Ковальчук Оксана Ярославівна

Ковальчук Оксана Ярославівна
Alma mater

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Спеціальність

«Англійська мова та література»

 

Кваліфікаційний рівень

спеціаліст

 

Науковий ступінь

кандидат філологічних наук

 

Вчене звання

доцент

 

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри філології та перекладу

 

Наукові інтереси

перекладознавство, порівняльне літературознавство, зіставна лінгвістика, стилістика англійської мови

 

General Information

Захистила дисертацію на тему "Генрі Лонгфелло в контексті українсько-американських літературних зв'язків ХІХ - поч. ХХ ст. Рецепція. Відтворення стилю поета" у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (2010). Спеціальність – порівняльне літературознавство.

Працює на посаді доцента кафедри філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу з 2020 р. Членкиня Всеукраїнської асоціації викладачів іноземних мов.

 

Навчальна робота

Викладає дисципліни: Практичний курс усного та писемного мовлення ОІМ, Зіставна граматика, Зіставна лексикологія, Стилістика ОІМ, Іноземна мова за професійним спрямуванням; керує науковим гуртком «Перекладацькі трансформації та інтерпретація тексту»

 

 

Наукова діяльність

Авторка понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі двох навчально-методичних посібників. Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-8935-597. https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=sCdypJEAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-8935-597X

Web of Science ResearcherID: IWV-1765-2023

 

 

Вибрані публікації

Наукові праці:

 1. Aliyeva, G. B., Borymska, O., Kyshenia, Y., Kovalchuk, O., & Zoya, M. (2023). Linguistic discourse in the system of language manipulative technologies (based on the material of english political advertising). Amazonia Investiga, 12(66), 235-243. https://doi.org/10.34069/AI/2023.66.06.22
 2. Ковальчук О. Я., Косило Н.В. Вірш “Excelsior” Генрі Лонґфелло в україномовному просторі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2022. №56. С. 263-267. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=210
 3. Косило Н.В., Ковальчук О. Я. Naturalism in the discourse of European and Ukrainian literary process. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». №57. 2022. С. 151-154. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v57/35.pdf
 4. Ковальчук О.Я. Сонети Генрі Лонгфелло в інтерпретації Дмитра Павличка. Закарпатські філологічні студії. 2021.№16. С.188-193. 
 5. Ковальчук О.Я. Відтворення ідіостилю містерії Джорджа Гордона Байрона «Каїн» у сучасних україномовних інтерпретаціях. Південний архів (філологічні науки): Збірник наукових праць. Випуск LXXXV. Херсон: ХДУ,2021. С.148-153.
 6. Ковальчук О.Я., Попадинець О.О. Artistic detail in the historic novels of W. Scott and M. Starytskyi.Південний архів (філологічні науки): Збірник науковихпраць. Випуск LXXXV. Херсон: ХДУ,2021. С.134-138.
 7. Ковальчук О. Я., Попадинець О.О. Інтерпретація історичних постатей у творах М.Старицького та І.Огієнка: типологічний аспект. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. : серія філологічна. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. — Вип. ХVІІ. С.193-201.
 8. Ковальчук О.Я., Попадинець О.О. Byrons poetry inLesia Ukrainkas interpretationНауковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». №46. 2020. С.146-149.
 9. «Стріла і пісня» Генрі Лонґфелло в україномовному просторі// Науковий  збірник «Studia Methodologica». – Вип. 34. – Тернопіль: Редакц.-видавн. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 67-72.
 10. Генрі Лонґфелло – популяризатор українських ліричних творів (на матеріалі антології поета «Вірші різних місцевостей») // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). Випуск 16 / Відп. ред. І.В. Сабадош. –  Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2011. –  С. 18-23.
 11. Генрі Лонґфелло і Гелена Моджеєвська: до питання про польсько-аме-риканські культурні та літературні зв’язки ХІХ ст. // Волинь філологічна: текст і контекст. Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. Вип. 11. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – С. 22-31.
 12. Сюжет про Бідного Генріха у творчій рецепції Івана Франка та Генрі Лонґфелло // Науковий  збірник «Studia Methodologica». – Вип. 32. – Тернопіль: Редакц.-видавн. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 105-110.
 13. Поема Генрі Лонґфелло “Пісня про Гайавату” в Україні // Зарубіжна література в школах України:  [науковий журнал]. – К.: Антросвіт, 2008. – №1. – С. 60–64.
 14. Фольклорно-міфологічна основа поем “Лісова пісня” Лесі Українки та “Пісні про Гайавату” Г. Лонґфелло// Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Збірник наукових праць. – Вип. ХVI. – Рівне: РДГУ, 2007. – С. 144-167.
 15. “Пісня про Гайавату” Генрі Лонґфелло в інтерпретації Олександра Олеся // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Укр. л-ра в загальноєвр. контексті.- Вип. 9. – Ужгород: Госпр. РВВ упр. у справах преси та інф., 2005. – С. 46-52.
 16. Міфологічні мотиви у поемах “Ніч на полонині” Олександра Олеся та “Пісня про Гайавату” Генрі Лонґфелло// Література. Фольклор. Проблеми поетики. Збірник наукових праць: Питання менталітету в укр. л-рі. - Вип.21. – Ч.2. – К.: Акцент, 2005. – С. 339-361.

 

Навчально-методичні видання:

1. Ковальчук О. Я. Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням: методичні вказівки для вивчення дисципліни і самостійної роботи студентів / О. Я. Ковальчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 44 с.

2. Ковальчук О. Я., Янишин О. К. Зіставна лексикологія: практикум. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022.  90 с.

3.Янишин О. К., Ковальчук О. Я. Практичний курс усного та писемного мовлення OIM (англ.): методичні вказівки для вивчення дисципліни для студентів 2-го курсу. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022.  48 с.

4.Ковальчук О. Я., Янишин О. К., Олексин О.Р. Практичний курс усного та писемного мовлення ОІМ. Education in Ukraine : методичні вказівки. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 53 

5. Ковальчук О. Я., Янишин О. К., Олексин О.Р. Зіставна лінгвістика. Зіставна граматика : методичні вказівки для виконання курсової роботи. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 90 с.

6.Ковальчук О. Я., Янишин О. К, Олексин О.Р. Зіставна лінгвістика. Зіставна лексикологія : методичні вказівки для виконання курсової роботи. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 90 с.

7. Посібник-довідник з граматики англійської мови (за редакцією Кравченка В. О.) Івано-Франківськ: Школа-ліцей Прикарпатського університету, ЛІК, 1996. – 202 с.

8. Боднар О. Я. Туристичні принади України: Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ. - Київ: Айс-Прінт, 2011. – 104 с.

 

Тези:

1.      Ковальчук О.Я. Вірш Г. Лонґфелло «The Slave in the Dismal Swamp» в україномовних інтерпретаціях. Proceedings of X International Scientific and Practical Conference. Rome, Italy. 15-17 August, 2021.Pp.243-247.

2.      Ковальчук О.Я., Паньків Т.І. Ранні українські переклади лірики Г. Лонґфелло. Proceedings of XII International Scientific and Practical Conference. Toronto, Canada. 11-13 August, 2021. Pp.345-351.

3.      Ковальчук О.Я., Веселовська С.Р. Вірш Г. Лонґфелло «The Day is Done…» в українському перекладі                    О. Филиповича. Proceedings of I International Scientific and Practical Conference. Kharkiv, Ukraine. 8-10 August, 2021. Pp.817-821.

4.      Ковальчук О.Я. Творча спадщина Генрі Лонґфелло в європейській рецепції. Proceedings of I International Scientific and Practical Conference. Kharkiv, Ukraine. 8-10 August, 2021. Pp.822-828.

5.      Ковальчук О.Я. «Пісня про Гайавату» Г. Лонґфелло в інтерпретації Павла Шарандака. The 22nd international scientific and practical conference “The World During a Pandemic: New Challenges and Threats” (August, 9-10, 2021) Littera Verlag Berlin Germany . 2021. Pp.47-50.

6. Ковальчук О. Я., Мандзюк О. М. Емоційний компонент конотації у лексичному значенні слів за романом «Крадійка книжок» Маркуса Зузака. Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 листопада 2022 р., м. Одеса. Ч. 3. – Львів – Торунь : LihaPres, 2022. С. 61-65.

7. Ковальчук О. Я., Тимків О. Ю. Структурні особливості фразеологізмів в англійській і українській мовах. Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 листопада 2022 р., м. Одеса. Ч. 3. – Львів – Торунь : LihaPres, 2022.   С. 65-68. 

8. Ковальчук О. Я., Тимків С. О. Міжкультурна комунікація у фаховій підготовці майбутніх перекладачів. Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 листопада 2022 р., м. Одеса. Ч. 3. – Львів – Торунь : LihaPres, 2022.   С. 228-231.

 

 

 

Контакти

0501082967

oksana.kovalchuk@nung.edu.ua