ОГОЛОШЕННЯ

 

УВАГА !!!

До Вашого розгляду представлений проект освітньої-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Проєкт ОПП «Документознавство та інформаційна діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2022 р.

Свої рекомендації просимо надсилати на пошту кафедри - doc@nung.edu.ua

 

ГРАФІК

консультацій викладачів кафедри документознавства та інформаційної діяльності,

щодо ліквідації академзаборгованості за І семестр 2021-2022 н.р.

в період з 31.01.2021 р.- 25.03.2022 р.

 

Перескладання

УВАГА !!!

До Вашого розгляду представлений проєкт нової освітньої програми "Інформаційний інжиніринг та соціальні комунікації" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".

Проєкт ОП "Інформаційний інжиніринг та соціальні комунікації" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". 

Свої рекомендації просимо надсилати на пошту кафедри - doc@nung.edu.ua