Наука та інновації – у пріоритетах розвитку університету

День науки в Україні, який цьогоріч припадає на 18 травня  — порівняно молоде свято для українських вчених, однак вже встигло здобути популярність серед людей, які так чи інакше пов'язані з науковими дослідженнями. Адже наукова діяльність – це джерело створення нових технологій та техніки. Серед лідерів у наукових дослідженнях – й університети, бо наука в університетах – це могутній потенціал будь-якої держави.  ЗВО мають можливості забезпечити високу якість підготовки студентів, залучаючи їх до безпосередньої участі у наукових дослідженнях, де вони можуть самі зростати як дослідники, плідно займаються інноваційною діяльністю, формують засади інноваційного розвитку конкурентоспроможної промисловості та економіки держави.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу є  одним з лідерів прикладних інженерних наук в Україні. Запорукою успішної діяльності університету є високий науковий потенціал професорсько-викладацького складу: 1 академік Національної академії наук України,  53 доктори наук, професори, близько 280 кандидатів наук, доцентів. 24 науково-педагогічні працівники університету стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки. На базі досліджень науковців університету на сьогоднішній день сформовано 19 наукових шкіл, у рамках яких виконуються фундаментальні та прикладні дослідження на світовому рівні, які поєднуються із підготовкою фахівців у цих напрямках.

«Науково-дослідна робота в університеті має давнє європейське коріння. ІФНТУНГ  завжди був центром кристалізації нафтогазових досліджень, однак сьогодні сфера наукових інтересів університету розширюється в напрямку енергетики, зокрема відновлюваної, декарбонізації, забезпечення національної безпеки тощо. Важливо, що в умовах війни українська наука відповідає викликам часу, актуальним світовим трендам і тенденціям», - зазначає проректор з наукової роботи Олександр КОНДРАТ.

Наполеглива творча праця співробітників, креативна міждисциплінарна синергія інститутів та кафедр переконують у подальших беззаперечних наукових успіхах нашого університету та гарантують його стійкий розвиток. По-перше, інноваційна діяльність ІФНТУНГ  - на гребені хвилі світових трендів та стандартів нафтопереробної, переробної галузі, лише за 2023 рік представлено 7 університетських та 26 індивідуальних патентів й винаходів. По-друге, науковці університету залучені до розв’язання актуальних проблем розвитку економіки територіальних громад, розробки та реалізації програм економічного і соціального розвитку тощо. По-третє, науковиці ІФНТУНГ можуть похвалитись вагомими здобутками у різних наукових сферах та впевнено торують шлях в інженерних науках, університетський науковець поповнив ТОП-рейтинг Стенфордського університету за 2023 рік, а винахідники університету здобули престижні дипломи.

Про високу оцінку наукової діяльності університету свідчить Сертифікат про членство в Асоціації європейських університетів з можливістю вести спільні наукові дослідження, велика кількість наукових грантів на наукові дослідження, виграних викладачами ІФНТУНГ, рівень наукових конференцій, які організовує та в яких бере участь  університет, проведення наукових та технічних пікніків, які показують, що наука може бути цікавою і доступною. Актуальність наукових досліджень та вагомість отриманих результатів стали передумовою для створення майбутнього інтерактивного Музею науки.

Велика увага в ІФНТУНГ – до студентських наукових досліджень. Цьогоріч в університеті пройшла вже 36-та студентська наукова конференція, переможці якої отримують заслужені нагороди.  Наш університет робить все, щоб виплекати та зберегти молоде покоління науковців для майбутнього України.

Університет також шанує своїх вчених та дослідників: грамоти, медалі, премії, відзнаки отримали до Дня науки - 2024 кращі науковці.

Університетська спільнота вітає всіх причетних! Творчої енергії всім та наснаги!

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4