Для співпраці кордони - не завада

Впродовж останніх років добрі ділові стосунки склались між Інститутом гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та Гданською вищою школою в Ґданську. Це публікації в наукових часописах обох навчальних закладів, участь у конференціях, які проводять ЗВО, спільні наукові дослідження, взаємодія у рецензуванні статтей та робота в редколегіях наукових журналів.

Також практикується взаємне читання лекцій. Зокрема, професори кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук Віктор Петренко та доктор політичних наук Василь Остапяк прочитали лекції для студентів з Гданська, а декан факультету суспільних наук, доктор права Мірослав Борковскі прочитав лекцію на тему «Управління в охороні здоровʼя: правові та організаційні аспекти» для слухачів магістратури публічного управління та адміністрування. Лектор зосередив свою увагу на конституційних та правових засадах функціонування системи охорони здоров’я в Польщі, структурі та функціях органів державного управління, етичних і правових умовах роботи закладів охорони здоров’я, управлінні ризиками та існуючими загрозами, інституціями ЄС, відповідальними за охорону здоров’я, ресурсному забезпеченні та кваліфікації персоналу, правах та безпеці пацієнтів.

 

  • 1
  • 2
  • 11