Вибіркові дисципліни

Бакалаври І курс

Бакалаври ІІ курс

Організація автомобільних перевезень

Бакалаври ІІІ курс

Дизайн сучасного автомобіля

Дорожні перевезення небезпечних вантажів

Компютерна діагностика автомобілів

Правовий захист інженерно-технічної творчості (винахідницької діяльності)

Ресурсозаощадження

Автострахування

Сучасні конструкції закордонних транспортних засобів

Баклаври IV курс

Природоохоронні технології на транспорті

Ресурсозбереження на автотранспортних підприємствах

Сучасні тенденції розвитку конструкцій автомобілів

Теплогенератори на автотранспортних підприємствах

Вибіркові кафедральні дисципліни магістратури

Магістри І курс

Дисципліна 1: Використання альтернативних палив на транспорті або Тенденції і перспективи розвитку автосервісу

Дисципліна 2: Організація вантажних автомобільних перевезень або Технологічні процеси нафтогазової галузі

Дисципліна 3: Організація пасажирських автомобільних перевезень або Безпека дорожнього руху

Магістри ІІ курс

Організація дорожнього руху або Логістика на автомобільному транспорті