Матеріально-технічне забезпечення

Additional Information

Інститут економіки та менеджменту та кафедра фінансів, зокрема, на базі якої проводиться підготовка фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», має достатню матеріальну базу для забезпечення навчального процесу.

Кафедра фінансів має лекційну мультимедійну аудиторію на 60 посадкових місць та спеціалізований кабінет на 22 посадкових місця, обладнані мультимедійним проектором, мобільний переносний мультимедійний проектор з ноутбуком для користування у необладнаних аудиторіях. Комп’ютерна підготовка студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється у комп’ютерному класі кафедри фінансів  (площа 90 м²) та ЦРП «Бізнес-інкубатор» ІЕМ (площа 286 м²), які забезпечені сучасними засобами ЕОТ з можливістю користування мережею Internet. Загальна наявність усіх обчислювальних класів забезпечує тривалість роботи кожного студента з ПЕОМ у межах 0,95 годин на день.

 Кафедра має ліцензоване програмне забезпечення: Microsoft Excel, Microsoft Access, MathCAD, 1С, FinProject та інші програми, які активно використовуються у процесі підготовки фахівців . 

Стан матеріально-технічного забезпечення навчального процесу відповідає вимогам наказів Міністра освіти і науки України та відповідних директив й інструкцій. Санітарно-технічний стан будівель, приміщень та споруд, а також їх експлуатація відповідає вимогам нормативних документів. Розроблена і реалізується система контролю за дотриманням вимог техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і протипожежної безпеки, що підтверджується відповідними документами.