Обельницька Христина Володимирівна

Обельницька Х. В.
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2011

Спеціальність

Економіка підприємства, Облік і аудит

Кваліфікаційний рівень

магістр

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

Кафедра підприємництва та маркетингу, доцент

Наукові інтереси

Підприємництво, інтернет-торгівля, маркетинг, контролінг

General Information

Народилася 16 листопада 1988 року в селі Побережжі, де закінчила школу з відзнакою в 2005 році.

Обравши спеціальність «Економіка підприємства», вступила до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. З 2012 по 2015 роки була аспірантом ІФНТУНГ та у 2016 році захистила дисертацію, здобувши науковий ступінь кандидата економічних наук. У 2019 році отримала атестат доцента кафедри підприємництва та маркетингу. Автор понад 70 наукових праць (наукових статей, навчальних посібників, інших наукових публікацій), серед яких проіндексовані в базі Scopus. Член Української Асоціації Маркетингу з 20.02.2018 р.

«За час викладацького досвіду стаєш організатором та мотиватором в першу чергу самого себе, удосконалюєшся у професійних навичках, застосуєш наукову методологію, відчуваєш, як прокидається почуття до пізнання нового, вчишся схоплювати азарт від підтверджених фактів наперед зроблених припущень та реалізовуєшся із зростанням кількості цитувань власних праць.» Х. В. Обельницька

Навчальна робота

Підприємницька діяльність

Маркетинг

Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами

Контролінг підприємницьких рішень

Практика контролінгу

Контроль в підприємництві

Наукова діяльність

Дисертація:

Оцінювання соціально-економічної ефективності системи корпоративного управління нафтогазовими підприємствами, 2017 р.

Напрями наукової роботи:

Соціально-економічна ефективність системи корпоративного управління підприємств, сучасний розвиток маркетингу, контролінг, інноваційне підприємництво та управління стартап проектами

Науково-дослідні теми, в яких прийнято участь (вибрані):

"Розробка маркетингової стратегії ІФНТУНГ" в межах комплексної теми "Теоретико-методичне забезпечення процесів управління закладом вищої освіти" № держреєстрації  0118U006602, (2017-2020 рр.),

"Теоретико-прикладні засади маркетингової діяльності в умовах інформатизації бізнесу" в межах комплексної теми "Наукові та прикладні засади управління розвитком галузевих та регорнальних суспільних систем" № держреєстрації  0117U003830 (2017-2020 рр.), "Науково-організаційні та прикладні засади інформатизації ринкової діяльності для підвищення ефективності управління НГК України"  в межах комплексної теми "Науково-методологічні та практичні засади механізму управління розвитком підприємств нафтогазового комплексу України", № держреєстрації 0115U007099 (2016-2017 рр.)

Наукові досягнення:

І місце серед молодих науковців на Всеукраїнському конкурсі «Молодь енергетиці України - 2017» на тему «Оцінювання синергетичного ефекту системи корпоративного управління нафтогазовими підприємствами

Вибрані публікації

1.  Perevozova I.,  Savchenko M., Shkurenko O., Hrechanyk N., Obelnytska Kh. (2019)  FORMATION OF ENTREPRENEURSHIP MODEL BY INNOVATION ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Journal of Entrepreneurship Education -  Entrepreneurship: Investment and Innovation. Volume 22, Special Issue, Р.1-6. Print ISSN: 1098-8394; Online ISSN: 1528-2651)  (Scopus)

2. Pavlova O., Pavlov K., Horal L., Novosad O., Korol S., Perevozova I., Obelnytska Kh., Daliak N., Protsyshyn O. and Popadynetsd N. (2021) Integral estimation of the competitiveness level of the western Ukrainian gas distribution companies.  Accounting. Volume 7. Issue 5. Р. 1073-10847. ISSN 2369-7407 (Online) - ISSN 2369-7393 (Print) DOI: 10.5267 / j.ac.2021.3.001

3. Обельницька Х. В. Формування системи показників економічної ефективності корпоративного управління діяльністю підприємств. Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка. 2018. Т. 23 Випуск 2 (67). С. 60-64.  ISSN 2304-0920

4. Обельницька Х. В. Функціональний підхід для варіації управлінських рішень у процесі надання сервісних послуг підприємствами. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2018. Том 2 Частина 1 № 30 (19). С. 69-74

5. Обельницька Х. В. Застосування мультиплікативної моделі для оцінювання синергетичного ефекту соціально-економічної ефективності системи корпоративного управління нафтогазовими підприємствами. Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 26, част. 2. С. 27-30. ISSN 2413-9971. 

6. Обельницька Х. В. Контроль функціонування системи корпоративного управління підприємствами в контексті оцінювання її соціально-економічної ефективності. Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». 2019, Вип. 4 (15). С. 123-126. ISSN (Online): 2522-4263 

7. Дергачова В. В., Обельницька Х. В. Специфіка взаємодії ринкових і державних інструментів регулювання відносин у сфері формування тарифу на послуги розподілу природного газу. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. №3 (65) с. 293-298

8. Обельницька Х. В., Бурачок О. І. Передумови впровадження концепції контролінгу маркетингової діяльності на підприємствах з виготовлення меблів. Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». 2020. Випуск 6 (23). С. 114-121. ISSN (Online): 2522-4263. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-6-20

Більше про наукові праці

Контакти

Email: obelnytska@ukr.net 

khrystyna.obelnytska@nung.edu.ua

ORCID iD: 0000-0001-6381-5301

Профіль GoogleАкадемія: https://scholar.google.com/citations? hl=uk&user=pn1Uo1sAAAAJ