ІФНТУНГ поповнився тренерами з енергоаудиту

Команда науковців університету  у складі Ярослава БАЦАЛИ, Ірини ВАЩИШАК, Мирослава МАЗУРА, Тетяни МАЗУР, Уляни НИКОЛИН, Петра РАЙТЕРА та Ігоря РИБІЦЬКОГО пройшла тритижневе навчання і успішно склала іспити з підготовки тренерів для навчання енергоаудиторів в рамках міжнародного проєкту TEAD

Під час реалізації проєкту учасники не тільки підвищили свій рівень та кваліфікацію, але й отримали сертифікати, що дозволить в подальшому залучати  їх до проведення тренінгів для енергоаудиторів. 

В рамках реалізації проєкту планується підготовка в Україні близько 1500 енергоаудиторів. Програма TEAD підтримує реалізацію Енергетичної стратегії України шляхом сприяння розбудові технічного потенціалу країни у сфері проведення енергоаудитів, а також покращення якості проектування (енергоефективних) об’єктів. Усі заходи проєкту реалізуються на основі підходу гендерної рівності!

Неефективне використання енергії в поєднанні із значно заниженими за рахунок державних субсидій цінами на енергоносії, а також сучасні політичні виклики обумовили необхідність термінової реформи сектору енергетики. Існує чітка потреба у підвищенні енергоефективності та забезпеченні виконання енергетичної політики країни. Таким чином, програма TEAD сприяє реалізації рішення України про повну інтеграцію до європейської енергетичної структури, принципів і практик, а також виконання всіх зобов’язань, покладених на Україну в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.