Умови для навчання

        В університеті навчаються понад десять тисяч студентів, аспірантів, докторантів, курсантів та учнів. Здобувають тут освіту й студенти з сорока країн світу. Створена потужна навчально-наукова база, працюють ефективні наукові школи, зростають молоді фахівці вищої кваліфікації.

      ІФНТУНГ створює сприятливі умови для навчання студентів. Так, при університеті функціонує одна з найбільших бібліотек України науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу http://library.nung.edu.ua/ )

    Разом з університетом бібліотека стрімко розвивається й оновлюється. Розширюється інформаційна база, змінюється тематика комплектування відповідно до потреб навчального процесу, зростає книжковий фонд. Бібліотека має три підрозділи: відділ бібліографії та організації фондів, відділ обслуговування користувачів, відділ інформаційних технологій. До послуг користувачів – 3 читальних зали, 2 абонементи та 2 пункти видачі літератури при навчально-консультаційних пунктах ІФНТУНГу.

    Протягом року бібліотека обслуговує понад 25 тис. користувачів, яким видається близько 360 тис. друкованих видань, відвідування становить понад 390 тис.Бібліотечний фонд становить понад 1 млн. 240 тис. примірників різних видань, комплектування якого здійснюється при безпосередній співпраці з викладачами університету.

    Цінним надбанням бібліотеки є фонд рідкісних видань, який складає понад 2800 примірників. Фонд складається з різних типів та видів вітчизняних та чужоземних видань, надрукованих з найдавніших років до 1950 р. включно. Ознайомитися з колекціями таких видань можна у виставковому залі рідкісних та цінних видань. Для оперативного та змістовного забезпечення користувачів необхідною інформацією у читальних залах експонуються розгорнуті постійно діючі книжкові виставки, на абонементі художньої літератури щомісячно ведеться літературний календар.

     Роки існування бібліотеки – це роки систематичної натхненної роботи з формування, оновлення, актуалізації книжкового фонду та його ефективного використання, покращення бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, запровадження новітніх інформаційних технологій. У жовтні 2014 року науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу перемогла у номінації " Кращий сайт бібліотеки вищого навчального закладу" на Всеукраїнському конкурсі бібліотечних Інтернет-сайтів, який проводиться щорічно до Всеукраїнського дня бібліотек Українською бібліотечною асоціацією і Міністерством культури України. 

      Велика увага приділяється організації та веденню довідково-бібліографічної роботи: формуванню інформаційної культури студентів та аспірантів, складанню бібліографічних покажчиків, бібліотечно-інформаційному забезпеченню самостійної роботи студентів. Організовуються дні кафедр, дні інформації, місячники студентів-першокурсників, дипломників, дні аспірантів. Щомісячно виходить з друку інфоБюлетень "Вища освіта" та щоквартальний бюлетень нових надходжень до бібліотеки. В бібліотеці впроваджена автоматизована бібліотечно-інформаційна система (АБІС) “УФД/Бібліотека”, створена на базі сучасних технологій і стандартів обробки інформації. Програма забезпечує автоматизацію всіх процесів роботи бібліотеки. На сьогоднішній день бібліотечна мережа включає 38 комп’ютерів, які є автоматизованими робочими місцями для співробітників та користувачів бібліотеки. Об’єднана комплексна система підключена до загальноуніверситетської мережі та Інтернету, дозволяє працювати всім підрозділам взаємопов’язано за постійного обміну інформацією.

     Одним із важливих шляхів розповсюдження результатів дослідження викладачів, наукових працівників університетів є Інституційний репозитарій (Електронний науковий архів - http://elar.nung.edu.ua). Його створення значно покращило пошук інформації та надало науковцям можливість для поширення своїх наукових праць у відкритому доступі.

       В університеті створені всі умови для забезпнечення навчального процесу студентів у повному обсязі. В усіх навчальних корпусах університету наявні обладнані приміщення, необхідні для проведення поточних лекцій з кількістю від 25 до 200 студентів, лабораторних занять від 15 до 30 студентів, комп'ютерні класи та спортивні зали для роботи в аудиторний час та час для самостіної роботи студентів. Це дає можливість проводити лекційні, лабораторні та практичні заняття на високому професійному рівні.

    Відкрито низку високотехнологічних лабораторій: апаратно-програмних засобів "SIEMENS"; тампонажних розчинів; автоматизованих систем керування та промислових телекомунікацій "Phoenix-Contact" та Smart-технологій на базі обладнання корпорації "Honeywell". Запрацювала "IT-Академія" - перший пілотний проект корпорації "Майкрософт" для підготовки молодих спеціалістів рівня Junior.

      Всього в університеті працюють 30 науково-дослідних лабораторій, науково-навчальний центр, 3 науково-дослідницькі центри, науково-освітній центр "Сланцевий газ", бізнес-інкубатор. В університеті функціонує наукове містечко "Нова Енергія", лабораторія високих енергій Тесла-шоу - навчально-тренінговий комплекс для людей різних вікових категорій з метою поширення знань про нові наукові досягнення, нові розробки та новітні технології у сфері енергетики та відповідних джерел енергії та пропагування енергоощадних технологій серед населення.

    В основних корпусах університету є буфети і студентські кафетерії. Студенти на належному рівні обслуговуються університетським санаторієм-профілакторієм, поліклінікою, базою відпочинку, є сучасні спортивні зали, плавальний басейн і стадіон. Також є можливість розвивати свої творчі здібності у різноманітних гуртках, ансамблях, творчих колективах; проводити дозвілля на студентських вечорах, дискотеках; брати участь у туристичних поїздках і походах тощо.