Гостьова лекція Ліліани Гораль

Професорка кафедри фінансів, обліку та оподаткування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Ліліана Гораль у режимі online на платформі Zoom  провела на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування економічного факультету Запорізького національного гостьову лекцію для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 07-Управління і адміністрування зі спеціальності 072-«Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньої програми «Фінанси і кредит» та здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) з галузі знань 05-«Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051-«Економіка». 

До гостьової лекції долучилися викладачі кафедри: професорка, завідувачка кафедри Алла Череп,  професор Анатолій Кущик, доцентка Анна Горбунова, доцентка Інна Щебликіна, професорка Юлія Огренич. Також учасниками заходу стали здобувачі всіх рівнів вищої освіти. Слід відзначити, що лекцію провели в межах співпраці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та Запорізького національного університету.

Ліліана Гораль презентувала тему «Фінансовий менеджмент як складник ефективного управління на підприємствах». Професорка розкрила такі питання, як специфіка управління фінансовою діяльністю підприємств та основні принципи, роль, значення, механізм і структура фінансового менеджменту; прийоми фінансового менеджменту та їх особливості; специфіка фінансового аналізу та фінансового планування суб’єктів господарювання; джерела інформації та їх роль для підприємств. Також у презентації були наведені показники та статистичні дані результатів фінансового аналізу на прикладі підприємств Івано-Франківської області.

Наприкінці заходу науковиця надала практичні поради щодо здійснення фінансового аналізу та фінансового планування, розповіла про кращі практики використання програмних продуктів задля автоматизації цих процесів, сфокусувалась на існуючих проблемах та шляхах їх подолання.

Лекцію продовжила жвава дискусія, адже здобувачі всіх рівнів вищої освіти поставили чимало питань та отримали ґрунтовні відповіді. Зокрема, питання виникли у здобувачів: першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Це Софія Аношіна, Анна Квас, Єлизавета Ключник, Михайло Собко, Анастасія Сопіна, Наталя Кайрачка. Другий (магістерський) рівень вищої освіти презентували Крістіна Васильєва, Валерія Чеховська. А третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти представили Сергій Ткаченко, Анатолій Лещенко, Оксана Антолік та ін.

Здобувачі та викладачі економічного факультету висловили подяку Ліліані Гораль за цікаву, змістовну лекцію.