Штогрин Мар’яна Володимирівна

Штогрин Мар’яна Володимирівна
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

Спеціальність

Переклад

 

Кваліфікаційний рівень

Перекладач. Вчитель англійської та німецької мов.

 

Науковий ступінь

Кандидат філологічних наук

 

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

Завідувач кафедри філології та перекладу ІФНТУНГ

 

Наукові інтереси

Особливості науково-технічного перекладу, переклад текстів н\г сфери.

 

General Information

Завідувач кафедри філології та перекладу, доцент, кандидат філологічних наук.

Народилася 27 вересня 1986 р. в с. Сілець Тисменицького району Івано-Франківської області.

У 2010 р. з відзнакою закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Переклад».

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Урбаністичні топоси сучасної української літератури: традиції та трансформації (2000-2014 рр.)». Захист відбувся у Київському університеті ім. Бориса Грінченка. З червня 2021 р. – доцент кафедри філології та перекладу.

Мар’яна Володимирівна – авторка понад 40 наукових та навчально-методичних публікацій, в т.ч. у наукових виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних базах Scopus та WoS. У 2014 р. та 2018 р. пройшла стажування в Інституті Неофілології Панствової Вищої Школи Заводової в м. Холмі (Польща). Член Асоціації українських германістів.

Бере участь у низці Міжнародних академічних проєктів, зокрема міжнародному грантовому проєкті «Ro-Ua: Транскордонний академічний розвиток для досліджень та інновацій», що реалізовується Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу в рамках Спільної Операційної Програми Румунія – Україна із 2020 року.

Викладач «Ділової англійської мови» за програмою подвійних дипломів між ІФНТУНГ та London South Bank University.

 

Навчальна робота

Викладає такі дисципліни: «Галузевий переклад: енергоефективність і сталий розвиток», «Галузевий переклад», «Англійська мова для бізнес-комунікації», «Теорія перекладу. Галузевий переклад», «Переклад адміністративної документації», «Усний і письмовий переклад текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови».

 

Наукова діяльність
Вибрані публікації

1. Штогрин М. В., Мучка М. З. Лексико-семантичні особливості англійської термінології нафтогазової сфери. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2020. Вип. 9(77). С. 164–168.

2. Popadynets, I., Andrusiv, U., Shtohryn, M & Galtsova, O. (2020). The effect of cooperation between universities and stakeholders: Evidence from Ukraine.International Journal of Data and Network Science, 4(2), 199-212. doi: 10.5267/j.ijdns.2020.1.001. Scopus

3. Kuzmenko, E., Bagriy, S., Dzoba, U., Znak, M., & Shtohryn, M. (2018). The integration of geochemical and geophysical methods in the determination of oil contaminated groundwater. Paper presented at the 12th International Scientific Conference "Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment", doi:10.3997/2214-4609.201803163

4. Anikeyev, S. G., Rozlovska, S. E., Hablovskyi, B. B., Shtogryn, M. V., & Karpenko, M. O. (2019). Experiments with averaging transformation of gravity field (on the example of the south east ukrainian carpathians). Paper presented at the Monitoring 2019 Conference - Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment.

5. Anikeyev, S. G., Rozlovska, S. E., Hablovskyi, B. B., Shtogryn, M. V., & Karpenko, M. O. (2020). The experiences with anisotropic averaging transformation of gravity and magnetic fields (on the example of the southeast part of ukrainian carpathians). Paper presented at the Geoinformatics 2020 - XIXth International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects".

6. Anikeyev, S. G., Hablovskyi, B. B., Rozlovska, S. E., Shtogryn, M. V., & Zagray, A. E. (2020). Experience of the 3D interpretation of gravity data in the southeast of volyno-podillya. Paper presented at the Geoinformatics 2020 - XIXth International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects".

7. Mandryk, O., Artym, V., Shtohry, M., & Zaytsev, V. (2020). Scientific rationale for the movable pipeline technology for transporting CNG by sea. Management Systems in Production Engineering, 28(3), 168-177. doi:10.2478/mspe-2020-0025

8. ShtohrynMariana. Lexikalische Probleme bei der Übersetzung von Texten im Bereich der Energieeffizienz.  Германістика в транс культурній перспективі = Germanistik in transkultureller Perspektive: Матеріали ХХХ Міжнар. наук.-практ. конференції Асоціації українських германістів (29-30 вересня 2023 р.). – Львів : ПАІС, 2023.  С. 140141.

9. Штогрин М. В. Формування українського урбаністичного дискурсу [Електронний ресурс] / М. В. Штогрин // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. – № 1 (21), квітень 2018. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – С. 150–154. – Режим доступу: http://litzbirnyk.com.ua/wpcontent/uploads/2018/06/29.21.18.pdf

10. Штогрин М. В. Шляхи досягнення адекватності при перекладі науково-технічних текстів нафтогазової промисловості / М. В. Штогрин // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». – Острог: Вид-во НаУОА, 2019. – Вип. 5 (73), березень. – С. 225–229.

11. Cherchata, A. ., Tarasova, T., & Shtohryn, M. (2020). ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості», 2021. Вип.2 (22), С. 99–108. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2020-2(22)-99-108

12. Андрусів У. Я., Зелінська Г. О., Штогрин М. В. Механізм управління підприємством: концептуальні аспекти. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості, № 2(24). 2021, С. 60-68

13. Штогрин М. В., Мучка М. З. Лексичні проблеми перекладу текстів у сфері енергоефективності.  Науковий журнал: «Наукові записки Національного університету Острозька академія” серія Філологія  в категорії «Б». С. 151-155

Навчально-методичні матеріали

1. Штогрин,М. В. Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні : план семінарських занять / М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 188 с.

2. Каламбет Я. І. Редагування перекладів текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська) : методичні рекомендації до виконання практичних занять / Я. І. Каламбет, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 70 с.

3. Каламбет Я. І. Редагування перекладів текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська) : методичні рекомендації до виконання самостійних занять / Я. І. Каламбет, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 54 с.

4. Штогрин, М. В. Перекладацько-технологічна виробнича практика [Текст] : методичні вказівки / М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 27 с. 

Штогрин, М. В. Зіставна лінгвістика : конспект лекцій  М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 81 с. 

5. Штогрин, М. В. Усний та письмовий переклад текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська) [Текст] : практикум. Ч. 1 / М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 158 с.

6. Штогрин, М. В. Усний та письмовий переклад текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська) [Текст] : практикум. Ч. 2 / М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 97 с. 

7. Українська мова в перекладознавчому аспекті [Текст] : конспект лекцій / О. В. Когут, О. М. Мельник, М. І. Венгринюк [et al.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 222 с.

8. Штогрин М. В. Усний та письмовий переклад текстів нафтогазової сфери з іноземної мови: методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023 – 60  с.

9. Штогрин М. В. Навчальна (перекладацька) практика: методичні вказівки. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023 – 28 с.

 

 

Контакти

+380342504575, pereklad@nung.edu.ua

mariana.shtohryn@nung.edu.ua