Царева Олександра Степанівна

Царева Олександра Степанівна
Місце роботи, посада

Інженер 1 категорії (інженер кафедри).

Асистент (сумісництво)

Навчальна робота

Informatics and programming (eng); Вища математика (англ., укр.)

Вибрані публікації

1. І.Р. Михайлюк, Т.О. Ваврик, О.С. Царева, Н. Д. Подубинська Теоретичні аспекти моделі опису структури рідини. Методи та прилади контролю якості. 2020.№45. С. 123-130

2. Петрук О.О, Т.О. Ваврик, О.С. Царева, Гобир Л.М. Модель жорстких сфер як засіб модельного представлення опису структури розпплаву. Прикарпатський вісник НТШ. Число. 2020. №1(59). С. 72-79

3. Mykhailiuk Iryna, Vavryk Tetiana,Tsareva Oleksandra. nternational Science Group ISG-KONF.COM. Pedagogy theory. Monograph.Integration of interactive teaching methods into the process of distance learning of information cycle disciplines. (Boston(USA)), 2020. р. 248

4. Михайлюк І.Р., Царева О.С., Ваврик Т.О., Царев В.Д. Методи розв’язку температурних залежностей в’язкостей металічних розплавів: огляд.Міжнародний мульти міждисциплінарний журнал «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки». № 9. січень, 2020.№9. С. 27-29 https://doi.org/10.36074/2617-7064.09.006

Контакти

a.if.ua1981@gmail.com