Конференції

 

2024

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

про VIIІ Всеукраїнську дистанційну науково-практичну конференцію

«ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТ 
У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ»

 

Doc - Pdf Logo - CleanPNG / KissPNG       Pdf png images | PNGWing


«Одним із напрямів наукової діяльності кафедри документознавства та інформаційної діяльності є організація та проведення спільно з Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» щорічної науково-практичної конференції «Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі».

Співпраця з ХАІ розпочалася ще у 2014 р. за ініціативи проф. каф., д. філол. н. Л. В. Дербеньової. У цьому ж році, 17-18 квітня, було проведено Першу конференцію. 20 травня 2022 р. відбудеться вже VIІ Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція «Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі».

Метою проведення заходу є:

  • систематизація наукових знань з питань документно-інформаційного менеджменту; 

  • висвітлення підходів до здійснення інформаційної діяльності в організаціях та закладах вищої освіти;

  • оприлюднення результатів наукових досліджень щодо тенденцій розвитку документно-інформаційної сфери;

  • узагальнення вітчизняного та європейського досвіду ефективного інформаційного забезпечення діяльності;

  • розробка пропозицій щодо реформування та популяризація спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

     1) сучасні тенденції розвитку документознавства та соціальних комунікацій;

     2) інформаційний інжиніринг у професійному інформаційному середовищі;

     3) новації у документаційному забезпеченні установ;

     4) освітні інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі;

     5) текст як інформаційна сфера «культурного поля»;

     6) подолання мовних та комунікативних бар’єрів у сучасному інформаційному просторі.»

«Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі: 

зб. наук. статей VI Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції 2020 р.»

«Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі: 

зб. наук. статей VII Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції 2022 р.

Titel

 


03 травня 2022 року на кафедрі Документознавства та інформаційної діяльності в онлайн-форматі відбулася студентська науково-практична конференція👩‍🏫

До проведення конференції долучилися  I, III, IV курси.

☑️Студенти підготували актуальні теми доповідей, продемонстрували вміння цікаво презентувати інформацію, захищати власну точку зору та ставити цікаві запитання.

Дякуємо викладачам та активним-студентам за змістовні та доречні питання до доповідачів💙💛

Все буде Україна.

12
34
56
78
9