Процюк Галина Ярославівна

Процюк Галина Ярославівна
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, факультет автоматизації та електрифікації

Спеціальність

Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів

Кваліфікаційний рівень

Інженер з автоматизації

Місце роботи, посада

асистент кафедри інженерії програмного забезпечення

Наукові інтереси

Математичне та інформаційне моделювання у технічних системах. Системи комп’ютерної математики.

General Information

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу:

  • 1985-2000- інженер інформаційно-обчислювального центру;
  • 2001- по теперішній час- асистент кафедри прикладної математики;
  • 35 наукових і навчально- методичних праць

 

Навчальна робота

Інформатика та програмування; Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови;  Інформатика

Наукова діяльність

Напрям:Математичне та інформаційне моделювання у технічних системах,

Спосіб контролю параметрів технологічного процесу:  Патент № 107039 U Україна, МПК (2016.01)  G05B 23/00

G06F 11/277

Заявл.15.07.2015

Опубл. 25.05.2016, бюл. №10

Вибрані публікації

1. Процюк Г., Николайчук Я. Теоретичні засади та метод побудови образно-кластерної моделі оператора бурової установки.  Оптико-електонні інформаційно-енергетичні технології. Вінницький національний технічний університет. 2015. №1(29). С.96-103

2.  Алишов Н., Возна Н., Процюк Г., Николайчук Я. Метод структуризации образно-кластерной модели состояний квазистационарного объекта управления. JOURNAL of QAFQAZ UNIVERSITY-MATEMATICS and COMPUTER SCIENCE. BAKU.AZERBAIJAN. 2015.Volume 3, Number 2 Pages 105-115

3.  Nykolaychuk L.,  Pitukh I., Protsiuk H.,  Protsiuk  V.  Information and legal aspects of the communication functions of the computerized system operator. Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, Proceedings of the13th International Conference on TCSET Lviv-Slavsko, Ukraine  Februare 23-26, 2016 (внесено до науковометричної бази Scopus).

4. Nykolaychuk L., Pitukh I., Protsiuk H., Protsiuk V. Computer-Aided Design System of the Interactive Communication of the Operator of Computer-Aided Control of Multiparameter Object Based on the Imege-Cluster Model XIII International Conference Perspective Technologies and metods in mems design 20-23 April 2017, Polyana, Ukraine (внесено до науковометричної бази Scopus).

5. Спеціалізовані комп’ютерні технології в інформатиці. Монографія за загальною редакцією д.т.н.,проф. Николайчука Я.М., Тернопіль: «Бескиди». 2017. розділ автора С. 665-694

 

 

Контакти

0970643490