Науковий старт

Університетська спільнота вітала на Вченій раді студентку НЗГм-23-1 (спеціальність 103 Науки про Землю, ОПП «Геологія нафти і газу») Анну Стиславську з отриманням Премії Національної академії наук України для студентів закладів вищої освіти.

Зазначимо, що дівчину відзначили за працю «Створення моделі геологічної будови нафтогазоконденсатного родовища», виконану під керівництвом  завідувачки кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ факультету природничих наук Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, кандидата геологічних наук, доцента Ірини Михайлів.

Такий успішний науковий старт дає підстави очікувати подальших здобутків  нашої магістрантки.

 

 

  • 1
  • 2