної діяльності в туризмі: навчальний посібник. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 324 с.

 

Свідоцтва про реєстрацію права на твір:

1. Свідоцтво про реєстрацію права на твір №115421

2. Свідоцтво про реєстрацію права на твір №115422

 

Навчально-методичні праці:

1. Сертифікат електронного курсу «Ландшафтознавство та заповідна справа. Модуль «Ландшафтознавство»» № 000130 від 13.12.2019 р. https://drive.google.com/file/d/1bYxexQ2mHZ3HLEa-9ohChk7EaWWul8kp/view?usp=sharing

2.Сертифікат електронного курсу «Ландшафтознавство та заповідна справа. Модуль «Заповідна справа»» № 000129 від 13.12.2019 р https://drive.google.com/file/d/1-TGpbgTFVvm7Ea_pLLWxYCVdKD4cJebM/view?usp=sharing

3.  Сертифікат електронного курсу "Екотуризм" № 000178 від 30.06.2021 р.

https://drive.google.com/file/d/1ZYpTHIWbe-VVSxCNOzCZ9zSkz_cf6zDu/view?usp=sharinghttp://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=460115

4. Сертифікат електронного курсу «Інноваційні технології в туризмі» № 000039 від 01.06.2017 р. https://drive.google.com/file/d/1RQRITT9xO3XP7PadNMOiSsqiylKm1NDj/view?usp=sharing

5.  Побігун, О. В. Екотуризм [Текст] : конспект лекцій / О. В. Побігун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 51 с. Режим доступу: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=460114

 

Матеріали конференцій, в т.ч. публікації зі студентами:

1) Дехтяр Ю., Побігун О.В. АНАЛІЗ ФОЛЬКЛОРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГУЦУЛІВ ЯК СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ. Збірник наук.пр. LІV Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції «Інновації науки ХХІ». м. Київ, 2 листопада 2020 року. – с.133-138. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1dWeaNzOkqeJ0yg6sLsqyPWHnDeHNrdkJ/view?usp=sharing

2) Побігун О.В. Інноваційні соціально та культурно орієнтовані рішення для розвитку туризму в ОТГ (на прикладі Будинку Просвіти Коршівської ОТГ) / Прикладні  науково-технічні дослідження : матеріали ІV  міжнар. Наук.-прак. Конф.,  1–3  квіт. 2020  р., м. Івано-Франківськ. – Академія технічних наук України.  Івано-Франківськ :  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. – Т. 1, 29-30 с. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1h6oTEe1oFcBwm2F05xxCU_0unoV0ObIy/view?usp=sharing

3) Гузій А. АНАЛІЗ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИЗМУАКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ/ Матеріали  Всеукраїнської  конференції  студентів та викладачів  закладів вищої та фахової передвищої освіти, травень 2020 р. Тези доповідей учасників конференції.  –  Маріуполь:  ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2020 р. – 324-326 с. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1qZi50c1KFVm4gbO1h73TwMzm54L-Klm4/view?usp=sharing

4) Мандибур В.С., Побігун О.В. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ / Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної наук.-практ. інтернетконф. – Прага: Oktan Print s.r.o., 2021. - с.98-101. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1GSymtzHmGRLhj7eCgJKBThT7Alyttt21/view?usp=sharing

5) Побігун О.В., Плугатор О.М. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID – 19 (НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ RADISSON BLU RESORT BUKOVEL)/ Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної наук.-практ. інтернетконф. – Прага: Oktan Print s.r.o., 2021. - с.333-334. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1UAqIE3Hi5_slJu6zlPV4xiPC1xFS9tOH/view?usp=sharing

6) Вікторія Савчук, Олена Побігун. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ. Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Готельно-ресторанний бізнес і курортна справа України», ПНУ, 6 грудня 2022 року, с.218-222.

7) Савчук В.І., Побігун О.В. Інноваційне підприємництво в аграрній сфері, індустрії гостинності та торгівлі в теперішніх реалія. Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі [Електронний ресурс] : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 2 листопада 2022 р. / Державний біотехнологічний ун-т. – Електронні текстові дані. – Харків, 2022. – С.52-54

 

Контакти

вул. Карпатська, 15, корпус 5, 4 поверх, 

кафедра туризму

тел. +380342721203

olena.pobihun@nung.edu.ua